Forskrift om elektronisk oppgaveinnlevering for næringsdrivende

DatoFOR-2016-02-16-181
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 3
Ikrafttredelse16.02.2016
Sist endret
EndrerFOR-2001-02-02-103
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§4-2, LOV-1980-06-13-24-§4-3, LOV-1980-06-13-24-§4-5
Kunngjort26.02.2016   kl. 14.00
KorttittelForskrift om elektronisk oppgaveinnlevering for næringsdrivende

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 16. februar 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-2 sjette ledd, § 4-3 og § 4-5.

§ 1.Næringsdrivende

Med næringsdrivende etter ligningsloven § 4-2 skal forstås personlige skattytere som mottar forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende fordi de driver eller har drevet næringsvirksomhet. I tillegg omfattes deltakerlignede selskaper og upersonlige skattytere (aksjeselskaper mv.).

§ 2.Hvilke oppgaver som omfattes

Ved elektronisk innlevering må selvangivelsen og alle pliktige vedlegg etter ligningsloven § 4-4 oversendes i elektronisk lesbar form. Deltakerlignede selskaper skal innlevere selskapsoppgave mv. etter ligningsloven § 4-9 i elektronisk lesbar form.

§ 3.Avvisning av mangelfulle oppgaver

Oppgaver med en eller flere av følgende mangler kan avvises av mottakssentralen eller stoppes ved innsending:

a)manglende lesbarhet i mottakssystemet,
b)avsender og/eller oppgavepliktig lar seg ikke identifisere,
c)formelle eller logiske feil ved utfylling av pliktige skjema,
d)mangelfull utfylling av opplysninger i pliktige skjema eller
e)oppgavesett som ikke inneholder alle pliktige skjema.

Oppgaver som er avvist av grunner som nevnt i første ledd anses som ikke levert.

§ 4.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 2. februar 2001 nr. 103 om prøvedrift med elektronisk oppgaveinnlevering for næringsdrivende.