Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

DatoFOR-2016-03-07-221
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2016 hefte 3
Ikrafttredelse07.03.2016, 01.04.2016, 01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2002-03-22-313, FOR-2015-03-04-183
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§26, LOV-1981-05-29-38-§39, FOR-1982-04-02-592
Kunngjort08.03.2016   kl. 14.45
KorttittelEndr. i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Miljødirektoratet 7. mars 2016 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 26 nr. 3 og § 39, jf. delegeringsvedtak 2. april 1982 nr. 592.

I

I forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst gjøres følgende endringer: 

§ 9 nytt 2. ledd skal lyde:

Kurset skal være på 30 timer. Den obligatoriske undervisningen skal gjennomføres ved et av tre alternativer:

1.Over to helger (fredag - søndag)
Fredag (3 t)Lørdag (6 t)Søndag (6 t)Fredag (3 t)Lørdag (6 t)Søndag (6 t)
Samling 1Samling 2+3Samling 4Samling 5Samling 6 + 7Samling 8 + 9
2.Over fem hele sammenhengende dager
Dag 1 (6 t)Dag 2 (6 t)Dag 3 (6 t)Dag 4 (6 t)Dag 5
Samling 1+5Samling 2+3Samling 4Samling 6+7Samling 8+9
3.Over ni dager
Dag 1 (3 t)Dag 2 (3 t)Dag 3 (3 t)Dag 4 (6 t)Dag 5 (3 t)Dag 6 (3 t)Dag 7 (3 t)Dag 8 (3 t)Dag 9 (3t)
Samling 1Samling 2Samling 3Samling 4Samling 5Samling 6Samling 7Samling 8Samling 9

Rekkefølgen på samlingene i de tre alternativene kan endres dersom lokale forhold tilsier det. Kombinasjoner mellom ulike alternativ er ikke tillatt ved gjennomføring. 

- - -

II

Ikrafttredelse

§ 9. 2. ledd trer i kraft 1. januar 2017.

§ 23 1. ledd, § 23 3. ledd, § 23 4. ledd, § 25 2. ledd og § 26 trer i kraft 1. april 2016.

§ 23. 5 ledd og § 24 trer i kraft straks.

Med virkning fra 1. april 2016 oppheves forskrift 4. mars 2015 nr. 183 om endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.