Forskrift om at minstemål på 35 cm ikke lenger skal gjelde for notfanget sei i området mellom 62° N og 66° 33′ N i 2016

DatoFOR-2016-04-18-389
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 6
Ikrafttredelse21.04.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2004-12-22-1878-§43
Kunngjort19.04.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om minstemål notfanget sei i 2016

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 18. april 2016 med hjemmel i forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 43.

§ 1.I fisket etter sei med not i området mellom 66° 33′ N og 62° N skal minstemålet på 35 cm ikke lenger gjelde.
§ 2.Denne forskrift trer i kraft fra og med torsdag 21. april 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.