Forskrift om lenke til Finansportalen

DatoFOR-2016-04-22-403
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-04-10-17-§16-10
Kunngjort22.04.2016   kl. 14.20
KorttittelForskrift om lenke til Finansportalen

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 22. april 2016 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 16-10.

§ 1.Lenke til Finansportalen

Finansforetak som tilbyr tjenester som det informeres om på Finansportalen.no, skal på forsiden på sine hjemmesider på internett og på alle øvrige digitale plattformer hvor priser eller produkter presenteres, ha en godt synlig lenke til Finansportalen.no.

§ 2.Utforming av lenken

Lenken til Finansportalen.no skal utformes som følger: «Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no».

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2016.