Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader

DatoFOR-2016-06-23-784
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
EndrerFOR-2015-12-17-1694
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-12-17-100-§3, LOV-1976-12-17-100-§3a, FOR-2003-12-12-1509, FOR-2013-02-15-174
Kunngjort27.06.2016   kl. 14.25
KorttittelForskrift om forsinkelsesrenter

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 23. juni 2016 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) § 3 første ledd og § 3a annet ledd, jf. delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509 og delegeringsvedtak 15. februar 2013 nr. 174.

§ 1.Forsinkelsesrenten

Med hjemmel i lov om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 8,50 prosent p.a.

§ 2.Standardkompensasjon

Kompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner etter forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd fastsettes til 370 kroner.

§ 3.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2016. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 17. desember 2015 nr. 1694 om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader.