Forskrift om endring i forskrift om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter

DatoFOR-2016-07-12-931
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 10
Ikrafttredelse12.07.2016, 07.11.2016, 07.05.2017
Sist endret
EndrerFOR-2015-07-07-879
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§10, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort19.07.2016   kl. 15.00
KorttittelEndr. i forskrift om økologisk akvakulturproduksjon m.m.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. juli 2016 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 10, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

I

I forskrift 7. juli 2015 nr. 879 om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter gjøres følgende endringer: 

--- 

§ 12 skal lyde:

§ 12. Virkeområde

Dette kapitlet fastsetter særlige produksjonskrav for innsamling og dyrking av tang og tare. Det får tilsvarende anvendelse for produksjon av alle flercellede marine alger eller fytoplankton og mikroalger. 

--- 

Vedlegg 5 skal lyde:

Vedlegg 5. Tilsetningsstoffer som kan brukes i produksjon av bearbeidede økologiske akvakulturprodukter

Del A – tilsetningsstoffer, herunder bærestoffer

Tilsetningsstoffer som er merket med en asterisk i kolonnen for kodenummer, anses som ingredienser av landbruksopprinnelse.

KodeBetegnelseFramstilling av næringsmidler avSærlige vilkår
Vegetabilsk opprinnelseAnimalsk opprinnelse
E 170KalsiumkarbonatXXSkal ikke brukes til farging eller tilsetning av kalsium i produkter
E 270MelkesyreXX
E 290KarbondioksidXX
E 296EplesyreX
E 300AskorbinsyreXXKjøttprodukter
E 306*Tokoferolrikt ekstraktXXAntioksidant
E 325NatriumlaktatXMelkebaserte produkter og kjøttprodukter
E 330SitronsyreXX
E 331NatriumsitrateXX
E 333KalsiumsitraterX
E 334Vinsyre (L(+)-)XX (kun for mjød)
E 335NatriumtartratX
E 336KaliumtartratX
E 406AgarXXMelkebaserte produkter og kjøttprodukter
E 410*JohannesbrødkjernemelXX
E 412*GuarkjernemelXX
E 414*Arabisk gummiXX
E 415XantangummiXX
E 418Gellan gumXXKun høy-acyl form
E 500NatriumkarbonatXX
E 501KaliumkarbonatX
E 503AmmoniumkarbonatX
E 504MagnesiumkarbonatX
E 516KalsiumsulfatXBærestoffer
E 551SilisiumdioksidXXAntiklumpemiddel for urter og krydder
E 938ArgonXX
E 939HeliumXX
E 941NitrogenXX
E 948OksygenXX

Del B – tekniske hjelpestoffer, tilsetningsstoffer og andre produkter som kan brukes ved bearbeiding av økologisk produserte ingredienser av landbruksopprinnelse

BetegnelseFramstilling av næringsmidler av vegetabilsk opprinnelseFramstilling av næringsmidler av animalsk opprinnelseSærlige vilkår
VannXXDrikkevann i henhold drikkevannsforskriften
Kalsiumklorid (E509)XKoaguleringsmiddel
Kalsiumhydroksid (E526)X
Kalsiumsulfat (E516)XKoaguleringsmiddel
Magnesiumklorid (eller nigari) (E511)XKoaguleringsmiddel
Sitronsyre (E330)XX
Ammoniumhydroksid (E527)XProduksjon av gelatin
HydrogenperoksidXProduksjon av gelatin
KarbondioksidXX
Nitrogen (E941)XX
EtanolXXLøsemiddel
EggalbuminX
KaseinX
GelatinX
FiskelimX
Vegetabilsk oljeXXSmøremiddel, slippmiddel eller skumdempende middel
Kun opprinnelse fra økologisk produksjon.
Aktivt karbon (E153)X
Talkum (E553b)XI samsvar med spesifikke renhetskriterier for tilsetningsstoffet E 553b
Celluose (E460)XXProduksjon av gelatin
Kiselgur (E551)XXProduksjon av gelatin
EddiksyreXKun opprinnelse fra økologisk råvare.
For foredling av fiskeprodukter, bare fra bioteknologiske kilder, unntatt framstilt av eller med genmodifiserte organismer (GMO).
PerlittXXProduksjon av gelatin
HasselnøttskallX
RismelX
Bivoks (E901)XSlippmiddel
Bivoks fra økologisk birøkt.
Karnaubavoks (E903)XSlippmiddel
Kun opprinnelse fra økologisk råvare.

II

Endringene i vedlegg 5 trer i kraft 7. november 2016. Endringen i § 12 trer i kraft 7. mai 2017. De øvrige endringene trer i kraft straks.