Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

DatoFOR-2016-08-12-974
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 11
IkrafttredelseDep. bestemmer
Sist endret
EndrerFOR-2006-04-07-402
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2016-06-17-73-§2, LOV-2016-06-17-73-§5, LOV-2016-06-17-73-§7a, LOV-2016-06-17-73-§9, LOV-2016-06-17-73-§16
Kunngjort18.08.2016   kl. 11.00
Rettet11.11.2016 (§ 24-4 annet ledd)
KorttittelAnskaffelsesforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. august 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 2, § 5, § 7a, § 9 og § 16.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVI nr. 2 (direktiv 2014/24/EU).
Rettelser: 11.11.2016 (§ 24-4 annet ledd).