Forskrift om overgangsregler for lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)

DatoFOR-2016-08-12-978
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 11
IkrafttredelseDep. bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2016-06-17-73-§18
Kunngjort18.08.2016   kl. 11.00
KorttittelForskrift om overgangsregler for anskaffelsesloven

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. august 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 18.

§ 1.Anskaffelsesloven gjelder anskaffelser iverksatt etter lovens ikrafttredelse. En anskaffelse er iverksatt når den er kunngjort. En anskaffelse som ikke kunngjøres, er iverksatt når oppdragsgiveren har sendt ut en forespørsel til en eller flere leverandører om å melde sin interesse eller inngi tilbud i forbindelse med en planlagt anskaffelse.
§ 2.Forskriften gjelder fra den tid Nærings- og fiskeridepartementet bestemmer.