Forskrift om stopp i forsøksfisket etter makrellstørje

DatoFOR-2016-09-19-1090
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 13
Ikrafttredelse19.09.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§11, FOR-2016-03-04-218-§15
Kunngjort23.09.2016   kl. 14.40
KorttittelForskrift om stopp i forsøksfisket etter makrellstørje

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. september 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11 og forskrift 4. mars 2016 nr. 218 om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2016 § 15.

§ 1.Stopp i fisket

Forsøksfisket etter makrellstørje stoppes med virkning fra mandag 19. september 2016.

§ 2.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene gitt i denne forskrift straffes etter havressurslova § 60, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2016.