Forskrift om bruksklasse, tillatt totalvekt og tillatt vogntoglengde for normaltransport, tømmertransport og kjøring med modulvogntog på riksveg (Vegliste riksveg)

DatoFOR-2016-09-23-1130
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 13
Ikrafttredelse01.10.2016
Sist endretFOR-2017-01-23-71 fra 01.02.2017
EndrerFOR-2016-03-14-292
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-3
Kunngjort30.09.2016   kl. 15.10
Rettet02.03.2017 (del 3)
KorttittelVegliste riksveg

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 23. september 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a.
Endringer: Endret ved forskrifter 24 okt 2016 nr. 1245, 23 jan 2017 nr. 71.
Rettelser: 02.11.2016 (modulvogntog Finnmark), 02.03.2017 (del 3).

1. Riksvegliste for normaltransport 

Østfold

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E61Riksgr./Svinesund–Akershus gr./SmørbekkBk105019,50
E6Arm til Moss lufthavn RyggeBk105019,50
E182Riksgr./Ørje–Akershus gr./BrekkeBk105019,50
19Patterød X E6/Fv. 120–Moss Fk.Bk105019,50
21Svinesundparken X E6–Halden N X Fv. 22Bk105019,50
22Bergenhus X Rv. 111–Akershus gr./KrokedalBk105019,50
110Jonsten rkj.–Rakkestadsvingen X Rv. 111Bk105019,50
111Øra–Bergenshus X Rv. 22Bk105019,50
1Trekkbil og slepvogn med totallengde 24 meter og kjøretøybredde 2,60 meter tillates kjørt 5,5 km etter følgende rute:

E6 Riksgr. v/Svinesund–Svinesundsparken

Rv. 21 Svinesundsparken–X veg til Helle (Haldenterminalen)

Tillatelsen gjelder bare gods som skal omlastes/samlastes fra/til jernbane eller bil ved Haldenterminalen.

2Vogntog med totallengde 24,00 m, kjøretøybredde 2,60 m og totalvekt 60 tonn tillates kjør ca. 5 km etter følgende rute:

E18 Riksgr. v/Ørje– avkjøring Sletta terminal og retur.

 

Akershus

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E6Østfold gr./Smørbekk–Oslo gr./MyrerBk105019,50
E6Oslo gr./Tangerud–Hedmark gr./BudalenBk105019,50
E16Oppland gr./Leirsjøen–LundbykryssetBk105019,50
E16Gardermoen flypl.–X E6Bk105019,50
E16Skibakk X E6/Fv. 452–Hedmark gr./DysterudBk105019,50
E16Kjørbo X E18–Buskerud gr./SollihøgdaBk105019,50
E18Østfold gr./Brekka–Oslo gr./MastemyrBk105019,50
E18Oslo gr./Lysaker bru–Buskerud gr./PadderudvannBk105019,50
4Oslo gr./Gjelleråsen–Oppland gr./VarpetBk105019,50
22Hvam X E6–Østfold gr./KrokedalBk105019,50
23Vassum X E6–Buskerud gr./OslofjordenBk105019,50
120Mosesvingen X Rv. 22–Skedsmovollen X E6Bk105019,50
150Oslo gr./Granfosstunnelen–Lysaker X E18Bk105019,50
159Oslo gr./Robsrudenga X E6–Tangen N X Rv. 22Bk105019,50
159Robsrudskogen rkj.–Oslo gr. (Starv.)Bk105019,50
163Oslo gr./Tangerud S–Robsrud V X Rv. 159Bk105019,50
 

Oslo

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E6Akershus gr./Åsland–Ryen–Akershus gr./TangerudBk105019,50
E6Arm X E6 rkj. Ryen–X arm E6 Gamlebyen (Svartdalstunnelen)Bk105019,50
E6Arm Alnabru X E6–Sørenga X E18Bk105019,50
E18Akershus gr./Mastemyr–Akershus gr./Lysaker bruBk105019,50
E18Arm til Vippetangen via Skipperg. og AkershusstrandaBk105019,50
4Sinsen S V rkj. Fagerheimg.–Sinsenkrysset–Akershus/GjelleråsenBk105019,50
150«Ring 3» Hovin (Ulvensplitten) X E6–Akershus gr./GranfosstunnelenBk105019,50
159Karihaugen X E6–Akershus gr./RobsrudengaBk105019,50
162«Ring 1» Grønlia–Vaterland Ø–Filipstad X E18Bk105019,50
163Økern V X Rv. 150–Akershus gr./TangerudBk105019,50
191Trosterud X E6–Nylandskrysset X Rv. 163Bk105019,50
191Arm X 191 Kjelsrud–Alna (Alfasetv. til Terminalområdet)Bk105019,50
  

Hedmark

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E6Akershus gr./Budalen–Oppland gr./MjøsbruaBk105019,50
E6Arm til Brumunddal sentrum (Nils Amblisv.)Bk105019,50
E16Akershus gr./Dysterud–Riksgr./RiksåsenBk105019,50
2Riksgr. Magnor–Kongsvinger S X E16 (Sundehjørnet)Bk105019,50
2Kongsvinger Ø X E16 (Hov)–Glåmbrua Ø X Rv. 25 (Elverum)Bk105019,50
3Kolomoen X E6–Sør-Trøndelag gr./GardliBk105019,50
3Arm til Alvdal sentrum (Steia)Bk105019,50
25Hamar X Fv. 222–Ånestad X Rv. 3Bk105019,50
25Terningmoen X Rv. 3–Riksgr./BergulvkjølenBk105019,50
 

Oppland

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E6Hedmark gr.–Sør-Trøndelag gr.Bk105019,50
E6Arm til Lillehammer sentrum X Fv. 213Bk105019,50
E16Sogn og Fjordane gr.–Buskerud gr.Bk105019,50
E16Buskerud gr.–Akershus gr.Bk105019,50
E136Dombås X E6–Møre og Romsdal gr.Bk105019,50
4Akershus gr.–Biri X E6Bk105019,50
15Otta X E6–Sogn og Fjordane gr.Bk105019,50
15Oppland gr./Oppljostunnelen–Stryn–Kjøspollen X E39Bk105019,50
 

Buskerud

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E16Oppland gr.–Akershus gr.Bk105019,50
E16Nymoen–Hov–Oppland gr.Bk105019,50
E18Akershus gr.–Vestfold gr.Bk105019,50
E134Bangeløkka–Telemark gr.Bk105019,50
7Ve X E16–Gol–Hordaland gr.Bk105019,50
23Akershus gr. Oslofjordtunnelen–KjellstadBk105019,50
35Haug (Langebru)–Styggedal X E16Bk105019,50
52Gol V X Rv. 7–Sogn og Fjordane gr.Bk105019,50
282Bangeløkka X E18/E134–Brakerøya X E18Bk105019,50
 

Vestfold

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E18Buskerud gr.–Solum Telemark gr.Bk105019,50
E18Fokserød X E18 (X nr. 41)–Sandefjord lufthavn TorpBk105019,50
19Sollistrand rkj. X Fv. 310–Undrumsdal X E18 (X nr. 34)Bk105019,50
40Fk. Revet Larvik–X E18 Bommestad (X nr. 45)Bk105019,50
 

Telemark

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E18Vestfold gr.–Aust-Agder gr.Bk105019,50
E134Buskerud gr.–Hordaland gr.Bk105019,50
E134Omkjøringsveg/Turistveg over VågslidtunnelenBk62812,40
9Aust-Agder gr.–Tallaksbru X E134Bk105019,50
36Skjelsvik X Fv. 354–Seljord X E134Bk105019,50
41Aust-Agder gr.–Brunkeberg X E134Bk105019,50
354X E18 Rugtvedt–X Tangenv. (Breviksterminalen)–X E18 HeistadBk105019,50
 

Aust-Agder

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E18Telemark gr.–Vest-Agder gr.Bk105019,50
9Vest-Agder gr.–Telemark gr.Bk105019,50
41Vest-Agder gr.–Telemark gr.Bk105019,50
 

Vest-Agder

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E18Aust-Agder gr.–KristiansandBk105019,50
E39Kristiansand–Rogaland gr.Bk105019,50
9Kristiansand–Aust-Agder gr.Bk105019,50
41Timenes X E18–Aust-Agder gr.Bk105019,50
451Kryss Rv. 41–Kjevik flypl.Bk105019,50
 

Rogaland

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E39Vest-Agder gr./Uran–Stavanger–Mortavika Fk.Bk105019,50
E39Arsvågen Fk.–Hordaland gr./FjonBk105019,50
E39Våland S X E39–Kiellandsmyr X Rv. 509Bk105019,50
E39Arm Mortavika P-plassBk105019,50
E39Arm Arsvågen P-plassBk105019,50
E134Hordaland gr./Fikse–Haugesund lufthavn, KarmøyBk105019,50
E134Nygård X E134–Husøy HamneterminalBk105019,50
13Hove X E39–Hogstadkrossen X Fv. 516Bk105019,50
13Hogstadkrossen–Ims–Høle krk. X kv.
Omkjøring vogntog: Fv. 316 Vatnekrossen–Hommeland og Fv. 508 Hommeland–Høle
BkT85012,40
13Høle krk. X kv.– Lauvvik Fk.–Oanes Fk.–Torgerkrossen X Rv. 13Bk105019,50
13Torgerkrossen X Rv. 13–Hjelmeland–Hordaland gr./UførebergetBk105019,50
42Krossmoen X E39–Eie–Nordsjøterminalen, EigerøyBk105019,50
44Skjæveland X Fv. 325–Soma X E39Bk105019,50
44Soma X Fv. 509–Stangeland (Stangeland skule) X E39/Fv. 509Bk105019,50
509Forus N X E39–Solasplitten X E39–Tananger–Sundekrossen–Kiellandsmyr X E39Bk105019,50
509Sømmevågen X Rv. 509–Stavanger lufthavnBk105019,50
 

Hordaland

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E16Sogn og Fjordane gr./Gudvangen–Voss N (Ringheim rkj.)–Vågsbotn X E39Bk105019,50
E16Nygårdstangen X E39–Vestre Strømkai X Fv. 585Bk105019,50
E16Arm Sivle X E16–Stalheim/Brekke X E16 (Stalheimskleiva)Bk105012,40
E16Arm Bergen busst.–Bergen jb.st.Bk105019,50
E16Arm til PermanentenBk105019,50
E16Arm Pauls krk. X Rv. 555–Permanenten ØBk105019,50
E39Rogaland gr./Fjon–Sandvikvåg Fk.–Haljem Fk.–Vågsbotn X E16–Sogn og Fjordane gr./JernfjellBk105019,50
E39Arm Meatjønn aust X E39–Skjersholmane Fk.Bk105019,50
E134Telemark gr./Ståvatn–Rogaland gr./FikseBk105019,50
E134Arm Haukeli X E134–Midtlæger X E134Bk105012,40
E134Arm Austmannali X E134–Nyastøl X E134Bk105012,40
E134Arm Hordaland br.st.–Seljestadjuv X E134Bk105012,40
E134Arm Langebø S X E134–Rullestadvatnet X E134Bk105019,50
E134Arm Åkrafjordtunet X arm–Tjelmeland N X kv.Bk105019,50
7Buskerud gr./Halne–Brimnes–Bu X Rv. 13 (Hardangerbrua)Bk105019,50
13Rogaland gr./Uføreberget–Horda X E134Bk105019,50
13Jøsendal X E134–Bu–Granvin X Fv. 7– Voss N X E16Bk105019,50
13Vinje X E16–Sogn og Fjordane gr./VikafjellBk105019,50
13Arm Kinsarvik X Rv. 13–Kinsarvik Fk.Bk105019,50
13Arm Brynagjelet X Rv. 13–Sverresplass X E16Bk105019,50
555Nygårdstangen X E39–Beinastaden X Fv. 561Bk105019,50
555Arm Nygårdstunnel–Dokkeskjærskaien–Jekteviken X Fv. 555Bk105019,50
555Arm Dokkeskjærskaien–Nygård tunnelBk105019,50
555Arm til Sartor terminalBk105019,50
580Hopskrysset X E39–FleslandBk105019,50
 

Sogn og Fjordane

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E16Oppland gr./Fossebakken–Hordaland gr./GudvangenBk105019,50
E39Hordaland gr./Jernfjell–Oppedal Fk.–Lavik Fk.–Anda Fk.– Lote Fk.–Hjelle–Kjøspollen X Rv.15–Møre og Romsdal gr./Kvivsv.Bk105019,50
5Håbakken X E16–Fodnes Fk.–Mannheller Fk.–Fugleskjærskaia FlorøBk105019,50
5Kaupangsenteret X Rv. 5–Kaupanger Fk.Bk105019,50
5Lærdalsøyri X Rv.5–Lærdal Fk.Bk105019,50
13Hordaland gr./Vikafjellet–Vangsnes Fk.–Dragsvik Fk.Bk105019,50
15Oppland gr./Oppljostunnelen–Stryn–Kjøspollen X E39Bk105019,50
15Eid krk. X E39–Måløy S X Fv. 616Bk105019,50
52Buskerud gr./Eldrehaugen–Borlaug X E16Bk105019,50
55Stedje rkj. Rv. 5 (Sogndal)–Hella Fk.Bk105019,50
55Arm til FiksnesBk105019,50
651Hjelle X E39–Møre og Romsdal gr./StigedalenBk105019,50
 

Møre og Romsdal

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E39Sogn og Fjordane gr.–Sør-Trøndelag gr.Bk105019,50
E39Arm til Molde lufthavn, ÅrøBk105019,50
E136Oppland gr.–Spjelkavika–SkutvikaBk105019,50
70Sør-Trøndelag gr.–Sunndalsøra–Kristiansund X Fv. 64Bk105019,50
651Sogn og Fjordane gr.–VoldaBk105019,50
658Ålesund aust–Ålesund lufthavn, VigraBk105019,50
658Arm til FlatholmenBk105019,50
681X Rv. 70–Kristiansund lufthavn, KvernbergetBk105019,50
 

Sør-Trøndelag

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E6Oppland gr.–Nord-Trøndelag gr.Bk105019,50
E6Olav Trygvassonsg.–Sentralst.Bk105019,50
E6Bakke bru V–BrattørbruaBk105019,50
E6BrattørbruaBk62819,50
E6Brattørbrua–Gryta X Fv. 910Bk105019,50
E6Sluppen S–Bakke bru Ø rkj.Bk105019,50
E39Klett X E6–Møre og Romsdal gr./EngdalenBk105019,50
3Hedmark gr.–Ulsberg X E6Bk105019,50
70Oppdal X E6–Møre og Romsdal gr./GråuraBk105019,50
706Fossestuv. X Fv. 902–Rotvoll rkj.Bk105019,50
706Steinberget rkj.–Ilaparken rkj.Bk105019,50
706Sluppen bruBk105019,50
706Sluppen bru–Sluppenv. Ø X E6Bk105019,50
706Havneg. rkj.–NSB rampeBk105019,50
 

Nord-Trøndelag

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E6Sør-Trøndelag gr.–Nordland gr.Bk105019,50
E6Arm Vist–GevikaBk105019,50
E14Stjørdal X E6–Riksgr. SverigeBk105019,50
 

Nordland

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E6Nord-Trøndelag gr./Smalvatnet–Troms gr./GratangseidetBk105019,50
E6Arm Båfjellmo bru X arm–Båfjellmo bru X Rv. 73Bk105019,50
E6Arm Mobekk bru X kv.–Mo jernbanest.Bk105019,50
E6Arm Fauske st.Bk105019,50
E6Arm Fauske N–Fauske godst. X kv.Bk105019,50
E6Arm FagerneskaiaBk105019,50
E6Arm Narvik–Narvik st.Bk105019,50
E10Riksgr. Bjørnfjell–Troms gr./LangvatnetBk105019,50
E10Troms gr./Sandtorg–Lødingen X Rv. 85Bk105019,50
E10Lødingen X Rv. 85–Troms gr./AusterdalenBk105019,50
E10Troms gr./Sørdalstunnelen–Å P-plassBk105019,50
E10Arm Moskenes Fk.Bk105019,50
E12Tverrånes X E6–Umbukta Riksgr.Bk105019,50
12Tverrånes X E6–Vikaåsen–Toranes kaiBk105019,50
73Båfjellmo X E6–Riksgr. KrutvatnBk105019,50
77Storjord X E6–Riksgr. GraddisBk105019,50
80Fauske rkj. E6–Bodø lufthavnBk105019,50
80Stormyra X Rv. 80–jernbanest.–Bodø Fk.Bk105019,50
85Bognes X E6–Kåringen X E10Bk105019,50
85Troms gr./Austpollen–Sortland bru X Fv. 82Bk105019,50
827Sommerset X E6–Sætran X E6Bk105019,50
833Nautå bru X E10–Evenes flypl.Bk105019,50
 

Troms

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E6Nordland gr./Gratangseid–Finnmark gr./AlteidetBk105019,50
E8Riksgr. Galgujavri–X Rv. 862 TerjevikaBk105019,50
E8Arm Sandvikeid–RamfjordnesBk105019,50
E8Arm Tromsdalen–IshavskatedralenBk105019,50
E8Arm til Tromsøysundv./Fv. 53Bk105019,50
E10Nordland gr./Langvatnet–Nordland gr./SandtorgBk105019,50
E10Nordland gr./Austerdalen–Gullesfjordbotn rkj. Rv. 85Bk105019,50
E10Gullesfjordbotn rkj. Rv. 85–Nordland gr./SørdalstunnelenBk105019,50
E10Arm til gml. Lilleng Fk.Bk105019,50
E10Arm til gml. Steinsland Fk.Bk105019,50
83Kjeldsund bru V rkj. Rv. 83–Sama rkj. Fv. 867/Fv. 83Bk105019,50
85Bogvika X E6–Sortland NBk105019,50
85Nordland gr./Austerdalen–Gullesfjordbotn rkj. E10Bk105019,50
853Andselv rkj. E6–Bardufoss lufthavnBk105019,50
862Terjevika rkj. E8–Tromsø lufthavnBk105019,50
862Gjæverbukta rkj. Rv. 862–rkj. Ringsv. X ved JektaBk105019,50
 

Finnmark

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E6Troms gr./Alteidet–Kirkenes nye kaiBk105019,50
E6Arm Altagårdsskog–Bukta ds-kaiBk105019,50
E69Olderfjord X E6–NordkappBk105019,50
E69Arm til HonningsvågBk105019,50
E75Riksgr. Finland/Utsjoki–Vardø ds-kaiBk105019,50
E75Arm Vadsø gravpl. X E6–Vadsø ds-kaiBk105019,50
E105Bjørkheim X E6–Storskog tollst.Bk105019,50
92Riksgr. Karigasniemi–GievdneguoikkaBk105019,50
93Gakori X E6–Riksgr. KivilompoloBk105019,50
94Skaidi X E6–Hammerfest kaiBk105019,50
94Havnev. (Fv. 94)–LeirvikabasenBk105019,50
881Elvebakken X E6–Alta lufthavnBk105019,50
887Høybuktmoen V X E6–Kirkenes lufthavnBk105019,50
892Lakselv X E6/–Banak flypl.Bk105019,50
893Nedre Neiden X E6–Riksgr. NeidenBk105019,50
0Endret ved forskrift 24 okt 2016 nr. 1245.

2. Riksvegliste for transport av tømmer 

Østfold

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E6Riksgr./Svinesund–Akershus gr./SmørbekkBk106024,00
E18Riksgr./Ørje–Akershus gr./BrekkeBk106024,00
19Patterød X E6/Fv. 120–Moss Fk.Bk106024,00
21Svinesundparken X E6–Halden X Fv. 22Bk106024,00
22Bergenhus X Rv. 111–Homstvedt X E18Bk106024,00
22Laugslett X E18–Akershus gr./KrokedalBk106024,00
110Jonsten X E6/Fv. 118–Rakkestadsvingen X Rv. 111Bk106024,00
111Øra–Bergenshus X Rv. 22/Fv. 124Bk106024,00
 

Akershus

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E6Østfold gr./Smørbekk–Oslo gr./MyrerBk106024,00
E6Oslo gr./Tangerud–Hedmark gr./BudalenBk106024,00
E16Oppland gr./Leirsjøen–LundebykryssetBk106024,00
E16Gardermoen flypl.–X E6Bk106024,00
E16Skibakk X E6/Fv. 452–Hedmark gr./DysterudBk106024,00
E16Kjørbo X E18–Buskerud gr./SollihøgdaBk106024,00
E18Østfold gr./Brekka–Vinterbro X E6Bk106024,00
E18Vinterbro X E6–Oslo gr. MastemyrBk106024,00
E18Oslo gr./Lysaker bru–Buskerud gr./PadderudvannBk106024,00
4Oslo gr./Gjelleråsen–Oppland gr./VarpetBk106024,00
22Hvam X E6–Østfold gr./KrokedalBk106024,00
23Vassum X E6–Buskerud gr./OslofjordenBk106024,00
120Mosesvingen X Rv. 22–Skedsmovollen X E6Bk106024,00
150Oslo gr./Granfosstunnelen–Lysaker X E18Bk106024,00
159Oslo gr./Robsrudenga X E6–Tangen N X Rv. 22Bk106024,00
159Robsrudskogen rkj.–Oslo gr. (Starv.)Bk106024,00
163Oslo gr./Tangerud S–Postterminalen Robsrud–Robsrud V X Rv. 159Bk106024,00
 

Oslo

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E6Akershus gr./Åsland–Ryen–Akershus gr./TangerudBk106024,00
E6Arm X E6 rkj. Ryen–X arm E6 Gamlebyen (Svartdalstunnelen)Bk106024,00
E6Arm Alnabru X E6–Sørenga X E18Bk106024,00
E18Akershus gr./Mastemyr–X E6 SørengaBk106024,00
E18X E6 Sørenga Akershus gr./Lysaker bruBk106024,00
E18Arm til Vippetangen via Skipperg. og AkershusstrandaBk106024,00
4Sinsen S V rkj. Fagerheimg.–SinsenkryssetBk105019,50
4Sinsenkrysset–Akershus gr./GjelleråsenBk106024,00
150«Ring 3» Hovin (Ulvensplitten) X E6–Akershus gr./GranfosstunnelenBk106024,00
150Rampe Sinsen SV rkj. Fagerheimg.–SinsenkryssetBk105019,50
150Rampe Sinsenkrysset–Akershus gr./GjelleråsenBk106024,00
159Karihaugen X E6–Akershus gr./RobsrudengaBk106024,00
162«Ring 1» Grønlia–Vaterland Ø–Filipstad X E18Bk105019,50
163Økern V X Rv. 150–Akershus gr. Tangerud X E6Bk106024,00
191Trosterud X E6–Nylandskrysset X Rv. 163Bk106024,00
191Arm X Rv. 191 Kjelsrud–Alna (Alfasetv. til Terminalområdet)Bk106024,00
 

Hedmark

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E6Akershus gr./Budalen–Oppland gr./MjøsbruaBk106024,00
E6Arm til Brumunddal sentrum (Nils Amblisv.)Bk106024,00
E16Akershus gr./Dysterud–Riksgr./RiksåsenBk106024,00
2Riksgr. Magnor–Kongsvinger S X E16 (Sundehjørnet)Bk106024,00
2Kongsvinger Ø X E16 (Hov)–Glåmbrua Ø X Rv. 25 (Elverum)Bk106024,00
3Kolomoen X E6–Sør-Trøndelag gr./GardliBk106024,00
3Arm til Alvdal sentrum (Steia)Bk106024,00
25Hamar X Fv. 222–Ånestad X Rv. 3Bk106024,00
25Terningmoen X Rv. 3–Riksgr./BergulvkjølenBk106024,00
 

Oppland

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E6Hedmark gr.–Sør-Trøndelag gr.Bk106024,00
E6Arm til Lillehammer Sentrum X Fv. 213Bk106024,00
E16Sogn og Fjordane gr.–Buskerud gr.Bk106024,00
E16Buskerud gr.–Akershus gr.Bk106024,00
E136Dombås X E6–Møre og Romsdal gr.Bk106024,00
4Akershus gr.–Biri X E6Bk106024,00
15Otta X E6–Sogn og Fjordane gr.Bk106024,00
 

Buskerud

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E16Akershus gr.–Oppland gr.Bk106024,00
E16Nymoen–Hov–Oppland gr.Bk106024,00
E18Akershus gr.–Vestfold gr.Bk106024,00
E134Bangeløkka–Telemark gr.Bk106024,00
7Ve–Gol–Hordaland gr.Bk106024,00
23Akershus gr. Oslofjordtunnelen–KjellstadBk106024,00
35Haug (Langebru)–Styggedal X E16Bk106024,00
52Gol V X Rv. 7–Tuv ØBk106024,00
52Tuv Ø–Sogn og Fjordane gr.Bk105019,50
282Bangeløkka X E18/E134–over Strømsø bru til X kommunal veg til Holmen kaiBk106024,00
282Holmen bru (Bragernesløpet)–Brakerøya X Rv. 283Bk105024,00
Omkj. Holmen bru:
Fv. 282/Fv. 283: Bangeløkka–Øvre Sund–Brakerøya X E18/Rv. 282
Bk106024,00
 

Vestfold

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E18Buskerud gr.–Solum Telemark gr.Bk106024,00
E18Fokserød X E18 (X nr. 41)–Sandefjord lufthavn TorpBk106024,00
19Sollistrand rkj. X Fv. 310–Undrumsdal X E18 (X nr. 34)Bk106024,00
40Larvik Fk. Revet–X E18 Bommestad (X nr. 45)Bk106024,00
 

Telemark

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E18Vestfold gr.–Aust-Agder gr.Bk106024,00
E134Buskerud gr.–Hordaland gr.Bk106024,00
E134Omkjøringsveg/Turistveg over VågslidtunnelenBk62812,40
9Aust-Agder gr.–Tallaksbru (X E134)Bk106024,00
36Skjelsvik X Fv. 354–Seljord X E134Bk106024,00
41Aust-Agder gr.–Brunkeberg X E134Bk106024,00
41Arm Karlsrud–Sundet (Sundkil bru)Bk105024,00
354X E18 Heistad–Tangenv. (Breviksterminalen)Bk106024,00
354X E18 Rugtvedt–rkj. Fv. 352 (Sundbyv.)Bk106024,00
354BreviksbruaBk105024,00
 

Aust-Agder

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E18Telemark gr.–Vest-Agder gr.Bk106024,00
9Vest-Agder gr.–Telemark gr.Bk106024,00
41Vest-Agder gr.–Telemark gr.Bk106024,00
 

Vest-Agder

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E18Aust-Agder gr.–KristiansandBk106024,00
E39Kristiansand–Rogaland gr.Bk106024,00
9Kristiansand–Aust-Agder gr.Bk106024,00
41Timenes X E18–X Fv. 2Bk106024,00
41X Fv. 2–Rv. 451 (over Kjevik bru)Bk105024,00
41X Rv. 451–Aust-Agder gr.Bk106024,00
451X Rv. 41–Kjevik flypl.Bk106024,00
 

Rogaland

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E39Vest-Agder gr./Uran–Mortavika Fk.Bk106024,00
E39Arsvågen Fk.–Hordaland gr./FjonBk106024,00
E39Våland S X E39–Kiellandsmyr X Rv. 509Bk106024,00
E39Arm Mortavika P-plassBk106024,00
E39Arm Arsvågen P-plassBk106024,00
E134Hordaland gr./Fikse–Karmsund bru NBk106024,00
E134Karmsund bruBk105024,00
E134Karmsund bru S–Haugesund lufthavn KarmøyBk106024,00
E134Arm Nygård–Husøy HamneterminalBk106024,00
13Hove X E39–HogstadkrossenBk106024,00
13Hogstadkrossen–Ims–Høle krk. X kv.
Omkjøring vogntog: Fv. 316 Vatnekrossen–Hommeland og Fv. 508 Hommeland–Høle
BkT85012,40
13Høle krk. X kv.–Lauvvik Fk.Bk106024,00
13Oanes Fk.–Torgerkrossen X Rv. 13–Nesflaten X Fv. 691Bk105024,00
13Nesflaten X Fv. 691–Hordaland gr./UførebergetBK105019,50
42Krossmoen X E39–Eie–Holeviga (tidl. Eigersund ferjeterminal)Bk106024,00
44Skjæveland X Fv. 325–Soma X E39Bk106024,00
44Stangeland (Stangeland skule) X E39–Soma (Soma gravlund) X Rv. 44
(tidl. Rv. 509)
Bk106024,00
509Forus N X E39–Solasplitten–Tananger–Kiellandsmyr X E39Bk106024,00
509Sømmevågen X Rv. 509–Stavanger lufthavnBk105019,50
 

Hordaland

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E16Sogn og Fjordane gr./Gudvangen–Draugsvoll bru ØBk106024,00
E16Draugsvoll bruBk105024,00
E16Draugsvoll bru V–Vågsbotn X E39Bk106024,00
E16Nygårdstangen X E39–Vestre Strømkai X Fv. 585Bk105019,50
E16Arm Sivle X E16–Stalheim/Brekke X E16 (Stalheimskleiva)Bk105012,40
E16Arm Bergen busst.–Bergen jb.st.Bk105019,50
E16Arm til PermanentenBk105019,50
E16Arm Pauls krk. X Rv. 555–Permanenten ØBk105019,50
E39Rogaland gr./Fjon–Sandvikvåg Fk.–Haljem Fk.–Vågsbotn–Knarvik X Fv. 57Bk106024,00
E39Knarvik X Fv. 57–Romarheim X Fv. 569Bk106024,00
E39Romarheim X Fv. 569–Sogn og Fjordane gr./JernfjellBk105024,00
E39Arm Meatjønn aust X E39–Skjersholmane Fk.Bk106024,00
E134Telemark gr./Ståvatn–Jøsendal (Skare) X Rv. 13–Rogaland gr./FikseBk106024,00
E134Arm Haukeli–MidtlægerBk105012,40
E134Arm Austmannali–NyastølBk105012,40
E134Arm Hordaland br.st.–SeljestadjuvBk105012,40
E134Arm Langebø S–RullestadvatnetBk105019,50
E134Arm Åkrafjordtunet–Tjelmeland N X kv.Bk105019,50
7Buskerud gr./Halne–Eidfjord X Fv. 103Bk105024,00
7Eidfjord X Fv. 103–Brimnes Fk.–Bu X Rv. 13 (Hardangerbrua)Bk106024,00
13Rogaland gr./Uføreberget–Horda X E134Bk105019,50
13Jøsendal X E134–Bu X Rv. 7Bk105019,50
13Bu X Rv. 7–Granvin X Fv. 7–Voss N (Ringheim rkj.) X E16Bk106024,00
13Vinje X E16–Voss fjellandsbyBk105019,50
13Voss fjellandsby X Rv. 13–Sogn og fjordane gr./VikafjellBk105019,50
13Kinsarvik X Rv. 13–Kinsarvik Fk.Bk105019,50
13Arm Brynagjelet X Rv. 13–Sverresplass X E16Bk105019,50
555Nygårdstangen X E39–Puddefjordsbrua ØBk106024,00
555PuddefjordsbruaBk105024,00
555Puddefjordsbrua V–Sotrabrua ØBk106024,00
555SotrabruaBk105024,00
555Sotrabrua V–Beinastaden X Fv. 561Bk106024,00
555Arm Nygård tunnel–Dokkeskjærskaien–Jekteviken X Fv. 555Bk106024,00
555Arm Dokkeskjærskaien Nygård tunnelBk106024,00
555Arm til Sartor terminalBk105019,50
580Hopskrysset X E39–FleslandBk106024,00
 

Sogn og Fjordane

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E16Oppland gr./Fossebakken–Flåm X Fv. 245Bk106024,00
E16Flåm X Fv. 245–Gudvangatunnelen–Gudvangen X Fv. 241Bk105024,00
E16Gudvangen X Fv. 241–Hordaland gr./GudvangenBk106024,00
E39Hordaland gr./Jernfjell–Oppedal Fk.–Lavik Fk.–Anda Fk.–Lote Fk.–Hjelle–Kjøspollen X Rv. 15–Møre og Romsdal gr./Kvivsv.Bk106024,00
5Håbakken X E16–Fodnes Fk.–Mannheller Fk.–Loftesnes bru ØBk106024,00
5Loftesnes bruBk105024,00
5Loftesnes bru V–Skei–Førde–Fugleskjærskaia FlorøBk106024,00
5Kaupangsenteret X Rv. 5–Kaupanger Fk.Bk106024,00
5Lærdalsøyri X Rv. 5–Lærdal Fk.Bk105019,50
13Hordaland gr./Vikafjellet–Vangsnes Fk.–Dragsvik Fk.Bk105019,50
15Oppland gr./Oppljostunnelen–Stryn–Kjøspollen X E39Bk106024,00
15Eid krk. X E39–Måløy N X Fv. 616Bk106024,00
52Buskerud gr./Eldrehaugen–Borlaug X E16Bk106024,00
55Stedje rkj. Rv. 5 (Sogndal)–Leikanger (hurtigbåtkaien)Bk106024,00
55Leikanger (hurtigbåtkaien)–Hella Fk.Bk105019,50
55Arm til FiksnesBk105019,50
651Hjelle X E39–Møre og Romsdal gr./StigedalenBk105019,50
 

Møre og Romsdal

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E39Sogn og Fjordane gr.–Sør-Trøndelag gr.Bk106024,00
E39Arm til Molde lufthavn, ÅrøBk106024,00
E136Oppland gr.–Spjelkavik–SkutvikaBk106024,00
70Sør-Trøndelag gr.–ElverhøyBk105024,00
70Elverhøy–Sundalsøra–Ålvund–Bergsøya–Kristiansund X Fv. 64Bk106024,00
70Kristiansund X Fv. 64–PirenBk105024,00
651Sogn og Fjordane gr.–Volda X E39Bk106024,00
658Ålesund aust–Ålesund lufthavn, VigraBk106024,00
658Arm til FlatholmenBk106024,00
681X Rv. 70–Kristiansund lufthavn, KvernbergetBk106024,00
 

Sør-Trøndelag

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E6Oppland gr.–Nord-Trøndelag gr.Bk106024,00
E6Olav Trygvassonsg.–Sentralst.Bk105019,50
E6Bakke bru V–BrattørbruaBk105019,50
E6BrattørbruaBk62819,50
E6Brattørbrua–Gryta X Fv. 910Bk105019,50
E6Sluppen S–Bakke bru Ø rkj.Bk105019,50
E39Klett X E6–Forve X Fv. 470Bk106024,00
E39Forve X Fv. 470–HøgkjølenBk106024,00
E39Høgkjølen–Møre og Romsdal gr./EngdalenBk106024,00
3Hedmark gr.–Ulsberg X E6Bk106024,00
70Oppdal X E6–Svorunda nedre ØBk106024,00
70Svorunda nedre Ø–Møre og Romsdal gr./GråuraBk105024,00
706Fossestuv. X Fv. 902–Rotvoll rkj.Bk106024,00
706Steinberget rkj.–Ilaparken rkj.Bk106024,00
706Sluppen bru–Sluppenv. Ø X E6Bk105019,50
706Havneg. rkj.–NSB rampeBk106024,00
 

Nord-Trøndelag

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E6Sør-Trøndelag gr.–Nordland gr.Bk106024,00
E6Vist–GevikaBk106024,00
E14Stjørdal X E6–Riksgr. SverigeBk106024,00
 

Nordland

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E6Nord-Trøndelag gr./Smalvatnet–Båfjellmo (Trofors) X Rv. 73Bk106024,00
E6Båfjellmo (Trofors) X Rv. 73–Mo i Rana X E12Bk106024,00
E6Mo i Rana X E12–Salten verkBk106024,00
E6Salten verk–Sætran X Rv. 827Bk106024,00
E6Sætran X Rv. 827–Trældal X E10Bk105024,00
E6Trældal X E10–Bjerkvik rkj. E10Bk106024,00
E6Bjerkvik rkj. E10–Troms gr./GratangseidetBK106024,00
E6Arm Båfjellmo X E6–X Rv. 73Bk106024,00
E6Arm Mobekk bru X kv.–Mo jernbanest.Bk106024,00
E6Arm Fauske st.Bk106024,00
E6Arm Fauske N–Fauske godsterminal X kv.Bk106024,00
E6Arm FagerneskaiaBk105024,00
E6Arm Narvik–Narvik st.Bk105024,00
E10Riksgr. Bjørnfjell–Trældal X E6Bk106024,00
E10Bjerkvik–Troms gr./LangvatnetBk105024,00
E10Troms gr./Sandtorg–Lødingen X Rv. 85Bk105024,00
E10Lødingen X Rv. 85–Troms gr./AusterdalenBk106024,00
E10Troms gr./Sørdalstunnelen–Svolvær Fk.Bk106024,00
E10Svolvær Fk.–Å P-plassBk105024,00
E10Arm Moskenes Fk.Bk105024,00
E12Tverrånes X E6–Umbukta Riksgr.Bk106024,00
12Tverrånes X E6–Vikaåsen–Toranes kaiBk106024,00
73Båfjellmo (Trofors) X E6–Riksgr. KrutvatnBk106024,00
77Storjord X E6–Riksgr. GraddisBk105019,50
80Fauske rkj. E6–Bodø lufthavnBk106024,00
80Stormyra X Rv. 80–jernbanest.–Bodø Fk.Bk106024,00
85Bognes X E6–Kåringen X E10Bk106024,00
85Troms gr./Austpollen–Sortland bru X Fv. 82Bk106024,00
827Sommerset X E6–Sætran X E6Bk106024,00
833Nautå bru X E10–Evenes flypl.Bk106024,00
 

Troms

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E6Nordland gr./Gratangseid–Setermoen rkj. Fv. 847–Storslett X Fv. 352Bk106024,00
E6Nordreisa bru I og IIBK105022,00
E6Storslett X Fv. 865–Finnmark gr./AlteidetBk106024,00
E6Rampe Olderbakken X E8Bk106024,00
E8Riksgr. Galgujavri–rkj. Rv. 862 TerjevikaBk106024,00
E8Arm Sandvikeid–RamfjordnesBk105019,50
E8Arm Tromsdalen–IshavskatedralenBk105019,50
E8Arm til X E8 Tromsøysundv./Fv. 53Bk105024,00
E10Nordland gr./Langvatnet–Nordland gr./SandtorgBk105024,00
E10Nordland gr./Austerdalen–Gullesfjordbotn rkj. Rv. 85–Nordland gr./SørdalstunnelenBk106024,00
E10Arm til Lilleng Fk.Bk105022,00
E10Arm til Steinsland Fk.Bk105022,00
83Kjeldsundbr V rkj. E10–Sama rkj. Fv. 867/Fv. 83Bk105024,00
85Gullesfjordbotn rkj. E10–Nordland gr./LangvatnetBk106024,00
853Andselv rkj. E6–Bardufoss lufthavnBk106024,00
862Terjevika rkj. E8–Trømsø lufthavnBk106024,00
862Gjæverbukta X Rv. 862–rkj. Ringv. X ved JektaBk106024,00
 

Finnmark

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meter
E6Troms gr./Alteidet–Olderfjord X E69Bk106024,00
E6Olderfjord X E69–Lakselv X Rv. 892/Fv. 98Bk106024,00
E6Lakselv X Rv. 892/Fv. 98–Tana bru V X Fv. 98Bk106024,00
E6Tana bruBk105024,00
E6Tana bru Ø–Kirkenes nye kaiBk106024,00
E6Arm Altagårdsskog–Bukta ds-kaiBk106024,00
E69Olderfjord X E6–NordkappBk106024,00
E69Arm til HonningsvågBk106024,00
E75Riksgr. Finland/Utsjoki-Vardø ds-kai
Ikke over Tana bru (E6)
Bk106024,00
E75Arm Vadsø gravpl. X E6–Vadsø ds-kaiBk106024,00
E105Bjørkheim X E6–Storskog tollst.Bk105024,00
92Riksgr. Karigasniemi–Gievdneguoikka X Rv. 93Bk106024,00
93Gakori X E6–Gievdneguoikka X Rv. 92Bk106024,00
93Gievdneguoikka X Rv. 92–Riksgr. KivilompoloBk105024,00
94Skaidi X E6–Hammerfest kaiBk105024,00
94Havnev. (Fv. 94)–LeirvikabasenBk105024,00
881Elvebakken X E6–Alta lufthavnBk106024,00
887Høybuktmoen X E6–Kirkenes lufthavnBk106024,00
892Lakselv kryss X E6–Banak flypl.Bk106024,00
893Nedre Neiden X E6–Riksgr. NeidenBk106024,00

3. Riksvegliste for modulvogntog 

Østfold

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meterGjelder ikke linkmodulvogntog (L)Maks 50 tonn vinter (V)
E6Riksgr./Svinesund–Akershus gr./SmørbekkBk106025,25
E18Riksgr./Ørje–Akershus gr./BrekkeBk106025,25
19Patterød X E6/Rv. 120–Moss Fk.Bk106025,25
21Svinesundparken X E6–Halden N X Fv. 22Bk106025,25
22X E18 (Laugslettkrysset)–Kirkev. 2A (Trøgstad)Bk106025,25
110Jonsten X E6/Fv. 118–Rakkestadsvingen X Rv. 111Bk106025,25
111X kv. Ørav.–Rudskogen NæringsparkBk106025,25
 

Akershus

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meterGjelder ikke linkmodulvogntog (L)Maks 50 tonn vinter (V)
E6Østfold gr./Smørbekk–Oslo gr./MyrerBk106025,25
E6Oslo gr./Tangerud–Hedmark gr./BudalenBk106025,25
E16Lundebygkrysset–Gardermoen flypl.–X E6Bk106025,25
E16Skibakk X E6/Fv. 452–Hedmark gr./DysterudBk106025,25
E16Kjørbo X E18–X Fv. 616 (Bærumsv.)Bk106025,25
E18Østfold gr./Brekka–Vinterbro X E6Bk106025,25
E18Oslo gr./Lysaker bru–Buskerud gr./PadderudvannBk106025,25
4Oslo gr./Gjelleråsen–Oppland gr./VarpetBk106025,25
22Hvam X E6–X Fv. 383 (Trondheimsv.)Bk106025,25
22Mosesvingen X Rv. 120–X Fv. 170 KringenBk106025,25
120Mosesvingen X Rv. 22–Skedsmovollen X E6Bk106025,25
150Oslo gr./Granfosstunnelen–X E18 LysakerBk106025,25
159Oslo gr./Robsrudenga X E6–Tangen N X Rv. 22Bk106025,25
163Postterminalen–Robsrud V X Rv. 159Bk106025,25
 

Oslo

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meterGjelder ikke linkmodulvogntog (L)Maks 50 tonn vinter (V)
E6Akershus gr./Åsland–Ryen– Akershus gr./TangerudBk106025,25
E6Arm X E6 rkj. Ryen–X arm E6 Gamlebyen (Svartdalstunnelen)Bk106025,25
E6Arm Alnabru X E6–Sørenga X E18Bk106025,25
E18Sørenga X E6–Akershus gr./Lysaker bruBk106025,25
4X Rv. 150 Sinsen–Akershus/GjelleråsenBk106025,25
150«Ring 3» Hovin (Ulvensplitten) X E6–Rv. 4 Sinsen–Akershus gr./GranfosstunnelenBk106025,25
159Karihaugen X E6–Akershus gr./RobsrudengaBk106025,25
163Økern V X Rv. 150–X kv. JernkrokenBk106025,25
163X Rv. 150 «Ring 3»–X kv. Selma Ellefsens veiBk106025,25
191Trosterud X E6–Nylandskrysset X Rv. 163Bk106025,25
191Arm X 191 Kjelsrud–Alna (Alfasetv. til Terminalområdet)Bk106025,25
 

Hedmark

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meterGjelder ikke linkmodulvogntog (L)Maks 50 tonn vinter (V)
E6Akershus gr./Budalen–Oppland gr./MjøsbruaBk106025,25
E6Arm til Brumunddal sentrum (Nils Amblisv.)Bk106025,25
E16Akershus gr./Dysterud–Kongsvinger Ø X Rv. 2 (Hov)Bk106025,25
2Riksgr. Magnor–Kongsvinger S X E16 (Sundehjørnet)Bk106025,25
2Kongsvinger Ø X E16 (Hov)–Glåmbrua Ø X Rv. 25 (Elverum)Bk106025,25
3Kolomoen X E6–Sør-Trøndelag gr./GardliBk106025,25
25Hamar X E6–Ånestad X Rv. 3Bk106025,25
25Terningmoen X Rv. 3–Riksgr./BergulvkjølenBk106025,25
 

Oppland

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meterGjelder ikke linkmodulvogntog (L)Maks 50 tonn vinter (V)
E6Hedmark gr./Mjøsbrua–Sør-Trøndelag gr.Bk106025,25
E16Toso X fv. 241–Akershus gr.Bk106025,25
E16Begnavn. X fv. 226–Buskerud gr.Bk106025,25
E136Dombås–Møre og Romsdal gr.Bk106025,25
4Akershus gr.–Biri X E6Bk106025,25
15Otta X E6–Skansen rkj.–kv. SkansenBk106025,25
 

Buskerud

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meterGjelder ikke linkmodulvogntog (L)Maks 50 tonn vinter (V)
E18Akershus gr.–Vestfold gr.Bk106025,25
E134Bangeløkka–X Rv. 282Bk106025,25
E134X E18 (Bangeløkka)–Mjøndalen–Skjøl X Fv. 35Bk106025,25
23X Rv. 282 (Amtmannssvingen)–Røykenv. 18Bk106025,25
35Lerberg X E134–Vikersund X fv. 280Bk106025,25
282Brakerøya X E18–X kv. KjerratenBk105025,25
282Bangeløkka X E18/E134–Strømsø bru–X kv. til Holmen kaiBk106025,25
Omkj. Holmen bru:
Fv. 282/Fv. 283: Bangeløkka–Øvre Sund–Brakerøya X E18/Rv. 282
Bk106025,25
 

Vestfold

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meterGjelder ikke linkmodulvogntog (L)Maks 50 tonn vinter (V)
E18Buskerud gr.–Solum Telemark gr.Bk106025,25
E18Fokserød X E18 (X nr. 41)–Sandefjord lufthavn TorpBk106025,25
19Sollistrand rkj. X Fv. 310–Undrumsdal X E18 (X nr. 34)Bk106025,25
40Fk. Revet Larvik–X E18 Bommestad (X nr. 45)Bk106025,25
 

Telemark

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meterGjelder ikke linkmodulvogntog (L)Maks 50 tonn vinter (V)
E18Vestfold gr.–Aust-Agder gr.Bk106025,25
36X E18 Skjelsvik–X kv. KjørbekkdalenBk106025,25
36X rkj. kv. Kjørbekkdalen–X rkj. fv. 357 MoflataBK106025,25L
354X E18 Rugtvedt–rkj. Fv. 352 StathelleBk106025,25
354X E18 Kjørholt–Tangenv. (Breviksterminalen)Bk106025,25
 

Aust-Agder

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meterGjelder ikke linkmodulvogntog (L)Maks 50 tonn vinter (V)
E18Telemark gr.–Vest-Agder gr.Bk106025,25
41Tollnes x kv. 1018–Birkeland nord x pv. ScanflexBk106025,25L
 

Vest-Agder

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meterGjelder ikke linkmodulvogntog (L)Maks 50 tonn vinter (V)
E18Aust-Agder gr.–KristiansandBk106025,25
E39Kristiansand kai–kv. (Mjåvannsv.)Bk106025,25
9Kristiansand–LangemyrBk106025,25
9Langemyr rkj.–Augland X fv. 303Bk106025,25
 

Rogaland

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meterGjelder ikke linkmodulvogntog (L)Maks 50 tonn vinter (V)
Ingen strekninger
 

Hordaland

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meterGjelder ikke linkmodulvogntog (L)Maks 50 tonn vinter (V)
Ingen strekninger
 

Sogn og Fjordane

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meterGjelder ikke linkmodulvogntog (L)Maks 50 tonn vinter (V)
Ingen strekninger
 

Møre og Romsdal

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meterGjelder ikke linkmodulvogntog (L)Maks 50 tonn vinter (V)
Ingen strekninger
 

Sør-Trøndelag

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meterGjelder ikke linkmodulvogntog (L)Maks 50 tonn vinter (V)
E6Oppland gr.–Omkjøringsv.–Nord-Trøndelag gr.Bk106025,25
E6Arm–X fv. 950 HommelvikBk106025,25
E39Klett X E6–Gjølme X Fv. 710Bk106025,25L
3Hedmark gr.–Ulsberg X E6Bk106025,25
706X E6 (Okstadbakken)–X Rotvoll X E6Bk106025,25
 

Nord-Trøndelag

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meterGjelder ikke linkmodulvogntog (L)Maks 50 tonn vinter (V)
E6Sør-Trøndelag gr.–Asp X Fv. 17Bk106025,25
E6Arm til VærnesBk106025,25
E14Stjørdal X E6–Riksgr. StorlienBk106025,25
 

Nordland

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meterGjelder ikke linkmodulvogntog (L)Maks 50 tonn vinter (V)
E6Nord-Trøndelag gr.–Båfjellmo (Trofors)Bk106025,25
E6Tverrånes rkj. E12–rkj. kv. Industriparkv.Bk106025,25
E6Kontrollstasjon Mo i Rana–IndustriveienBk106025,25
E6Trældal x E10–Bjerkvik rkj. E10Bk106025,25LV
E6Bjerkvik rkj. E10–Troms gr.Bk106025,25LV
E10Riksgr. Bjørnefjell–Trældal X E6Bk106025,25LV V
E10Bjerkvik rkj. E6–Troms gr.Bk106025,25LV
E12Tverrånes rkj. E6–Umbukta Riksgr.Bk106025,25
12Tverrånes rkj. E6–Vikaåsen–Toranes kaiBk106025,25
73Båfjellmo (Trofors) X E6–Riksgr. KrutvatnBk106025,25
 

Troms

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meterGjelder ikke linkmodulvogntog (L)Maks 50 tonn vinter (V)
E6Nordland gr.–Nordkjosbotn X E8BK106025,25LV
E6Nordkjosbotn kontrollstasjon–Nordkjosbotn X E8Bk106025,25
E6Olderbakken X E8–Fv. 295Bk106025,25
E6Olderbakken X E8–SkibotnterminalenBk106025,25
E6X E8 Skibotn sørover til Nallovuohppa (omlastingsplass)Bk106025,25
E6X Fv. 295 (Nordkjosbotn)–Stormoen avfallsdeponiBk106025,25
E8Riksgr. Galgujavri–rkj. Rv. 862 TerjevikaBk106025,25
E10Nordland gr.–Lille Skånland rasteplassBk106025,25LV
862Terjevika X E8–Tromsø lufthavnBk106025,25
 

Finnmark

Riksveg nr.StrekningBruksklasseBruksklasse vinterMaks. totalvekt tonnTillatt vogntoglengde meterGjelder ikke linkmodulvogntog (L)Maks 50 tonn vinter (V)
E6Karasjok X Rv. 92–Lakselv X Fv. 98Bk106025,25
E6Tana bru V X Fv. 98–Tana bru Ø X Fv. 890Bk105025,25
E6Tana bru Ø X Fv. 890–X E75 VarangerbotnBk106025,25
E6Varangerbotn X E75–Kirkenes HurtigrutekaiBk106025,25
E75Riksgr. Finland/Utsjoki–Tana bru X Fv. 98Bk106025,25
E75Varangerbotn X E6–Vardø kaiBk106025,25
92Riksgr. Karigasniemi–Karasjok X E6Bk106025,25
93Riksgr. Finland Kivilompolo-omlastingsplass (300 m inn på norsk side)Bk106025,25
892Lakselv kryss X E6–Banak flypl.Bk106025,25
893Nedre Neiden X E6–Riksgr. NeidenBk106025,25
0Endret ved forskrifter 24 okt 2016 nr. 1245, 23 jan 2017 nr. 71 som korrigert ved etterfølgende epostkorrespondanse med Vegdirektoratet (i kraft 1 feb 2017).

4. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 2016. Samtidig oppheves forskrift 14. mars 2016 nr. 292 om bruksklasse, tillatt totalvekt og tillatt vogntoglengde for normaltransport, tømmertransport og kjøring med modulvogntog på riksveg (Vegliste riksveg).