Forskrift om bruksklasse, tillatt vogntoglengde og veggruppe for spesialtransport på riksveg (Vegliste spesialtransport)

DatoFOR-2016-09-23-1131
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 13
Ikrafttredelse01.10.2016
Sist endret
EndrerFOR-2016-03-14-293
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-3
Kunngjort30.09.2016   kl. 15.10
KorttittelVegliste spesialtransport

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 23. september 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav a. 

Veggruppe A:Veger som har bruer med flere kjørefelt, nyere bruer med ett kjørefelt eller veger som ikke har bruer.
Veggruppe B:Øvrige bruer med ett kjørefelt.
Veggruppe IKKE:Veger som det må søkes dispensasjon for i hvert enkelt tilfelle.

1. Vegliste spesialtransport 

Østfold

Riksveg nr.BruksklasseVeggruppeGenerelt tillatt vogntoglengde meter
E6Riksgr./Svinesund–Akershus gr./SmørbekkBk10A19,50
E18Riksgr./Ørje–Akershus gr./BrekkeBk10A19,50
19Patterød X E6/Fv. 120–Moss Fk.Bk10A19,50
21Svinesundparken X E6–Halden N X Fv. 22Bk10A19,50
22Bergenhus X Rv. 111–Holmstvedt X E18Bk10A19,50
22Laugslett X E18–Akershus gr./KrokedalBk10A19,50
110Jonsten X E6/Fv. 118–Rakkestadsvingen X Rv. 111Bk10A19,50
111Rakkestadsvingen X Rv. 110–Bergenhus X Rv. 22/Fv. 124Bk10A19,50
111Øra–Rakkestadsvingen X Rv. 110Bk10A19,50
 

Akershus

Riksveg nr.BruksklasseVeggruppeGenerelt tillatt vogntoglengde meter
E6Østfold gr./Smørbekk–Oslo gr./MyrerBk10A19,50
E6Oslo gr./Tangerud–Hedmark gr./BudalenBk10A19,50
E16Oppland gr./Leirsjøen–Lundbykrysset X E6Bk10A19,50
E16Gardermoen flypl.–X E6Bk10A19,50
E16Skibakk X E6/Fv. 452–Hedmark gr./DysterudBk10A19,50
E16Kjørbo X E18–Buskerud gr./SollihøgdaBk10A19,50
E18Østfold gr./Brekka–Oslo gr./MastemyrBk10A19,50
E18Oslo gr./Lysaker bru–Buskerud gr./PadderudvannBk10A19,50
4Oslo gr./Gjelleråsen–Oppland gr./VarpetBk10A19,50
22Hvam X E6–Østfold gr./KrokedalBk10A19,50
23Vassum X E6–Buskerud gr./OslofjordenBk10A19,50
120Mosesvingen X Rv. 22–Skedsmovollen X E6Bk10A19,50
150Oslo gr./Granfosstunnelen–Lysaker X E18Bk10A19,50
159Oslo gr./Robsrudenga X E6–Tangen N X Rv. 22Bk10A19,50
159Robsrudskogen rkj.–Oslo gr. (Starv.)Bk10A19,50
163Oslo gr./Tangerud S–Robsrud V X Rv. 159Bk10A19,50
 

Oslo

Riksveg nr.BruksklasseVeggruppeGenerelt tillatt vogntoglengde meter
E6Akershus gr./Åsland–RyenBk10A19,50
E6Ryen–Akershus gr./TangerudBk10A19,50
E6Arm X E6 rkj. Ryen–X arm E6 Gamlebyen (Svartdalstunnelen)Bk10A19,50
E6Arm Alnabru X E6–Sørenga X E18Bk10A19,50
E18Akershus gr./Mastemyr–Akershus gr./Lysaker bruBk10A19,50
E18Arm til Vippetangen via Skipperg. og AkershusstrandaBk10A19,50
4Rampe Sinsen S V Rkj. Fagerheimgt–SinsenkyssetBk10IKKE19,50
4Sinsenkrysset–Akershus/GjelleråsenBk10A19,50
150«Ring 3» Hovin (Ulvensplitten) X E6–Akershus gr./GranfosstunnelenBk10A19,50
159Karihaugen X E6–Akershus gr./RobsrudengaBk10A19,50
162«Ring 1» Grønlia Vaterland Ø X Rv. 4–Filipstad X E18Bk10IKKE19,50
163Økern V X Rv. 150–Akershus gr./TangerudBk10A19,50
191Trosterud X E6–Nylandskrysset X Rv. 163Bk10A19,50
191Arm X Rv. 191 Kjelsrud–Alna (Alfasetv. til Terminalområdet)Bk10A19,50
 

Hedmark

Riksveg nr.BruksklasseVeggruppeGenerelt tillatt vogntoglengde meter
E6Akershus gr./Budalen–Oppland gr./MjøsbruaBk10A19,50
E6Arm til Brumunddal sentrum (Nils Amblisv)Bk10A19,50
E16Akershus gr./Dysterud–Riksgr./RiksåsenBk10A19,50
2Riksgr. Magnor–Kongsvinger S X E16 (Sundehjørnet)Bk10A19,50
2Kongsvinger Ø X E16 (Hov)–Glåmbrua Ø X Rv. 25 (Elverum)Bk10A19,50
3Kolomoen X E6–Sør-Trøndelag gr./GardliBk10A19,50
3Arm til Alvdal sentrum (Steia)Bk10A19,50
25Hamar X Fv. 222–Ånestad X Rv. 3Bk10A19,50
25Terningmoen X Rv. 3–Riksgr./BergulvkjølenBk10A19,50
 

Oppland

Riksveg nr.BruksklasseVeggruppeGenerelt tillatt vogntoglengde meter
E6Hedmark gr.–Sør-Trøndelag gr.Bk10A19,50
E6Arm til Lillehammer Sentrum X Fv. 213Bk10A19,50
E16Sogn og Fjordane gr.–Buskerud gr.Bk10A19,50
E16Buskerud gr.–Akershus gr.Bk10A19,50
E136Dombås krk. X E6–Møre og Romsdal gr.Bk10A19,50
4Akershus gr.–Biri X E6Bk10A19,50
15Otta X E6–Sogn og Fjordane gr.Bk10A19,50
 

Buskerud

Riksveg nr.BruksklasseVeggruppeGenerelt tillatt vogntoglengde meter
E16Oppland gr.–Akershus gr.Bk10A19,50
E16Nymoen–Hov–Oppland gr.Bk10A19,50
E18Akershus gr.–Vestfold gr.Bk10A19,50
E134Bangeløkka–Telemark gr.Bk10A19,50
7Ve X E16–Gol–Hordaland gr.Bk10A19,50
23Akershus gr. Oslofjordtunnelen–KjellstadBk10A19,50
35Haug (Langebru)–Styggedal/X E16Bk10A19,50
52Gol V–Sogn og Fjordane gr.Bk10A19,50
282Bangeløkka X E18/E134–over Strømsø bru til X kommunal veg til Holmen kai
Totalvekt over 50 tonn: Fv. 282/Fv. 283: Bangeløkka–Øvre Sund– Bragerøya, X E18/Rv. 282
Bk10A19,50
282Holmen bru (Bragernesløpet)Bk10IKKE19,50
282X rkj. ved Holmen bru N–Brakerøya X Rv. 283/E18Bk10A19,50
 

Vestfold

Riksveg nr.BruksklasseVeggruppeGenerelt tillatt vogntoglengde meter
E18Buskerud gr.–Solum Telemark gr.Bk10A19,50
E18Fokserød X E18 (X nr. 41)–Sandefjord lufthavn, TorpBk10A19,50
19Sollistrand rkj. X Fv. 310–Undrumsdal X E18Bk10A19,50
40Larvik fk. Revet–Bommestad X E18 (X nr. 45)Bk10A19,50
 

Telemark

Riksveg nr.BruksklasseVeggruppeGenerelt tillatt vogntoglengde meter
E18Vestfold gr.–Aust-Agder gr.Bk10A19,50
E134Buskerud gr.–øst for VågslidtunnelenBk10A19,50
E134Vågslidtunnelen Ø–Hordaland gr.Bk10IKKE19,50
E134Omkjøringsveg/turistveg over VågslidtunnelenBk6IKKE12,40
9Aust-Agder gr.–Tallaksbru (X E134)Bk10A19,50
36Skjelsvik (X Fv. 354)–Seljord (X E134)Bk10A19,50
41Aust-Agder gr.–Brunkeberg (X E134) unntattBk10A19,50
41Arm Karlsrud–Sundet (Sundkil bru)Bk10IKKE19,50
354X E18 Rugtvedt–Tangenv. (Breviksterminalen)–X E18 HeistadBk10A19,50
 

Aust-Agder

Riksveg nr.BruksklasseVeggruppeGenerelt tillatt vogntoglengde meter
E18Telemark gr.–Vest Agder gr.Bk10A19,50
9Vest-Agder gr.–Telemark gr.Bk10A19,50
41Vest-Agder gr.–Telemark gr.Bk10A19,50
 

Vest-Agder

Riksveg nr.BruksklasseVeggruppeGenerelt tillatt vogntoglengde meter
E18Aust-Agder gr.–KristiansandBk10A19,50
E39Kristiansand–Rogaland gr.Bk10A19,50
9Kristiansand–Aust-Agder gr.Bk10A19,50
41Timenes X E18–Aust-Agder gr.Bk10A19,50
451X Rv. 41–Kjevik flypl.Bk10A19,50
 

Rogaland

Riksveg nr.BruksklasseVeggruppeGenerelt tillatt vogntoglengde meter
E39Vest-Agder gr./Uran–Stavanger–Mortavika Fk.Bk10A19,50
E39Arsvågen Fk.–Hordaland gr./FjonBk10A19,50
E39Våland S X E39–Kiellandsmyr X Rv. 509Bk10A19,50
E39Arm Mortavika P-plassBk10A19,50
E39Arm Arsvågen P-plassBk10A19,50
E134Hordaland gr./Fikse–Haugesund lufthavn, KarmøyBk10A19,50
E134Arm Nygård X E134–Husøy HamneterminalBk10A19,50
13Hove X E39–HogstadkrossenBk10A19,50
13Hogstadkrossen–Ims–Høle krk. X kv.
Omkjøring vogntog: Fv. 316 Vatnekrossen–Hommeland og Fv. 508 Hommeland–Høle
T8IKKE12,40
13Høle krk. X kv.–Lauvvik Fk.–Oanes Fk.–Torgerkrossen X Rv. 13Bk10A19,50
13Torgerkrossen X Rv. 13–Hjelmeland–Hordaland gr./UførebergetBk10IKKE19,50
42Krossmoen X E39–Eie–Holeviga (tidl. Egersund ferjeterminal)Bk10A19,50
44Skjæveland X Fv. 325–Soma X E39Bk10A19,50
44Soma (Soma gravlund) X Rv. 509–Stangeland (Stangeland skule) X E39Bk10A19,50
509Forus N–Solasplitten X E39–Tananger–Sundekrossen–Kiellandsmyr X E39Bk10A19,50
509Sømmevågen X Rv. 509–Stavanger lufthavnBk10A19,50
 

Hordaland

Riksveg nr.BruksklasseVeggruppeGenerelt tillatt vogntoglengde meter
E16Sogn og Fjordane gr./Gudvangen–Voss N–Vågsbotn X E39Bk10A19,50
E16Nygårdstangen X E39–Vestre Strømkai X Fv. 585Bk10A19,50
E16Arm Sivle X E16–Stalheim/Brekke X E16 (Stalheimskleiva)Bk10IKKE12,40
E16Arm Bergen busst.–Bergen jb.st.Bk10A19,50
E16Arm til PermanentenBk10A19,50
E16Arm Pauls krk. X Rv. 555–Permanenten ØBk10A19,50
E39Rogaland gr./Fjon–Sandvikvåg Fk.–Haljem Fk.–Vågsbotn X E16 - Sogn og Fjordane gr./JernfjellBk10A19,50
E39Arm Meatjønn aust X E39–Skjersholmane Fk.Bk10A19,50
E134Telemark gr./Ståvatn–Jøsendal X Rv. 13Bk10IKKE19,50
E134Jøsendal X Rv. 13–Rogaland gr./FikseBk10A19,50
E134Arm Haukeli X E134–Midtlæger X E134Bk10IKKE12,40
E134Arm Austmannali X E134–Nyastøl X E134Bk10IKKE12,40
E134Arm Hordaland br.st–Seljestadjuv X E134Bk10IKKE12,40
E134Arm Langebø S X E134–Rullestadvatnet X E134Bk10IKKE19,50
E134Arm Åkrafjordtunet X arm–Tjelmeland N X kv.Bk10IKKE19,50
7Buskerud gr./Halne–Brimnes- Bu X Rv. 13 (Hardangerbrua)Bk10A19,50
13Rogaland gr./Uføreberget–Horda X E134Bk10IKKE19,50
13Jøsendal X E134–Bu–Granvin X Fv. 7Bk10A19,50
13Granvin X Fv. 7–Voss N X E16Bk10A19,50
13Vinje X E16–Voss fjellandsbyBk10A19,50
13Voss fjellandsby–Sogn og Fjordane gr./VikafjellBk10IKKE19,50
13Arm Kinsarvik X Rv. 13–Kinsarvik Fk.Bk10A19,50
13Arm Brynagjelet X Rv. 13–Sverresplass X E16Bk10A19,50
555Nygårdstangen X E39–Beinastaden X Fv. 561Bk10A19,50
555Arm Dokkeskjærskaien–Nygård tunnelBk10A19,50
555Arm Puddefjordbrua–DokkeskjærskaienBk10A19,50
555Arm til Sartor terminalBk10A19,50
580Hopskrysset X E39–FleslandBk10A19,50
 

Sogn og Fjordane

Riksveg nr.BruksklasseVeggruppeGenerelt tillatt vogntoglengde meter
E16Oppland gr./Fossebakken–Hordaland gr./GudvangenBk10A19,50
E39Hordaland gr./Jernfjell–Oppedal Fk.–Lavik Fk.–Anda Fk.– Lote Fk.–Hjelle–Kjøspollen X Rv. 15–Møre og Romsdal gr./Kvivsv.Bk10A19,50
5Håbakken X E16–Fodnes Fk.–Manheller Fk.–Fugleskjærskaia FlorøBk10A19,50
5Kaupangsenteret X Rv. 5–Kaupanger Fk.Bk10A19,50
5Lærdalsøyri X Rv. 5–Lærdal Fk.Bk10A19,50
13Hordaland gr./Vikafjellet–Vangsnes Fk.–Dragsvik Fk.Bk10IKKE19,50
15Oppland gr./Oppljostunnelen–Stryn–Kjøspollen X E39Bk10A19,50
15Eid krk. X E39–Måløy N X Fv. 616Bk10A19,50
52Buskerud gr./Eldrehaugen–Borlaug X E16Bk10A19,50
55Stedje rkj. X Rv. 5 (Sogndal)–Hella Fk.Bk10A19,50
55Arm til FiksnesBk10A19,50
651Hjelle X E39–Møre og Romsdal gr./StigedalenBk10A19,50
 

Møre og Romsdal

Riksveg nr.BruksklasseVeggruppeGenerelt tillatt vogntoglengde meter
E39Sogn og Fjordane gr.–Sør-Trøndelag gr.Bk10A19,50
E39Arm til Molde lufthavn, ÅrøBk10A19,50
E136Oppland gr.–Spjelkavik–SkutvikaBk10A19,50
70Sør-Trøndelag gr.–Sunndalsøra–KristiansundBk10A19,50
651Sogn og Fjordane gr.–VoldaBk10A19,50
658Ålesund aust–Ålesund lufthavn, VigraBk10A19,50
658Arm til FlatholmenBk10A19,50
681X Rv. 70–Kristiansund lufthavn, KvernbergetBk10A19,50
 

Sør-Trøndelag

Riksveg nr.BruksklasseVeggruppeGenerelt tillatt vogntoglengde meter
E6Oppland gr.–Nord-Trøndelag gr.Bk10A19,50
E6Olav Trygvassonsgt.–Sentralst.Bk10A19,50
E6Bakke bru V–BrattørbruaBk10A19,50
E6BrattørbruaBk6Ikke19,50
E6Brattørbrua–Gryta X Fv. 910Bk10A19,50
E6Sluppen S–Bakke bru Ø rkj.Bk10A19,50
E39Klett X E6–Møre og Romsdal gr./EngdalenBk10A19,50
3Hedmark gr.–Ulsberg X E6Bk10A19,50
70Oppdal X E6–Møre og Romsdal gr./GråuraBk10A19,50
706Fossestuv. X Fv. 902–Rotvoll rkj.Bk10A19,50
706Steinberget rkj.–Ilaparken rkj.Bk10A19,50
706Sluppen bruBk10Ikke19,50
706Sluppen bru- Sluppenv. Ø X E6Bk10A19,50
706Havneg. rkj.–NSB rampeBk10A19,50
 

Nord-Trøndelag

Riksveg nr.BruksklasseVeggruppeGenerelt tillatt vogntoglengde meter
E6Sør-Trøndelag gr.–Nordland gr.Bk10A19,50
E6Arm Vist–GevikaBk10A19,50
E14Stjørdal X E6–Riksgr. SverigeBk10A19,50
 

Nordland

Riksveg nr.BruksklasseVeggruppeGenerelt tillatt vogntoglengde meter
E6Nord-Trøndelag gr./Smalvatnet–Troms gr./GratangseidetBk10A19,50
E6Arm Båfjellmo bru X arm–Båfjellmo bru X Rv. 73Bk10A19,50
E6Arm Mobekk bru X kv.–Mo jernbanest.Bk10A19,50
E6Arm Fauske st.Bk10A19,50
E6Arm Fauske N–Fauske godst X kv.Bk10A19,50
E6Arm FagerneskaiaBk10A19,50
E6Arm Narvik–Narvik st.Bk10A19,50
E10Riksgr. Bjørnfjell–Troms gr./LangvatnetBk10A19,50
E10Troms gr./Sandtor–Lødingen X Rv. 85Bk10A19,50
E10Troms gr./Sandtorg–Lødingen X Rv. 85Bk10A19,50
E10Lødingen X Rv. 85–Troms gr./AusterdalenBk10A19,50
E10Troms gr./Sørdalstunnelen–Å P-plassBk10A19,50
E10Arm Moskenes Fk.Bk10A19,50
E12Tverrånes X E6–Umbukta Riksgr.Bk10A19,50
12Tverrånes X E6–Vikaåsen–Toranes kaiBk10A19,50
73Båfjellmo (Trofors) X E6–HattfjelldalBk10A19,50
73Hattfjelldal–Riksgr. KrutvatnBk10B19,50
77Storjord X E6–Riksgr. GraddisBk10A19,50
80Fauske rkj. X E6–Bodø lufthavnBk10A19,50
80Stormyra X Rv. 80–jernbanest.–Bodø Fk.Bk10A19,50
85Bognes X E6–Kåringen X E10Bk10A19,50
85Troms gr./Austpollen–Sortland bru X Fv. 82Bk10A19,50
827Sommerset X E6–Sætran X E6Bk10A19,50
833Nautå bru X E10–Evenes flypl.Bk10A19,50
 

Troms

Riksveg nr.BruksklasseVeggruppeGenerelt tillatt vogntoglengde meter
E6Nordland gr./Gratangseid–Olderbakken X E8–Storslett X Fv. 352Bk10A19,50
E6Nordreisa bruer, StorslettBk10B19,50
E6Storslett X Fv. 865–Finnmark gr./AlteidetBk10A19,50
E6Rampe Olderbakken X E8Bk10A19,50
E8Riksgr. Galgujavri–X Rv. 862 TerjevikaBk10A19,50
E8Arm til Olderbakken X E6Bk10A19,50
E8Arm Sandvikeid–RamfjordnesBkT8A19,50
E8Arm Tromsdalen–IshavskatedralenBk10A19,50
E8Arm til Tromsøysundv./Fv. 53Bk10A19,50
E10Nordland gr./Langvatnet–Nordland gr./SandtorgBk10A19,50
E10Nordland gr./Austerdalen–Nordland gr./SørdalstunnelenBk10A19,50
E10Arm til Lilleng Fk.Bk10A19,50
E10Arm til gml. Steinsland Fk.Bk10A19,50
83Kjeldsundbr V X Rv. 83–Sama rkj. Fv. 867/Fv. 83Bk10A19,50
85Bogvika/X E6–Sortland NBk10A19,50
85Nordland gr./Austerdalen–Gullesfjordbotn X Rv. 85Bk10A19,50
853Andselv X E6–Bardufoss lufthavnBk10A19,50
862Terjevika X E8–Tromsø lufthavnBk10A19,50
862Gjæverbukta X Rv. 862–rkj. Ringv.. X v/JektaBk10A19,50
 

Finnmark

Riksveg nr.BruksklasseVeggruppeGenerelt tillatt vogntoglengde meter
E6Troms gr./Alteidet–Tana bru VBk10A19,50
E6Tana bruBk10B19,50
E6Tana bru Ø–Kirkenes nye kaiBk10A19,50
E6Arm Altagårdsskog–Bukta ds-kaiBk10A19,50
E6Troms gr./Alteidet–Kirkenes nye kaiBk10A19,50
E69Olderfjord X E6–NordkappBk10A19,50
E69Arm til HonningsvågBk10A19,50
E75Riksgr. Finland/Utsjoki (samelandsbrua)Bk10A19,50
E75Riksgr. Finland/Utsjoki–Vardø ds-kaiBk10A19,50
E75Arm Vadsø gravpl. X E6–Vadsø ds-kaiBk10A19,50
E105Bjørkheim X E6–Storskog tollst.Bk10A19,50
92Gievdneguoikka–Riksgr. KarigasniemiBk10A19,50
93Gakori X E6–Riksgr. KivilompoloBk10A19,50
94Skaidi X E6–Hammerfest kaiBk10A19,50
94Havnev. (Fv. 94)–LeirvikabasenBk10A19,50
881Elvebakken X E6–Alta lufthavnBk10A19,50
887Høybuktmoen V X E6–Kirkenes lufthavnBk10A19,50
892Lakselv kryss X E6–Banak flypl.Bk10A19,50
893Nedre Neiden X E6–Riksgr. NeidenBk10A19,50

2. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2016. Fra samme dato oppheves forskrift 14. mars 2016 nr. 293 om bruksklasse, tillatt vogntoglengde og veggruppe for spesialtransport for riksveg (Vegliste spesialtransport).