Forskrift om to ganger totalvekttabellen, 12/65 tonn, for mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler på riks-, fylkes- og kommunal veg (Vegliste mobilkran m.m.)

DatoFOR-2016-09-23-1141
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 13
Ikrafttredelse01.10.2016
Sist endret
EndrerFOR-2016-03-31-338
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-3
Kunngjort04.10.2016   kl. 13.20
KorttittelVegliste mobilkran m.m.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 23. september 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav b.

Østfold fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E6Riksgr. Svinesund–Akershus gr. Smørbekk1265
E18Riksgr. Ørje–Akershus gr. Brekke1265
19Patterød x E6/fv. 120–Moss fk.1265
22Bergenhus x rv. 111–Homstvedt x E181265
22Laugslett x E18–Akershus gr. Krokedal1265
110Jonsten x E6/fv. 118–Rakkestadsvingen x rv. 1111265
111Øra–Bergenhus x rv. 221265

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
21Vaterland bru x fv. 22–Fjell bru x fv. 1061265
21Åbru x fv. 865–Akershus gr. Mortegropa1265
22Søtholmen x fv. 101–Bergenhus x rv. 1111265
101Riksgr. Kornsjø–Søtholmen x fv. 221265
103Øberg x fv. 22–Tistedal x fv. 21
Gjelder ikke over Tistedal bru
1265
104Rød x rv. 21–Svinesundparken x fv. 1181265
106Bjørnebekk x fv. 864–rgr. Allingmo1265
107Bekkevoll x rv. 111–Torsnes krk. x fv. 5321265
108Simo rkj. i Fredrikstad x rv. 110–x fv. 455 Femdal1265
109Fredrikstad x rv. 110–Borregaard x fv. 1181265
109Arm Sandesund–Torsbekkdalen rkj.1265
109Arm Grålumv. x fv. 114–x fv. 557 Greåkerv.1265
110Rakkestadsvingen x rv. 111.–Kvastebyv. x fv. 5911265
112Rolvsøysund x fv. 109–Sollie x fv. 1181265
113Borge x rv. 110–Sellebakk x rv. 1111265
114Nordby x fv. 115–Trøsken x fv. 3631265
114Holtebyv. x fv. 552–Greåker x fv. 1091265
115Rødsund x fv. 120–Grepperudv. x fv. 2881265
115Bjørnerødv. x fv. 288–Kirkev. x fv. 1211265
115Lunderv. x fv. 281–Fossberget x fv. 2811265
115Trøskenv. x fv. 114–Riukv. x fv. 2621265
115Svenskebyv. x fv. 689–Tosebygda. fv. 7431265
115Skjønhaug x rv. 22–Akershus gr. Haslerud1265
116Sogn x fv. 118–Skåra x rv. 1101265
117Mossikhuset x fv. 116–Ørebekk x rv. 1101265
118Langkas x E6–Løkkeberg x rv. 211265
118Løkkeberg x rv. 21–Dondern x rv. 1111265
118Lekevoll x fv. 114–Moss–Kransen x rv. 191265
118Avkjøring v/Halmstad–x E6 Halmstad1265
118Rkj. Ekholtv.–x E6 Årv. oldkrysset1265
119Noreløkka x rv. 19–Larkollen fv. 3351265
120Patterød x E6–Vannem x kv.1265
120Rødsund x fv. 115–Kobbøl V x fv. 2201265
120Kobbøl Ø x fv. 121–Ringvoll S x fv. 1511265
120Hagen x fv. 212 Kroerv.–Elvestad x E181265
120Elvestad x E18–Akershus gr. Mjærskog1265
121Vestland x fv. 115–Kobbøl Ø x fv. 1201265
122Spydeberg st. x fv. 233–Libru x fv. 1151265
123Homstvedt x E18–Akershus gr. Kopperud1265
123Akershus gr. Basmoen–Sideareal v/Kroksund bru V
Ikke over Kroksund bru
1265
123Sideareal ved Kroksund bru Ø–x fv. 125 Skulerudv.1265
125Jåvoll x fv. 21–x fv. 831 Krokåsen1265
125X fv. 123 Kroksundv.–Akershus gr. Grønvik1265
126Rgr. Trosterud–Bekkenga x fv. 211265
128Tangen N x E18 rampe–Ramstad x rv. 221265
128Momarken x fv. 129–Krosby x E18 inkl. arm1265
128Spydeberg x fv. 122–Knapstad x E181265
129Kirkås x rv. 22–Laugslett x E181265
151Akershus gr. Narvestad–Ringvoll S x fv. 1201265

Eidsberg kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
692Mysen x rv. 22–Lekum x fv. 1241265
818Svingbakken x E18–Tangen N x E18 inkl. arm1265

Hobøl kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
209Bilitt x fv. 120–Foss X E181265

Akershus fylke

Riksveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E6Østfold gr. Smørbekk–Oslo gr. Myrer1265
E6Oslo gr. Tangerud–Hedmark gr. Budalen1265
E16Kjørbo x E18–x kv. Isilv.1265
E16Nordby x E6–Gardermoen flypl. x E61265
E16Oppland gr. Leirsjøen–Lundebykrysset1265
E18Østfold gr. Brekka–Oslo gr. Mastemyr1265
E18Oslo gr. Lysaker bru–Buskerud gr. Padderudvann1265
4Oslo gr. Gjelleråsen–Oppland gr. Varpet1265
22Hvam x E6–Kringen x fv. 1701265
22Kringen x fv. 170–Østfold gr. Krokedal1265
23Vassum x E6–Buskerud gr. Oslofjorden1265
150Oslo gr. Granfosstunnelen–Lysaker x E181265
163Oslo gr. Tangerud S–Robsrud V x rv. 1591265

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
115Østfold gr./Haslerudåsen–Bjørkelangen x fv. 1701265
151Alisenborg–rkj. E6 Son vest1265
151Son vest rkj. E6–Østfold gr. Narvestad1265
154Nygårdskrysset x E6–Finstad x fv. 1521265
155Oslo gr. Sterta–Ytre Enebakk x fv. 1201265
156E6–Stenfelt x fv. 1521265
156Ringnes x E18–Nesoddtangen1265
156X E6 Vassum–x fv. 1561265
164Blommenholm rkj.–Levre x fv. 1601265
165Holmenkrysset Vest–Buskerud gr. Bjerkås1265
166Snarøykrysset x E18–Kokskaknekken rkj.1265
169Fjellsrud x rv. 22–x kv. Holtedalv.1265
170Fetsund x rv. 22–Tangen x fv. 211265
171Gran x E6–Finstad x fv. 170/fv. 2391265
172Fetsund Bru Ø x rv. 22–Sørumsand x fv. 1711265
174Solstad x fv. 171–Rotnes x fv. 1771265
176Dal–Kneppe x rv. 351265

Oslo fylke

Riksveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E6Akershus gr. Åsland–Ryen–Akershus gr. Tangerud1265
E6Arm x E6 rkj. Ryen–x arm E6 Gamlebyen, Svartdalstunnelen1265
E18Akershus gr. Mastemyr–x E6 Sørenga1265
E18X E6 Sørenga Akershus gr. Lysaker bru1265
4Sinsenkrysset–Akershus gr. Gjelleråsen1265
150«Ring 3» Hovin, (Ulvensplitten) x E6–Akershus gr. (Granfosstunnelen)1265
159Karihaugen x E6–Akershus gr. Robsrudenga1265
160Vækerø x E18–Furulundstoppen x rv. 1501265
161Galgeberg x «Ring 2»–Skøyen1265
163Økern V x rv. 150–Akershus gr. Tangerud x E61265
168Majorstuen–Smestad x rv. 1501265
191Trosterud x E6–Nylandskrysset x rv. 1631265
191Arm x rv. 191 Kjelsrud–Alna Alfasetv. til Terminalområdet1265

Hedmark fylke

Riksveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E6Akershus gr. Budalen–Oppland gr. Mjøsbrua1265
E6Arm til Brumunddal sentrum–x fv. 90 Øverbakkv.1265
E16Akershus gr. Dysterud–Skarnes x fv. 241265
E16X fv. 395 Kongev.–Riksgr. Rikåsen1265
3Kolomoen x E6–Atnosen x fv. 219 Gardli1265
3X fv. 664 Hanestadv.–x fv. 7141265
2Kongsvinger S x E16 Østre Solørvei–Riksgr. Magnor1265
2Kongsvinger Ø x E16 (Hov)–x fv. 206 Kaptein Dreyers veg1265
2X fv. 496 Glesmyrv.–Glombrua Ø x rv. 251265
25Åkersvika x E6–Ånestad x rv. 31265
25Terningmoen x rv. 3–x Søndre Bergeberget (rasteplass)1265
25X fv. 561–Riksgr. Bergulvkjølen1265

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
21Akershus grense–Skotterud V x fv. 2021265
24X E16–Rasteplass ved x fv. 283 Skjulstadv.1265
24X fv. 224 Skalbergv.–Stange x fv. 2221265
26Kilen V x rv. 25–Rasteplass Kilen1265
26X fv. 653 Vestv.–x fv. 217 Sundv.1265
29Steimoen x rv. 3–Rasteplass v/Eiunna bru Ø1265
29X fv. 704 Stasjonsv.–x fv. 705 Dalgardsv.1265
29X fv. 753 Korbakken–Sør Trøndelag gr.1265
30Røroskrysset x fv. 30–x fv. 26 mot Drevsjø1265
30Motrøa x rv. 3–Røroskrysset x fv. 301265
181Hedmark grense–Sandbrua x fv. 241265
207Finstad x rv. 25–Kynnberget1265
212Pellervika nord x fv. 84–Stavsjø x fv. 2131265
213Nes krk. x fv. 35/fv. 41–Mjøssenteret rkj.1265
218Drevsjø x fv. 26–Riksgr. Lillebo1265
221Elgå fk.–Riksgr. Valdalen1265
222X fv. 204 Vardebergv.–x fv. 193 Basterudv.1265
222X fv. 192 Kjønerudv.–x fv. 191 Sandvikav.1265

Oppland fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E6Hedmark gr.–Elstadkleiva rasteplass Åkerjordet rasteplass.–Sør-Trøndelag gr.1265
E6Arm til Lillehammer sentrum x fv. 2131265
E6Arm til Lillehammer stasjon1265
E16Sogn og Fjordane gr.–Rasteplass v/Tumleøygarden1265
E16X fv. 261 Panoramav.–Buskerud gr.1265
E136Dombås x E6–Møre og Romsdal gr.1265
4Akershus gr.–Biri x E61265
15Otta x E6–Huse x fv. 4831265
15Kjettingplass x fv. 485–Sogn og Fjordane gr.1265

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
29Hedmark gr.–Hjerkinn x E61265
33Skreia x fv. 73–Gjøvik x rv. 41265
33Hundalen x rv. 4–x fv. 129 Vestrumbygda1265
33X fv. 250 Jevnakerv.–Bjørgo x E161265
34Jarenkrysset rv. 4–Svingvoll x rv. 331265
51Buskerud gr.–x fv. 261 Logarden1265
51Leira x E16–Fagernes x E161265
51Fagernes x E16–x fv. 288 Beitov.1265
51X fv. 257 Heidalsv.–Randen x rv. 151265
53Tyinkrysset x E16–Sogn og Fjordane gr./Tyinosen1265
213Hedmark gr.–Sannom x E61265
216Hedmark gr.–Lillehammer x fv. 2131265
240Vang x rv. 35–Brandbu x fv. 341265
246Lillo vest x fv. 33–Reinsvoll x rv. 4 rundkj. vest1265
247Hov x fv. 34–Hasvoldsæter x fv. 331265
253Vingnes x E6–Jorekstad x fv. 255/fv. 3191265

Buskerud fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E16Akershus gr.–Oppland gr.1265
E18Akershus gr.–Vestfold gr.1265
E134X E18 Bangeløkka–x fv. 40 Jordbrua1265
7Ve–x fv. 50 Hagafoss
Gjelder ikke over Hagafoss bru
1265
7Hagafoss bru sør–x fv. 40 Geilo1265
7X veg Haugastøl st.–Hordaland gr.1265
23Akershus gr.–x fv. 18 Gilhus1265
23X Gilhus ind. omr.–Kjelstad1265
35Haug (Langebru)–Fjellsag bru V1265
35Bjerke bru øst–x E16 Styggedalen1265
282Bangeløkka x E18/E134–X fv. 28211265
282Tønsbergkrysset x fv. 45–Åmot x E1341265
1Omkjøring via Øvre Sund bru.

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
35Vestfold gr.–x E134 Skjøl1265
37Telemark gr.–Stengelsrud x fv. 401265
40X E134 Kongsberg–Stengelsrud x fv. 371265
165Bjørnstad x rv. 23–Akershus gr.1265
241Hønen x E16–Klekken–Oppland gr.1265
280X fv. 35 Vikersund N–x rv. 7 Ørgenvika1265
281Tofte Cell–Ugstad x fv. 2891265
282X E18 Kobbervikdalen–Bangeløkka–rkj. Bragernestunellen X fv. 2831265
282Brakerøya–Amtmannsvingen–x fv. 22 Husebysletta1265
282X fv. 18 Lierkroa–x fv. 285 Lyngås1265
283Brakerøya x fv. 282–x rv. 35 Lerberg1265
283Nedre Eiker bru–Fjerdingen x E1341265
284Enger x fv. 285–Vikersund S x rv. 351265
285X E18 Kjelstad–x Toverud massetak1265
286Damåsen x E134–Krekling–Skollenborg x fv. 401265
289Verket fk.–Ugstad–Åsveien x rv. 231265
319Rundtom X fv. 282–Vestfold gr.1265

Drammen kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
28Øvre Sund bru–Ryghkollen1265
31Eik nedre x E18–Vestfold gr./Skoger1265
36Griffeng. fv. 282–Nedre Eiker gr.1265

Hurum kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
3Røyken kommunegr.–Ugstad x fv. 2891265

Flå kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
203Flå kirke x rv. 7–Flå stasjon–Velta bru I Sør1265

Gol kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
213X rv. 7 Svenkerud–x fv. 214 Nesbyen1265
221Rustbrenna x fv. 51–Hatten x fv. 2241265
222Gol sør x rv. 7–Gol stasjon1265
224Robru x rv. 52–Hatten1265

Hole kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
156Hesselberg x fv. 241–Sundvollen x E161265

Kongsberg kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
86Jordbru x E134–Hedenstad krk.1265
87Myntbrua x E134–Brønndalen x fv. 401265

Krødsherad kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
177Sokna x rv. 7–Hamremoen x fv. 2801265
192Noresund x fv. 280–Norefjell skiheis1265

Lier kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
16Damtjern x fv. 282–Liertoppen senter1265
18Linnes x rv. 23–Lierkroa x fv. 281265
22Huseby x fv. 282–Kjelstad x E181265
23Holmen fv. 282–Heggtoppen1265

Modum kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
146Haugfoss x fv. 287–Vestre Spone kpl. x fv. 1481265
148Strandg. x fv. 287–Bråten x fv. 28012
149Breivik bru x fv. 287–Skotselv x fv. 631265

Nedre Eiker kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
28Ryggkollen, grustak–x E134 Fjerdingen1265
36Drammen kommune gr.–Mile Gjenvinningsstasjon1265
53Øvre Eiker kommune gr.–Fjerdingen x fv. 281265

Nes kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
212Beia x rv. 7–Klokkarhaugen1265
213X rv. 7 Svenkerud–x fv. 214 Nesbyen1265

Ringerike kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
156Hesselberg x fv. 241–Sundvollen x E161265
174Veien x E16–Heggen S x rv. 71265
175Heggen x fv. 174–Veme krk. x rv. 71265
176Kvernvollen x rv. 7–Gardhamar x rv. 71265
177Sokna x rv. 7–Hamremoen x fv. 2801265
178Sokna x rv. 7–Lyså bru Sør1265
179Sokna x rv. 7–Solli x rv. 71265
184Bjonevika x E16–Oppland gr.1265
184Bjone/Oppland gr.–Bjone Ø/Oppland gr.1265

Røyken kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
3Lahell x rv. 23–Hurum kommune gr.1265
6Åros x fv. 11–Slemmestad x fv. 1651265
10Auvi x rv. 23–Røyken sentrum1265
165Bjørnstad x rv. 23–Akershus gr./Bjerkås1265

Sigdal kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
151Tingelstad x fv. 287 Gren x fv. 1311265

Øvre Eiker kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
53Langebru x E134/rv. 35–Nedre Eiker kommune gr.1265
70Fiskum x fv. 73–Brekkeskåka x fv. 351265
73Torespæren x fv. 35–Krekling x fv. 2861265
149Breivik bru x fv. 287–Skotselv x fv. 631265

Ål kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
246Sundre x rv. 7–Holu1265

Vestfold fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E18Buskerud gr.–Telemark gr.
(gjelder ikke avkj. Farriseidet nordg. trafikk til Larvik)
1265
E18Fokserød rkj. (x nr. 41)–Sandefjord lufthavn Torp1265
19Sollistrand rkj. x fv. 310–Undrumsdal x E18 (x nr. 34)1265
40Larvik fk. Revet–Bommestad x E18 (x nr. 45)1265

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
32E18 Island vest (x nr. 30)–Buskerud gr.1265
32Steinsholt x fv. 40–Telemark gr.1265
35Syrbekk x fv. 325–Eidsfoss1265
40E18 Bommestad x rv. 40 (x nr. 45)–Buskerud gr.1265
256Bommestad x fv. 162–Sem S x fv. 5231265
300Kilen rkj. x fv. 311–Kjelle rkj. x fv. 3081265
300Jarlsberg travebane rkj. x fv. 303–Aulerød x E181265
302Farriseidet x E18 (x nr. 46)–Søndersdrød x fv. 3011265
303Elveveien x rv. 40–Sandefjordsveien rkj. x fv. 3051265
305Sandefjord rkj. x fv. 303–Kodal x fv. 6031265
305Skjelland x fv. 606–Andebu x fv. 3071265
307Gravdal x fv. 312–Nes x fv. 3061265
308Gulli x E18 (x nr. 35)–Kjelle S rkj. x fv. 3001265
310Kopstad x E18 (x nr 33)–Sollistrand rkj. x rv. 191265
311Kilen rkj. x fv. 300–Slagentangen kv. Bliksekilv.1265
312Gravdal x fv. 307–Dokka x fv. 321265
319Buskerud gr.–Berger x kv. Tyriveien1265

Hof kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
877Hoff x fv. 35–Haslestad x fv. 321265

Horten kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
680Kopstad x E18 (x nr. 33)–Haugan1265
713Lystlunden N x fv. 30–Horten krk.1265

Larvik kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
60Dolven x fv. 302–Svartebukt havn næringsområde1265
162Bommestad x fv. 256–Bommestadmoa1265
163Verningen x fv. 169–Tjøllingvollen x fv. 3031265
169Svenerød x fv. 256–Bommestad x fv. 2561265
202Verningen N x fv. 169–Verningen Ø fv. 1631265
204Ringdal x fv. 256–Ringdalskogen N næringsområde1265
256Bommestad x fv. 260– Sem S x fv. 5231265

Re kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
680Haugan–Svinevoll x fv. 351265

Sandefjord kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
260Kilen rkj. x fv. 264–Hystadveien x fv. 3031265

Stokke kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
560Stokke krk. x fv. 303–Borgeskogen N Næringsområde1265

Tønsberg kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
523Auli rkj. x fv. 300–Sem S x fv. 256–1265
525Aulerød x E18 (x nr. 37)–Lensberg x fv. 5261265
526Lensberg x fv. 525–Rygg næringsområde1265

Telemark fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E18Vestfold grense–Stokkebakken1265
E18Nylende–Aust-Agder grense
E134Elgsjø (NB! gjelder ikke Tovstul bru)–x fv. 361 Ørvella1265
E134X rv. 36 Seljord–Høydalsmo
(NB! Gjelder ikke Ofte bru)
1265
E134X fv. 45 Høydalsmo–Øst for Vågslitunnelen1265
Rv. 36X E18 Skjelsvik–Avkj. Sanda Camping1265
Rv. 36X kv. Vreimsida (Sanda)–x E134 Seljord
NB! Ikkje over Sanda bru
1265
Rv. 9Aust-Agder gr.–x E134 Haukeligrend1265
Rv. 354X E18 Rugtvedt–x rkj. fv. 352 Stathelle1265
Rv. 354X E18 Kjørholt–x rkj. fv. 354 Heistad1265
Rv. 41X fv. 358 Treungen–Spjotsodd bru
(NB! ikke over Spjotsodd bru)
1265
Rv. 41Spjotsodd bru–x E134 Brunkeberg
(NB! ikke over Spjotsodd bru)
1265

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
32Rkj. Møllebrua–x E18 Moheim
(inkl. arm over Menstadbrua x rv. 36)
1265
37Avkj. Mår Kraftverk–x fv. 602 Bolkesjø1265
38Kragerø sentrum–x E18 Gjerdemyra1265
38Tønsbergkrysset x fv. 45–Åmot x E1341265
352X rkj. rv. 354 Stathelle–Langesund kai1265
353X rv. 354 Rugtvedt–x rv. 36 Geiteryggen1265
354X rkj. Heistad–x rv. 36 Skjelsvik1265
356X rkj. rv. 36 Knardalstrand–Bjorstaddalen1265
357X fv. 43 Falkum–Skotfoss inkl. arm til x rv. 36 Moflata1265
359X rv. 36 Ulefoss–x fv. 106 Ajertangen1265
360X E134 Notodden–x rv. 36 Gvarv.1265
361X E134 Ørv. ella–x fv. 37 Gransherad1265

Bamble kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
200X fv. 352 Langesund–x kv. Stoa1265

Bø kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
152Bø x rv. 36–Lifjellv. X fv. 1531265

Sauherad kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
553X arm fv. 360 Vårheim–x fv. 360 Jonsåsreset1265

Nome kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
106X fv. 359 Ajertangen–x fv. 107 ytre Flåbygd1265

Skien kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
48X kv. Trommedalsvegen–x rv. 36 Klosterskogen1265
51X rv. 36 Klovholt–x fv. 353 Solum1265

Kragerø kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
fv. 256X E18 Tangen–X Kv. Fikkjebakke (Industriområde)1265

Porsgrunn kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
30Vestfold grense–x rkj. arm E18 Langangen1265

Aust-Agder fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
9Vest-Agder gr.–Bygland x fv. 3221265
9Bykle x fv. 342 sør–Telemark gr.1265
18Telemark gr.–Vest-Agder gr.1265
41Vest-Agder gr.–Telemark gr.1265

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
42Strømsbu x fv. 42–Frolands verk x kv. 10831265
402Lillesand x rv. 420–Birkeland x rv. 411265
407Strømmen x fv. 420–Rykene x fv. 4081265
408Rykene x fv. 407–Blakstad x fv. 421265
410Rømyr x E18–Harebakken x E181265
416Akland x fv. 418–Akland x E181265
416Vinterkjær x E18–Risør havn1265
418Akland x fv. 416–Egddalen x fv. 711265
419Hannåsmoen x rv. 9–Klepp x fv. 3091265
420Øygardsdalen x E18–Molland x fv. 471265

Arendal kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
121Goderstad x E18–Strengereid x fv. 4101265
126Neskil bru x fv. 410–Eydehavn havn1265
171Stoa x fv. 42–Bjorbekk x fv. 4071265

Grimstad kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
47Molland x rv. 420–Østerhus x kv. 10551265

Lillesand kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
240Heldal x rv. 420–Frydentopp ind. omr.1265

Tvedestrand kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
121Goderstad x E18–Strengereid x fv. 4101265

Vest-Agder fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E18Aust-Agder gr.–Varoddbrua øst1265
E18Narvikakrysset x Vige havne vei–Kristiansand x E391265
E39Ferjeterminalen i Kristiansand–Fasselandsvatnet x fv. 4301265
E39Handeland–Rogaland gr.1265
9Kristiansand x E18–Langemyr1265

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
42Aust-Agder gr.–Haddeland x fv. 7591265
42X fv. 801–Tonstad x fv. 9771265

Kvinesdal kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
465Hangelandsvika x E39–Kvinlog x fv. 421265

Mandal kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
458Skinnsnes x E39–Gismerøya1265

Rogaland fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E39Ålgård x–Hordaland gr./Fjon1265
E39Arm Våland S–Kiellandsmyr x rv. 5091265
E39Arm Mortavika P-plass1265
E39Arm Arsvågen P-plass1265
E134Knapphus x fv. 46–Haugesund x fv. 47–Karmsund bru N x fv. 873
Gjelder ikke over Karmsund bru
1265
E134Karmsund bru S x fv. 840–Haugesund Lufthavn m/arm til Husøy hamneterminal1265
13Hove x E39–Hogstad x fv. 5161265
44Skjæveland x fv. 44–Soma x E391265
44Soma (gravlund) x fv. 509–Stangeland (skule) x E39/fv. 5091265
509Forus N x E39–Tananger–Kiellandsmyr x E391265

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
13Torgerkrossen x fv. 13–Tau fk.1265
44Titania x privat veg–Eigersund x rv. 421265
44Lura x E39–Hillevågstunnelen1265
44Hillevågstunnelen–Bekkefaret x E391265
44Lura x E39–Sandnes x fv. 5091265
46Knapphus x E134–Kårhus x fv. 7381265
47Mjåsund x E39–Håvik–Nygård x E1341265
504Vindmølleparken x privat veg–Bue x E391265
507Bore x fv. 510–Søyland x fv. 441265
509Oalsg. x fv. 44–Stangeland (skule) E39/rv. 441265
509Soma (gravlund) x rv. 44–Stangeland x fv. 5101265
509Kiellandsmyr x E39–Banavigå x fv. 4271265
510Klepp x fv. 44–Sømmevågen–Hinna x fv. 441265
511Skudeneshavn x fv. 47–Hovdastad x fv. 8681265
514Ølen x E134–Sandeid x fv. 461265
516Hogstad x rv. 13–Hommersåk x fv. 3411265
519Nordbø x E39–Hanansand–Judaberg1265
521Harestad x E39–Randaberg1265

Klepp kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
241Holekr. X fv. 510–Sandnes gr.1265
242Sandnes gr.–Voll x fv. 2411265

Randaberg kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
413Stavanger gr.–Finnestad x E391265

Sandnes kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
241Klepp gr.–Sandnes Ø x fv. 5091265
242Skjæveland x fv. 44–Klepp gr.1265
314Gamlev., Lura X fv. 44–Stavanger gr.1265
349Løwenstrasse, Forus S x fv. 44–Bærheim x fv. 4431265
443Forusbeen, Stavanger gr.–Sola gr.1265

Sokndal kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
33Hauge krk. x fv. 44–Tørneskog x fv. 351265
35Tørneskog x fv. 33–Tothammer x fv. 401265
40Tothammer x fv. 35–Rekefjord Ø1265

Sola kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
443Forusbeen, Sandnes gr.–Ljosheimkr. x fv. 5101265

Stavanger kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
314Sandnes gr.–Forus N x fv. 441265
411Hertervigs pl. x fv. 446–Kalhammaren–Tastamyrv. x fv. 4131265
413Tasta x E39–Dusavik–Randaberg gr.1265
443Forusbeen, Forus Ø x fv. 314–Sandnes gr.1265
446Stavanger sjukehus x fv. 509–Nedre Tasta x E391265

Strand kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
523Tau x rv. 13–Nordmarka (Norstone)1265

Hordaland fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E16Sogn og Fjordane gr./Gudvangen–Vinje x rv. 13
NB! Ikke tillatt over Draugsvoll bru
1265
E16Sundve x kv 48 (snuplass for buss)–Dale x fv. 3141265
E16Herland x fv. 566–Vågsbotn x E391265
E16Nygårdstangen–Festplassen1265
E39Rogaland gr./Fjon–Jektevik x fv. 491265
E39Sandvikvåg x fv. 545–Vikanes1265
E39Romarheim x fv. 569–Sogn og Fjordane gr./Jernfjell1265
E39Arm til Skjersholmane fk.1265
E39Arm til Tertnes x fv. 2671265
E134Telemark gr./Ståvatn–Jøsendal (Skare) x rv. 131265
E134Etne x fv. 37–Rogaland gr./Fikse1265
7Maurset–Bu x rv. 131265
13Bu (Hardangerbrua) x rv. 7–Voss N x E161265
555Alvehaugen x fv. 195–Nygårdstangen x E39
NB! Ikke tillatt å kjøre Puddefjordsbrua fra sentrum mot Sotra
1265
555Straume x fv. 209–Beinastaden x fv. 5611265
555Arm til Jekteviken1265
580Hop x E39–Flesland lufthavn1265

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
47Ekrene næringspark–Haukås x E391265
57Knarvik x E39–Sogn og Fjordane gr./Leirvåg fk.1265
540Rkj. Oasen kjøpesenter–Straume1265
541Stokkabekken x fv. 542–Rubbestadneset1265
542Føyno x E39–Stokkabekken x fv. 5411265
544Arm Leirvik kai–Vabakken x E391265
545Avkj. Midtfjellet vindpark–Sandvikvåg x E39 -1265
546Rådal x rv. 580–Krokeide fk.–Hufthammar fk.–Bjellandshalsen x fv. 1541265
546Husavik fk.–Bekkjarvik x fv. 1501265
550Odda x rv. 13–Odda næringspark1265
555Beinastaden x fv. 561–Eide x fv. 2011265
556Fjøsanger x E39–Straume x fv. 5571265
556Dolvik x fv. 557–Blomsterdalen x fv. 1771265
557Dolvikflaten x fv. 556/173–Straume–Liavatnet x rv. 555 inkl. armer Liavatnet og Dolvik1265
558Bjørndalstræ x fv. 557–Haakonsvern x fv. 1971265
561Beinastaden x rv. 555–Kolltveit x fv. 2581265
561Ågotnes x fv. 224–Sele x kv. 1081 Ulvøyv.1265
562Storavatnet x rv. 555–Rævura x fv. 2191265
563Storeklubben N x fv. 562–Erdal x fv. 2171265
564Nyborg x E16/E39–Støbotn x fv. 2401265
564Flatøy x E39–Rosslandsv. 960 (Meland Pukk)1265
564Flatøy x E39–Framo, Flatøy1265
565Isdalstø x fv. 57–Alver x fv. 4041265
580Indre Arna x fv. E16–x Hardangervegen 8691265
580Heldal x kv. 4090–Nesttun x E391265
582Danmarksplass x E39–Gyldenpris x rv. 5551265

Askøy kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
217Lavik x fv. 562–Erdal x fv. 5631265
218Juvik x fv. 562–Horsøy1265
219Rævura x fv. 562–Hanøytangen1265

Bergen kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
171Dolvik x fv. 179–Sandsli x rv. 5801265
173Dolvikflaten x fv. 556–Kokstad x rv. 5801265
177Blomsterdalen x fv. 556–Lønningen ind. omr. x kv.–Flesland1265
179Sørås x fv. 582–Steinsvikv.–Dolvik sør x fv. 5561265
180Sørås x fv. 179–Nordås inkl. Søråshøgda skule1265
181Skjoldskiftet x E39–Smørås1265
184Midtun x fv. 580–rkj. Totlandsvegen x fv. 1831265
188Natland x fv. 585–Midtun x fv. 580 inkl. arm Nattland skole1265
189Paradis x fv. 582–Fjøsangerlokket x E391265
197Loddefjord x fv. 558–Alvøen kai1265
197Håkonshella–Haakonsvern x fv. 5581265
253Minde Allé x E39–Minde Allé øst x fv. 5821265
254Kristianborg x E39–Solheim1265
255Danmarksplass x E39–Haukeland x fv. 585, Ibsensg.1265
267Nyborg (IKEA) x E39–Vågsbotn x E16/E391265
267Eidsvåg x E39–Nyborg x fv. 564 m/arm til Eidsvåg1265
272Dokken–Nygårdsgaten x fv. 2561265
276Indre Arna x E16–x Storaneset kv. 50341265

Etne kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
34Etne x E134–Tongane industriområde x avkj. kv. 10331265

Fjell kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
209Straume x rv. 555–Straume næringspark1265
210Eide Næringspark–Polleidet x fv. 2111265
211Ågotnes x fv. 561–Polleidet x fv. 2101265
224Ågotnes ind. omr. x fv. 561–Vindenes x kv. 841265
258Bildøystraumen x rv. 555–Blommen x fv. 5551265

Os kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
158Lekven x E39–Grindavoll x fv. 1591265
159Grindavoll–Hjorthaug x fv. 1601265
160Ulven x E39–Askvik (Askeladden fabrikker)1265

Stord kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
59Tveit x E39–Eldøyane1265

Sund kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
198Skogvågen–Skogsskiftet x fv. 555 m/arm til Skaganeset1265

Askøy kommune
Kommunale veger

Kommune-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
38Mjølkeviksvarden x fv. 2231265
1000Sjødalsvegen x fv. 563–Ølen Betong1265
1107Engevikvegen x kv. 1156 Skarholmvegen1265
1156Skarholmvegen x fv. 563–kv. 1107 Engevikvegen12100
1169Bakarvågen x fv. 215–Bakarvågen1265
1198Storebotn x fv. 2171265

Voss kommune
Kommunale veger

Kommune-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
48Snuplass for buss v/Sundve1265

Sogn og Fjordane fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E16Oppland gr./Fossebakken–Hordaland gr./Gudvangen1265
E39Hordaland gr./Jernfjell–Moskog x fv. 13
Gjelder ikke over bru Lonefoss I på krabbefelt Instefjorden (benytt venstre kjørebane)
1265
5Lærdal x E16–Fodnes fk.–Kaupanger
Gjelder ikke over Loftesnes bru (Sogndal)
1265
5Sogndal x fv. 55–Skei x E391265
5Førde x E39–Florø Kai1265
5Kaupanger–Kaupanger kai1265
15Oppland gr./Oppljos tunnel–Nordfjordeid x E391265
15Maurstad–Måløy x fv. 6161265
52Buskerud gr./Eldrehaugen–Borlaug x E161265

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
50Buskerud gr./Geiteryggen–Aurland x E16
53Øvre Årdal–Fodnes x rv. 51265
55Dragsvik x fv. 13–Høyanger1265
55Balestrand–Balestrand Kai1265
57Havyard (Tjørneset)–Leirvik x fv. 6071265
61Møre og Romsdal gr./Juvatnet–Maurstad x rv. 151265
607Lavik x E39–Leirvik x fv. 571265
608Ringstad x fv. 609–Askvoll fk.1265
609Nishammaren x fv. 57–Ringstad x fv. 6081265
617Måløy x rv. 15/fv. 616–Raudeberg1265

Aurland kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
243Aurland (Nyheim) x E16–Aurlandsvangen1265

Førde kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
484Førde x E39–Førde sykehus1265

Sogndal kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
213Porsmyri, Kaupanger x rv. 5–Sogndal lufthavn1265

Møre og Romsdal fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E39Sogn og Fjordane gr. Kvivstunnelen–Sykehuskrysset rkj. (Volda)1265
E39Volda fk. x rv. 651–x Industrivegen til Ørstaterminalen1265
E39Ørsta x fv. 655–Spjelkavik–Molde–Årø rkj. x fv. 641265
E39Hjelset x fv. 62–Åsletta x fv. 3501265
E39Hennset x fv. 682–Sør-Trøndelag gr. Vinjefjorden1265
E39Arm til Molde lufthavn, Årø1265
E136Oppland gr.–Åndalsnes–Voll senter1265
E136Våge x fv. 170–Remmem–Spjelkavik–Skutvika1265
70Bergsøy rkj. x E39–Atlanten rkj. x fv. 641265
651Sogn og Fjordane gr. Stigedalen–Volda1265
658Ålesund aust x E136–Ålesund lufthavn, Vigra1265
658Arm til Flatholmen1265
681Flyplasskrysset x rv. 70–Kristiansund lufthavn, Kvernberget1265

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
60Blindheim–Hellesylt
NB! Ikke arm til Hellesylt sentrum
1265
60Arm til Stranda sentrum1265
61Solavågen–Garnes1265
61Tue x fv. 620–Sogn og Fjordane gr. Juvatnet1265
61Arm til Ulsteinvik1265
62Hjelset–Rød1265
63Linge–Uri bru1265
64Åndalsnes x E136–x Øran industriområde1265
64Røvika–Årø–Eide–Kristiansund1265
65Sør-Trøndelag gr. Gardabrekka–x fv. 343 Tiset1265
620Tue x fv. 61–Sog og Fjordane gr. Skorge1265
650Linge–Steinholtbrua S1265
650Arm til Liabygda
NB. Ikke Liabygda fk.
1265
653Garnes–Furene1265
656Valle–Magerholm1265
657Mauseidvågen–Langevåg1265
658Valderøya–Giske–Godøya1265
659Eidsvikeidet–Brattvåg–Skjeltene x fv. 1461265
659Arm til Brattvåg fk.1265
661Digernesskiftet x E39–Vatneeidet–Os (Vatne V)1265
661Vatne–Rekdal–Vestnes x E391265
662Moldegård x E39–Hollingsholmen fk.1265
663Moen–Elnesvågen–Skogly x fv. 2311265
663Langevatnet/Hatlemyra–Farstad–Vevang x fv. 641265
664Eidem x fv. 663–Bud1265
669Tustna–Edøy Røkhaugen1265
669Skarpneset–Hopen–Nordvika–Øygarden1265
669Hopen–Innveien1265
680Byskogen x rv. 70–Sør-Trøndelag gr. Eiteråa1265
682Espeset x fv. 680–Henset x E391265

Aukra kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
215Hollingen x fv. 662–Fræna gr. Jendem1265
216Aukra fk.–Horrem–Rindarøy
Arm til Småge fk.
NB! Ikke Småge fk..
1265
217Aukra x fv. 216–Breivika–Horrem x fv. 2161265
220Falkhytta x fv. 216–Riksfjord–Sporsem S x kv. 1060 Løvikv.1265
220Riksfjort–Nerbøen–Nyhamna1265

Averøy kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
247X kv. 4206 til Kristvika–Bruhagen x fv. 641265
251Hoset x fv. 64–Tjønnøya1265
255Vebenstad x fv. 64–Nedal1265

Fræna kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
215Aukra gr. Jendem–Malme x fv. 641265
405Molde gr. Skaret–Malmedalen x fv. 641265

Giske kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
135Roaldssanden x fv. 137–Synes x fv. 1361265
137Flypl. x rv. 658–Roald kai1265

Gjemnes kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
279Stokkneset–Høgset x E391265

Haram kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
106Vadset x fv. 661–Tennfjord1265
146Slyngstad–Skjeltene1265

Kristiansund kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
266Flatsetsundet x rv. 70–Amundøya1265
422Bjørnahaugen x rv. 70–Råket–Vikansvingen x rv. 701265
Melkvika x rv. 70–Dale1265

Molde kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
401Øvre Fuglset x fv. 405–Bjørset x fv. 6621265
404Kviltorp x E39–Øvre Berg x fv. 4051265
405Lingedalen x fv. 662–Årødalen–Fræna gr. Skaret1265
405Arm Årødalen til fv. 641265

Ulstein kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
25Ulsteinvik–Osnes1265

Ørskog kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
103Gjerdet–Giskemo1265

Sør-Trøndelag fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E6Oppland gr.–Oppdalsporten1265
E6Ler x fv. 712–Nord-Trøndelag gr.1265
E39Klett x E6–Bårdshaug x Orkdalsveien1265
E39Gjølme S x fv. 460–Møre og Romsdal gr./Engdalen1265
3Hedmark gr.–Ulsberg x E61265
70Oppdal x E6–Svorunda Nedre Ø1265
706Steinberget rkj.–Rotvoll x E61265
706Arm Steinberget rkj.–Ilaparken rkj.1265

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
30Støren x E6/fv. 630–Kjeldbrua V1265
30Gjøsvika x fv. 532–Hedmark gr. Havsjøen1265
31Bersveinsåsvollen x fv. 30–Riksgr. Vauldalen1265
65Forve V x fv. 462–Møre og Romsdal gr.1265
701Storås x fv. 65–Meldal x fv. 7001265
704Sandmoen x E6–Hyttfossen x fv. 7121265
707Flakk x fv. 715–Spongdal x fv. 9311265
707Bråaunet–Klett x E6/E391265
708Melhuskrysset Ø rkj.–Korsvegen x fv. 692/fv. 6961265
709Børsa x fv. 757–Hove x fv. 7081265
710Brekstad–Krinsvatn x fv. 7151265
713Sandstad x fv. 714–Gryta x fv. 4011265
714Mjønes–Hellesvik x fv. 7161265
715N-Tr. Olsøy–Krinsvatn1265
715Keiserås–Leira x fv. 7181265
716Hellesvik–Straumøybotn1265
717Sund x fv. 718–Reinskloster1265
718Leira x fv. 715–Sund x fv. 7171265
720N-Tr. gr. Rødmyr–Leira x fv. 7181265
723Åfjord x fv. 715–Morkem x fv. 561265

Hitra kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
341Sandstad Ø x fv. 714–Hestvika kai1265
343Kalvøya x fv. 714–Jøstenøya gml. fk.1265

Klæbu kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
712Melhus/Klæbu gr.–Hyttfoss x fv. 7041265
885Trondheim/Klæbu gr.–Svean bru Ø1265
921Tanemsflata x fv. 704–Hesttrø x fv. 8851265
925Tulluan x fv. 704–Vassfjellet skisenter1265

Malvik kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
941Vikhammer x fv. 950–Kvegjerdsplass x fv. 8741265
950Trondheim/Malvik gr.– Storsand x E61265

Melhus kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
712Ler x E6–Melhus/Klæbu gr.1265

Orkdal kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
460Gjølme S x E39–Orkanger havn1265
462Forve bru x fv. 65–Gjølmesli x E391265
800Thamshamn–Elkem Thamshamn1265

Rissa kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
141Vestre Naust–Kvithyll1265

Skaun kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
800Børsa x fv. 803–Viggja Ø x fv. 7731265
803Børsa x fv. 800–Børsa x fv. 7091265

Trondheim kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
812Ilaparken rkj. x rv. 706–Tonstad x E6.1265
841Myrsund x fv. 707–Heimdal x fv. 9001265
856Stamne x rv. 706–Munkvoll x fv. 8121265
861Moholt–Jakobsli1265
865Elgeseter x E6–Rosendal1265
865Elgeseter x E6–Vollabakken x fv. 8651265
868Olav Engelbrektson Allé–Madsjøen x E61265
868Lilleby x Stjørdalsv.–Losgata x rv. 7061265
885Sorgenfri x E6–Trondheim/Klæbu gr.1265
900Tonstad–Klett1265
901Tiller-ringen x fv. 902–avkj. Rikets sal1265
902Fossestuv. X rv. 706–Sandmoen x fv. 7041265
902Sjetnhaugan x fv. 902–Tonstad x fv. 8121265
903Rosten Ø x fv. 902–Bjørndalen x fv. 9001265
950Rotvoll Ø x E6–Trondheim/Malvik gr.1265

Ørland kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
231Skiftkrok x fv. 710–Karlsenget x fv. 232.1265
232Kalvå Ø–Karlsenget x fv. 2311265

Nord-Trøndelag fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E6Sør-Trøndelag gr.–Kvam1265
E14Stjørdal x E6–Nordkringen1265

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
17Asp x E6–Nord-Reitan1265
17Bangsund/Bogna N–Meosen x fv. 4311265
72Stamphusmyra x E6–Steine x fv. 7581265
715S-Tr./Gaupdalen–S-Tr./Olsøy1265
720Keiserås–S-Tr. gr. Rødmyr1265
752Hegramo x E14–Okkelberg1265
754Skogn x E6–Hynne1265
755Straumen N x fv. 761–Sagåsen1265
756Sandvika x fv. 72–Riksgr. Sandvika1265
757Verdal havn–Stiklestad–Vuku–Volden1265
759Stiklestad x fv. 757–Flatås x fv. 1651265
759Leksdal skole–Sannan x fv. 7621265
760Bjøra bru x fv. 17–Grong x E61265
761Straumen N x fv. 755–Vist x E61265
762Sannan x fv. 759–Midjo x kv. Fergeland1265
762Arm til Steinkjer stasjon1265
762Arm Sannankrysset–Amfi x E61265
763X Eggevegen–Vegset x E61265
765Eidet bru x fv. 74–Riksgr. Grensvika1265
768Strandval x fv. 769–Abelvær1265
769Spillum x fv. 17–Lund x kv. 6151265
769Hoflesodden–Sørlikorsen x fv. 7701265
770Leirvikbukta–Austafjord x fv. 5091265
770Arm til Rørvik1265
771Saltbotnkorsen x fv. 770–Hagabukta1265
774Mule x E6–Levanger x fv. 1281265
775Gartland x E6–Høylandet x fv. 171265
776Høylandet N x fv. 17–til Geisnes fk.1265
777Myrvik x fv. 769–Ølhammeren1265

Nordland fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E6Olderskog x kv.–Forsmoen x fv. 2511265
E6Osen x fv. 240–Bjerka x fv. 3261265
E6Dalselv bru x fv. 351–Tverrånes rkj. E12/rv. 121265
E6Russånes x kv.–Botn x fv. 5171265
E6Finneidstrømmen industriområde–Dalselv x fv. 6161265
E6Innhavet døgnhvileplass–Sætran x rv. 8271265
E6Djupdalsåsen x fv. 732–Beisfjord bru V1265
E6Beisfjord bru N–x arm til Narvik jernb.st.1265
E6Arm Mobekk bru x kv.–Mo jernb.st.1265
E6Arm Fauske jernb.st.1265
E6Arm Fauske N–Fauske gods st. x kv.1265
E6Arm Fagerneskaia1265
E10Troms gr./Sørdalstunnelen–Svolvær–Limstrand x fv. 9961265
12Tverrånes rkj. E6/rv. 12–Umbukta riksgr.1265
12Tverrånes rkj. E6/E12–Vikaåsen–Toranes kai1265
80Fauske rkj. E6–Bodø lufthavn1265
80Stormyra x rv. 80–jernb.st.–Bodø fk.1265
85Bognes fk.–Kåringen x E10–Troms gr./Langvatn1265
85Troms gr./Austerdalen–Sortland bru x fv. 821265
827Sommarset x E6–Sætran x E61265

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
17Nordstraumen bru–Leirosen x fv. 781265
17Skaugvoll x fv. 838–Lødingen rkj. rv. 801265
17Leines x fv. 17–Hamnholet1265
17Risnes x fv. 17–Åsen x fv. 4721265
76Hommelstø–Schrøders pl. x fv. 541265
76Arm til Hommelstø1265
78Ømmervatn x E6–Drevjamoen x fv. 781265
78Kulstad x E6–Leirosen x fv. 171265
82Hundneset x E10–Sortland bru rkj. rv. 85/fv. 8201265
809Sortland bru rkj. fv. 820–x Havnegata1265
828Sandnessjøen x fv. 17–Glein Søvik x fv. 17–Flostad1265

Sortland kommune
Kommunale veger

Kommune-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
1630Havnegata–x fv. 821265

Troms fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E6Andselv x rv. 853–Nordkjosbotn x E81265
E8Nordkjosbotn x E6–Terjevika rkj. rv. 8621265
E10Gullesfjordbotn rkj. rv. 85–Nordland gr./Sørdalstunnelen1265
85Gullesfjordbotn rkj. E10–Nordland gr./Austerdalen1265
853Andselv rkj. E6–Bardufoss lufthavn1265
862Terjevika rkj. E8–Tromsø lufthavn1265

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
848Harstad rkj. rv. 83–Stangnes fk.1265

Finnmark fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E6Langfjordbotn x fv. 882–Skaidi x rv. 941265
E6Tana bru Ø–Varangerbotn x E751265
E6Neiden x rv. 893–Høybuktmoen x rv. 8871265
E6Bjørkheim x E105–Kirkenes nye kai1265
E6Arm Altagårdskog–Bukta kai1265
E69Olderfjord x E6–Nordkapp1265
E69Arm til Honningsvåg1265
93Gakori x E6–Eidbydalen rasteplass1265
94Hammerfest x fv. 94–Meland1265
94Havnevegen–Leirvikbasen1265
881Elvebakken x E6–Alta lufthavn1265
887Høybuktmoen V x E6–Kirkenes lufthavn1265
893Nedre Neiden x E6–Riksgr. Neiden1265

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
94Arm til Hammerfest kai1265
94Rossmolbukta x rv. 94–Hammerfest lufthavn1265
888Mehavnelv bru Ø x fv. 894–Mehavn1265
890Tana bru Ø x E6–Berlevåg
IKKE over Storelv bru
1265
890Arm til Berlevåg kai1265
891Gednje x fv. 890–Båtsfjord kai1265
894Mehavnelv bru Ø x fv. 888–Kjøllefjord DS-kai1265
894Kjøllefjord–Kjøllefjord kai1265

Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 2016. Samtidig oppheves forskrift 31. mars 2016 nr. 338 om to ganger totalvekttabellen, 12/65 tonn, for mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler på riks-, fylkes- og kommunale veger (Vegliste mobilkran m.m.)