Forskrift om to ganger totalvekttabellen, 12/100 tonn, for spesialtransport på riks-, fylkes- og kommunal veg (Vegliste 12/100 spesialtransport)

DatoFOR-2016-09-23-1142
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 13
Ikrafttredelse01.10.2016
Sist endret
EndrerFOR-2016-03-31-344
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1980-11-24-1, FOR-1990-01-25-92-§5-3
Kunngjort04.10.2016   kl. 13.20
KorttittelVegliste 12/100 spesialtransport

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 23. september 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13 og delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-3 nr. 2 bokstav b.

Østfold fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E6Riksgr. Svinesund–Akershus gr. Smørbekk12100
E18Riksgr. Ørje–Akershus gr. Brekke12100
19Patterød x E6/fv. 120–Moss Fk.12100
21Svinesundparkkrysset x E6–Halden x fv 2212100
22Bergenhus x rv. 111–Homstvedt x E1812100
22Laugslett x E18–Akershus gr./Krokedal12100
110Jonsten x E6/fv. 118–Rakkestadsvingen x rv. 11112100
111Øra kai–Bergenhus x rv. 2212100
 

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
21Vaterland bru x fv. 22–Fjell bru x fv. 10612100
21Åbru x fv. 865–Akershus gr. Mortegropa12100
22Riksgr. Holtet–Bergenhus x fv. 111.12100
101Riksgr. Kornsjø–Søtholmen x fv. 2212100
103Øberg x fv. 22–Tistedal x fv. 2112100
104Rød x rv. 21–Svinesundparken x fv. 11812100
106Bjørnebekk x fv. 864–Riksgr. Allingmo12100
107Bekkevoll x rv. 111–Torsnes kirke x fv. 53212100
108Simo rkj.i Fredrikstad x rv. 110–x fv. 455 Femdal12100
109Fredrikstad x rv. 110–Borregaard x fv. 11812100
109Arm Sandesund–Torsbekkdalen rkj.12100
109Arm Grålumv x fv. 114.–x fv. 557 Greåkerv.12100
110Rakkestadsvingen x rv. 111–Skjeberg x fv. 11812100
112Rolvøysund x fv. 109–Sollie x fv. 11812100
113Borge x rv. 110–Sellebakk x rv. 11112100
114Nordby x fv. 115–Trøsken x fv. 36312100
114Holtebyv. x fv. 552–Greåker x fv. 10912100
115Rødsund x fv. 120–Kirkev. x fv. 121.12100
115Lunderv. x fv. 281–Fossberget x fv. 28112100
115Trøskenv. x fv. 114–Riukv. x fv. 26412100
115Svenskebyv. x fv. 689–Akershus gr. Haslerud12100
116Sogn x fv. 118–Skåra x rv. 11012100
117Mossikhuset x fv. 116–Ørebekk x rv. 11012100
118Langkas x E6–Løkkeberg x rv. 2112100
118Løkkeberg x rv. 21–Dondern x rv. 11112100
118Lekevoll x fv. 114–Moss-Kransen x rv. 1912100
118Avkjøring v/Halmstad–x E6 Halmstad12100
118rkj. Ekholtv.–x E6 Årvoldkrysset12100
119Noreløkka x rv. 19–Larkollen fv. 33512100
120Patterød x E18–Akershus gr. Mjærskog12100
121Vestland x fv. 115–Kobbøl Ø x fv. 12012100
122Spydeberg st. x fv. 233–Libru x fv. 11512100
123Homstvedt x E18–Akershus gr. Kopperud12100
123Akershus gr. Basmoen–Sideareal v/Kroksund bru (vest)12100
123Sideareal ved Kroksund bru (øst)–x fv. 125 Skulerudv.12100
124Strømsfoss x fv. 21–Ana x fv. 86112100
124Slevikbukta x fv 843–Bergenhus x rv. 2212100
124Bergenhus x rv. 22–Rakkestad x fv. 124 arm inkl. arm12100
124Rud x fv. 642–Sekkelsten rkj. x E1812100
125Jåvoll x fv. 21–Akershus gr. Grønvik12100
126Riksgr. Trosterud–Bekkenga x fv. 2112100
128Tangen N x E18 rampe–Krosby x E18 inkl. arm12100
128Spydeberg x fv. 122–Knapstad x E1812100
129Kirkås x rv. 22–Laugslett x E1812100
151Akershus gr. Narvestad–Ringvoll S x fv. 12012100
 

Aremark kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
861Nygård x fv. 21–Ana x fv. 12412100
 

Eidsberg kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
692Mysen x rv. 22–Lekum x fv. 12412100
818Svingbakken x E18–Tangen N x E18 inkl. arm12100
 

Hobøl kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
120Val rv. 209–Foss x E1812100

Akershus fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E6Østfold gr. Smørbekk–Oslo gr. Myrer12100
E6Oslo gr. Tangerud–Hedmark gr. Budalen12100
E16Hedmark gr.–Buskerud gr.12100
E16Nordby x E6–Gardermoen flyplass12100
E16Kjørbo x E18–Buskerud gr. Sollihøgda12100
E18Oslo gr. Lysaker bru–Buskerud gr. Padderudvann12100
4Oslo gr. Gjelleråsen–Oppland gr. Varpet12100
22Hvam x E6–Østfold gr. Krokedal12100
23Vassum x E6–Buskerud gr. Oslofjorden12100
120Mosesvingen x rv. 22–Skedsmovollen xE612100
150Oslo gr. Granfosstunnelen–Lysaker x E1812100
159Oslo gr. Robsrudenga x E6–Tangen N x rv. 2212100
163Oslo gr. Tangerud S–Robsrud V x rv. 15912100

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
3Vestbybrua øst x E6–Grønlund x fv. 412100
22Gjelleråsen x rv. 4–Hvam x E612100
32Langhus x fv. 152–Assurtjern x E612100
32Regnbuen rkj. x fv. 32–Siggerud x fv. 3612100
59Ringnes x fv. 156–Ås/Oppegård x fv. 13012100
115Bjørkelangen x fv. 170–Østfold gr.12100
120Østfold/Mjærskog–x rv. 15912100
120Lillestrømbrua N x rv. 159–Mosesvingen12100
120Lillestrøm stasjon øst–Pedersløkka rkj.12100
120Engelstadkrysset rkj.–Sør-Gardermoen rkj.12100
120Skedsmovollen x E6–Engelstadkrysset rkj.12100
120Nordmokorset x fv. 176–Hurdal x fv. 18012100
127Gjersjø x fv. 130–Kolbotn x fv. 15212100
130Ås/Oppegård x fv. 59–Oppegård/Oslo12100
151Alisenborg–rkj. E6 Son vest12100
151Son vest rkj. E6–Østfold gr. Narvestad12100
152Dyrløkke–Torgata (Drøbak)12100
152Ottarsrud x rv. 23–Mastemyr x E1812100
154Nygårdskrysset x E18–Finstad x fv. 15212100
155Oslo gr. Sterta–Ytre Enebakk x fv. 12012100
156X E6–Stenfelt x fv. 152 Ringnes x E18–Nesoddtangen x fv. 156 Vestv.12100
156X E6 Vassum–x fv. 15612100
160Oslo gr. Lysakerelva–Bryn–Skui x E1612100
164Blommenholm rkj.–Levre x fv. 16012100
165Holmenkrysset Vest–Buskerud gr. Bjerkås12100
167Asker stasjon rkj.–Buskerud gr. Stokkerskogen12100
168Oslo gr. Grini–Bærums Verk x fv. 60312100
168Bærums Verk x fv. 603–Kirkerudholma x E1612100
168Løken x fv. 168–Løken x fv. 160 rkj.12100
170Fetsund x rv. 22–Tangen x fv. 2112100
171Gran x E6–x fv. 170 Finstad12100
172Fetsund bru Ø x rv. 22–Sørumsand x fv. 17112100
173Val x fv. 171–Rotnes x fv. 17712100
174Nybakk x E16–Valhall bru øst x E612100
175Rennespellet x fv. 171–Munkerudteiet12100
175Munkerudteiet–Årnes rkj. x fv. 17712100
175Årnes rkj. x fv. 177–Hedmark gr./Seterstøla12100
176Dal–Kneppe x rv. 3512100
177Årnes rkj. x fv. 175–x fv. 501 Dorr12100
177Villberg rkj. x fv. 177 x fv. 181–Elstad x fv. 18112100
177Elstad x fv. 181–x fv. 501 Dorr12100
177X fv. 501 Dorr–Stenshol rkj. x fv. 33 x fv. 50112100
178Jessheim–Myrtangen x fv. 17412100
180X E6/fv. 508–Hurdal Torg x fv. 553/55412100
181Bogsrud x E6–Hedmark gr.12100
253Neslerud x fv. 173–Sørum/Nes x fv. 47612100
253Neslerud x fv. 173–Sørum/Nes x fv. 47612100

Eidsvoll kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
501Ullensaker gr./Eidsvoll (Dal)–Garmo x fv. 51012100
501rkj. Øvre Hurdalveg–Ørbekk x E1612100
508Piro x fv. 501–x E6 /fv. 180

Lørenskog kommune
Sekundære fylkesveier

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
326Tømmerbråten x fv. 120–Østfold/Mørkåsen12100
352Finstad Nord x fv. 353–Løreskog/Skedsmo gr.12100
352Vallerud x fv. 354–Skårer x fv. 35312100
352Visperud x kv.–Vallerud x fv. 35412100
352Robsrudenga rkj.–Visperud x kv.12100
352Oslo/Karihaugen Øst–Robsrudenga rkj.12100
353Søndre Rolvsrud–Losby12100
353Finstad Nord–Finstad Sør12100
353Solheim rkj.–Søndre Rolvsrud12100
353Thurmanskog x rv. 159–Solheim rkj.12100
353Solheim rkj. Knatten x rv. 15912100
353Knatten x rv. 159 Lørenskog/Skedsmo12100
354Sørli x fv. 352–Knatten x rv. 159/fv. 35312100
354Thurmanskog x rv. 159–Vallerud x fv. 35212100

Ullensaker kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
450Skibakk x E6–rkj. E16 Søndre Nafstad12100
454Sørum/Ullensaker.–Ullensaker/Eidsvoll gr.12100
454Langeland rkj.–Gjestad x fv. 17812100
457Gystad x fv. 174–Lauten x fv. 45012100
458Borgen x fv. 450–Nordkisa x fv. 17912100
458Nordkisa Nord x fv. 179–Bondals bru x fv. 45412100
461Hauerseter x E6/fv. 179–Lie x fv. 45412100
461Lie x fv. 454–Nannestad gr.12100
462Bjørtomt x fv. 454–Bondals Bru x fv. 45412100
476Sørum/Nes–Nyslett x fv. 17512100
482Funnefoss x fv. 175–Herbergåsen x E612100
482Herbergåsen x E6–Herbergåsen industriområde12100

Oslo fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E6Akershus gr. Åsland–Ryen–Akershus gr. Tangerud12100
E6Arm x E6 rkj. Ryen–x arm E6 Gamlebyen (Svartdalstunnelen)12100
E6Arm Alnabru x E6–Sørenga x E1812100
E18Akershus gr. Mastemyr–Akershus gr. Lysaker bru12100
E18Arm til Vippetangen via Skipperg. og Akershusstranda12100
4Sinsenkrysset–Akershus/Gjelleråsen12100
150«Ring 3» Hovin (Ulvensplitten) x E6–Akershus gr. Granfosstunnelen12100
159Karihaugen x E6–Akershus gr. Robsrudenga12100
162«Ring 1» Grønlia–Vaterland Ø–Filipstad x E1812100
163Økern V x rv. 150–Akershus gr. Tangerud12100
191Trosterud x E6–Nylandskrysset x rv. 16312100
191Arm x 191 Kjelsrud–Alna
Alfasetv. til Terminalområdet
12100

Hedmark fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E6Akershus gr. Budalen–Oppland gr. Mjøsbrua12100
E6Arm til Brumunddal sentrum–x fv. 90 Øverbakkv.12100
E16Akershus gr. Dysterud–x fv. 296 Odalsverk v.12100
E16X fv. 395 Kongev.–Riksgr. Rikåsen12100
3Kolomoen x E6–Atnosen x fv. 219Gardli12100
3X fv. 664 Hanestadv.–x fv. 71412100
2Kongsvinger S x E16 Østre Solørvei–Riksgr. Magnor12100
2Kongsvinger Ø x E16 Masterudv. (Hov)–x fv. 206 Kaptein Dreyers veg12100
2X fv. 496 Glesmyrv.–Glombrua Ø x rv. 2512100
25Åkersvika x E6–Ånestad x rv. 312100
25Terningmoen x rv. 3–x Søndre Bergeberget (rasteplass)12100
25X fv. 561–Riksgr. Bergulvkjølen12100

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
21Akershus gr.–Skotterud V x fv. 20212100
24X E16–Rasteplass ved x fv. 283 Skjulstadv.12100
24X fv. 224 Skalbergv.–Stange x fv. 22212100
26Kilen V x rv. 25–Rasteplass v/Kilen12100
26X fv. 653 Vestv.–x fv. 217 Sundv.12100
27Oppland gr.–Folldal x fv. 2912100
29Steimoen x rv.. 3–Rasteplass v/Eiunna bru Ø12100
29X fv. 704 Stasjonsv.–x fv. 705 Dalgardsv.12100
29X fv. 753 Korbakken–Sør Trøndelag gr.12100
30Røroskrysset x fv. 30–x fv. 26 mot Drevsjø12100
30Motrøa x rv. 3–Røroskrysset x fv. 3012100
181Hedmark gr.–Sandbrua x fv. 2412100
201Finnskogv. x fv. 404–Riksgr. Lintorpet12100
205Roverud x rv 2–x fv. 367 Brøderudv.12100
205Røgdenv. x fv. 375 Skakkland–Berg x fv. 20212100
206Snålroa x fv. 210–x fv. 461 Gravbergsv.12100
206Linnav. x fv. 450 Strandg.–Riksgr. Linna12100
207Finstad x rv. 25–Kynnberget12100
209Strøm x E16–x fv. 285 Dølisjøv.12100
209Storsjøv. x fv. 266 Østsida–Sandbrua N x fv. 2412100
212Pellervika N x fv. 84–Stavsjø x fv. 21312100
213Nes krk. x fv. 35/fv. 41–Mjøssenteret rkj.12100
215Jordet x fv. 26–x fv. 561 Fuglsandv.12100
216Åsmarkv. x fv. 11 Nærav.–Oppland gr.12100
218Drevsjø x fv. 26–Riksgr. Lillebo12100
221Elgå fk.–Riksgr. Valdalen12100
222X fv. 204 Vardebergv.–x fv. 193 Basterudv.12100
222X fv. 192 Kjønerudv.–x fv. 191 Sandvikav.12100

Elverum og Våler kommuner
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
505Vestad x rv. 25–Grønland x fv. 21012100

Elverum og Åmot kommuner
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
535Rena x fv. 215–Elverum x fv. 55612100

Trysil kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
572Kilen x rv. 25–x fv. 26 Vestbyv.12100

Åmot kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
607Flatåstø x fv. 215–Deset søndre12100

Oppland fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E6Hedmark gr.–Sør-Trøndelag gr.12100
E6Arm til Lillehammer sentrum x fv. 21312100
E6Arm til Lillehammer stasjon12100
E16Sogn og Fjordane gr.–Rasteplass v/Tumleøygarden12100
E16X fv. 261 Panoramav.–Buskerud gr.12100
E136Dombås x E6–Møre og Romsdal gr.12100
4Akershus gr.–Biri x E612100
15Otta x E6–Huse x fv. 48312100
15Kjettingplass x fv. 485–Sogn og Fjordane gr.12100

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
27Frya x E6–Hedmark gr.12100
29Hedmark gr.–Hjerkinn x E612100
33Skreia x fv. 73–Gjøvik x rv. 412100
33Hundalen x rv. 4–x fv. 129 Vestrumbygda12100
33X fv. 250 Jevnakerv.–Bjørgo x E1612100
34Jarenkrysset rv 4–Svingvoll x rv 3312100
51Buskerud gr.–x fv. 261 Logarden12100
51Leira x E16–Fagernes x E1612100
51Fagernes x E16–x fv. 288 Beitov.12100
51X fv. 257 Heidalsv.–Randen x rv. 1512100
53Tyinkrysset x E16–Sogn og Fjordane gr./Tyinosen12100
213Hedmark gr.–Sannom x E612100
216Hedmark gr.–Lillehammer x fv. 21312100
240Vang x rv. 35–Brandbu x fv. 3412100
243Buskerud gr.–Hedalen stavkrk.12100
244Mjørlund x rv. 4–x fv. 76 Vømmølsvika12100
246Lillo vest x fv. 33–Reinsvoll x rv. 4 rkj. V12100
247Hov x fv. 34–Hasvoldsæter x fv. 3312100
250Dokka S x rv. 33–x fv. 186 Nord Torpv.12100
253Vingnes x E6–Jorekstad x fv. 255/fv. 31912100
257Sjoa x E6–Randsverk x fv. 5112100
258Grotli x rv. 15–Sogn gr.12100

Sjåk kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
485Skamsar bru Ø x rv. 15–Dønfoss bru N x rv. 15
Gjelder ikke over Skamsar og Dønfoss bruer.
Gjøingi bru må være oppstolpet.
12100

Øyer og Lillehammer kommuner
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
312Smestadmoen x fv. 213–x fv. 319 Hunderfossv.12100

Sel og Vågå kommuner
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
436Lalm x fv. 436–Sunde x fv. 45212100

Buskerud fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E16Akershus gr.–Oppland gr.12100
E18Akershus gr.–Vestfold gr.12100
E134Drammen–x Telemark gr.12100
7Ve–x Fjellv., Haugastøl
NB! Ikke over Haugastøl jernbanebru
12100
7X jernbanest. Haugastøl–Hordaland gr.12100
23Akershus gr. Oslofj. tunellen–Kjelstad12100
35Haug (Langebru)–x E16 Styggedal12100
52Gol Vest–Tuv12100
282Bangeløkka x E18/E134–x kv. Holmen kai
NB! Ikke over Holmen bru (Bragernesløpet)1
12100
282X rkj. Holmen bru N–Brakerøya12100
1Omkjøring via Øvre Sund bru

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
32Vestfold gr.–Hvittingfoss x fv. 4012100
35Tørbekk bru N–x E134 Skjøl12100
37Telemark gr.–Stengelsrud x fv. 4012100
40Vestfold gr.–Stengelsrud x fv. 3712100
165Bjørnstad x rv. 23–Akershus gr./Bjerkås12100
167Brynsholmen x fv. 165–Akershus gr.12100
241Hønen x E16–Klekken–Oppland gr.12100
280Vikersund N x rv. 35–Ørgenvika x rv. 712100
281Tofte Cell–Ugstad x fv. 28912100
282X E18 Kobbervikdalen–Bangeløkka–rkj. Bragernes tunellen x fv. 28312100
282Brakerøya–Amtmannsvingen–x fv. 22 Husebysletta12100
282X Fv. 18 Lierkroa–x fv. 285 Lyngås12100
283Brakerøya x fv. 282–x fv. 35 Lerberg12100
283Nedre Eiker bru–Fjerdingen x E13412100
284Enger x fv. 285–Vikersund S x rv. 3512100
285X E18 Kjelstad–x E16 Skaret m/arm12100
286Damåsen x E134–Krekling–Skollenborg x fv. 4012100
289Verket fk.–Ugstad–Åsv. x rv. 2312100
319Rundtom x fv. 282–Vestfold gr.12100

Drammen kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
28Øvre Sund bru–Ryggkollen, grustak12100
31Eik Nedre x E18–Vestfold gr./Skoger12100
36Griffen g. fv. 282–Nedre Eiker gr.12100

Flå kommune

Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
203Flå kirke x rv. 7–Flå stasjon–Veltabru I Sør12100

Gol kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
213X rv. 7 Svenkerud–x Fv. 21 Nesbyen12100
221Rustbrenna x fv. 51–Hatten x fv. 22412100
222Gol sør x rv. 7–Gol stasjon12100
224Robru x rv. 52–Hatten12100

Hole kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
156Hesselberg x Fv. 241–Sundvollen x E1612100

Hurum kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
3Røyken kommune gr.–Ugstad x fv. 28912100

Kongsberg kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
83Sommerstad x Fv. 40–Hostvedt x Fv. 4012100
86Jordbru x E134–Hedenstad krk.12100
87Myntbrua x E134–Brønndalen x Fv. 4012100

Krødsherad kommune
Kommunale veger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
177Sokna x rv. 7–Hamremoen x fv. 28012100
192Noresund x fv. 280–Norefjell skiheis12100

Lier kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
16Damtjern x fv. 282–Liertoppen senter12100
18Linnes x rv. 23–Lierkroa x fv. 28212100
22Huseby x fv. 282–Kjelstad x E1812100

Modum kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
146Haugfoss x fv. 287–Vestre Spone kpl. x Fv. 14812100
148Strandg. x fv. 287–Bråten x fv. 28012100
149Breivik bru x fv. 287–Skotselv x fv. 6312100

Nedre Eiker kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
28Ryggkollen, grustak–x E134 Fjerdingen12100
36Drammen gr.–Fjerdingen x E13412100
53Øvre Eiker kommune gr.–Fjerdingen x fv. 2812100

Nes kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
213X rv. 7 Svenkerud–x fv. 214 Nesbyen12100

Ringerike kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
156Hesselberg x fv. 241–Sundvollen x E1612100
177Sokna x rv. 7–Hamremoen x fv. 28012100
178Sokna x rv. 7–Lyså bru Sør12100
184Bjonevika x E16–Oppland gr.12100
184Bjone/Oppland gr.–Bjone Ø/Oppland gr.12100

Røyken kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
3Lahell x rv. 23–Hurum kommune gr.12100
6Åros x fv. 11–Slemmestad x fv. 16512100
10Auvi x rv. 23–Røyken sentrum12100
165Bjørnstad x rv. 23–Akershus gr./Bjerkås12100

Ål kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
246Sundre x rv. 7–Holu12100

Øvre Eiker kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
53Langebru x E134/rv. 35–x Eiker Næringspark12100
70Fiskum x fv. 73–Brekkskåka x fv. 3512100
73Torespæren x fv. 35–Krekling x fv. 28612100
149Breivik bru x fv. 287–Skotselv x fv. 6312100

Vestfold fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E18Buskerud gr.–Telemark gr.12100
E18Fokserød rkj. (x nr. 41)–Sandefjord lufthavn Torp12100
19Sollistrand rkj. x fv. 310–Undrumsdal x E18 (x nr. 34)12100
40Larvik fk. Revet–Bommestad x E18 (x nr. 45)

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
32E18 Island vest (x nr. 30)–Buskerud gr.12100
32Steinsholt x fv. 40–Telemark gr.12100
35Syrbekk x fv. 325–Eidsfoss12100
40E18 Bommestad x rv. 40 (x nr. 45)–Buskerud gr.12100
256Bommestad x fv. 162–Sem S x fv. 52312100
300Kilen rkj. x fv. 311–Kjelle rkj. x fv. 30812100
300Jarlsberg travebane rkj. x fv. 303–Aulerød x E1812100
302Farriseidet x E18 (x nr. 46)–Søndersrød x fv. 30112100
303Elvev. x rv. 40–Sandefjordsveien rkj. x fv. 30512100
303Stokke krk. x fv. 560–Vear rkj. x kv. Bekkev./Skotroveien Vear12100
305Sandefjord rkj. x fv. 303–Kodal x fv. 60312100
305Skjelland x fv. 606–Andebu x fv. 30712100
307Gravdal x fv. 312–Nes x fv. 30612100
308Gulli x E18 (x nr. 35)–Kjelle S rkj. x fv. 30012100
310Kopstad x E18 (x nr 33)–Sollistrand rkj. x rv. 1912100
311Kilen rkj. x fv. 300–Bliksev. kv. Slagentangen12100
312Gravdal x fv. 307–Dokka x fv. 3212100
319Buskerud gr.–Berger x kv. Tyriv.12100

Hof kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
877Hof x fv. 35–Haslestad x fv. 3212100

Horten kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
680Kopstad x E18 (x nr. 33)–Haugan12100
713Lystlunden N x fv. 30–Horten12100

Larvik kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
60Dolven x fv. 302–Svartebukt havn næringsområde12100
162Bommestad x fv. 256- Bommestadmoa12100
163Verningen x fv. 169–Tjøllingvollen x fv. 30312100
169Svenerød x fv. 256–Bommestad x fv. 25612100
202Verningen N x fv. 169–Verningen Ø x fv. 16312100
204Ringdal x fv. 256–Ringdalskogen N næringsområde12100

Re kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
680Haugan–Svinevoll x fv. 3512100

Sandefjord kommune
Sekundære veger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
260Kilen rkj. x fv. 264–Hystadv. x fv. 30312100

Stokke kommune
Sekundære veger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
560Stokke krk. x fv. 303–Borgeskogen N Næringsområde12100

Tønsberg kommune
Sekundære fylkesveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
525Aulerød x E18 (x nr. 37)–Lensberg x fv. 52612100
526Lensberg x fv. 525–Rygg næringsområde12100

Telemark fylke

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E18Vestfold gr.–Aust-Agder gr.12100
E134Buskerud gr.–Øst for Vågslidtunnelen12100
9Aust-Agder gr.–Haukeligrend x E13412100
36Skjelsvik x E18–Seljord x E13412100
41Treungen x fv. 358–Brunkeberg x E13412100
354Rugtvedt x E18–Stathelle x rkj. fv. 35212100
354Strømtangv.x kv.–Tangenv. (Breviksterminalen)–Kjørholt x E1812100

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
32rkj. Møllebrua–x E18 Moheim
inkl. arm over Menstadbrua x rv. 36
12100
37Avkj. Skardfossdammen N for Frøystul bru–Buskerud gr.12100
37Krossen x fv. 362–Austbø x fv. 80112100
38Kragerø sentrum–x E18 Gjerdemyra12100
38Tønsbergkrysset x fv. 45–Åmot x E13412100
45Tønsbergkrysset x fv. 38–Avkj. Tokke kraftverk12100
352Stathelle x rkj. rv. 354–Langesund kai12100
353Rugtvedt x rv. 354–Geiteryggen x rv. 3612100
354Heistad x rkj.–Skjelsvik x rv. 3612100
356Knardalstrand x rkj. rv. 36–Bjorstaddalen12100
357Falkum x fv. 43–Skotfoss inkl. arm til Moflata x rv. 3612100
359Ulefoss x rv. 36–Ajertangen x fv. 10612100
360Notodden x E134–Gvarv x rv. 3612100
361Ørvella x E134–Gransherad x fv. 3712100
362Krossen x fv. 37–Haukeligrend x E13412100
 

Bamble kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
200X fv. 352 Langesund–x kv. Stoa12100

Bø kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
152Bø x rv. 36–Lifjellv. x fv. 15312100
551Bø x rv. 36–avkj. Grivimoen Ind. område12100

Sauherad kommune
Sekundære fylkesveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
553X arm fv. 360 Vårheim–x fv. 360 Jonsåsreset12100

Nome kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
106X fv. 359 Ajertangen–x fv. 107 ytre Flåbygd12100

Skien kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
48X kv. Trommedalsv.–x rv. 36 Klosterskogen12100
51X rv. 36 Klovholt–x fv. 353 Solum12100

Porsgrunn kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
30Lannerheia kontrollstasjon–x arm E18 Skjelsvik12100
30Vestfold gr.–x rkj. arm E18 Langangen12100

Kragerø kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
Fv. 256X E18 Tangen–x Kv. Fikkjebakke (Industriområde)12100
 

Aust-Agder fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
9Vest-Agder.–Telemark gr.12100
18Telemark gr.–Vest-Agder gr.12100
41Vest-Agder gr.–Telemark gr.12100

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
42Strømsbu x fv. 42–Frolands verk x kv. 108312100
402Lillesand x rv. 420–Birkeland x rv. 4112100
407Strømmen x fv. 420–Rykene x fv. 40812100
408Rykene x fv. 407–Blakstad x fv. 4212100
410Rømyr x E18–Harebakken x E1812100
416Akland x fv. 418–Akland x E1812100
416Vinterkjær x E18–Risør havn12100
418Akland x fv. 416–Egddalen x fv. 71.12100
419Hannåsmoen x rv. 9–Klepp x fv. 30912100
420Øygardsdalen x E18–Vest-Agder gr.12100

Arendal kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
121Goderstad x E18–Strengereid x fv. 41012100
126Neskil bru x fv. 410–Eydehavn havn12100
171Stoa x fv. 42–Bjorbekk x fv. 40712100
 

Grimstad kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
47Molland x rv. 420–Østerhus x kv. 105512100

Lillesand kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
240Heldal x rv. 420–Frydentopp ind. område12100

Tvedestrand kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
121Goderstad x E18–Strengereid x fv. 41012100
 

Vest-Agder fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E18Aust-Agder grense–Kristiansand x E3912100
E39Kristiansand x E18–Rogaland grense12100
9Kristiansand x E18–Skarpengland, x fv. 45412100

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
42Kvinlog x fv. 465–Tonstad x fv. 97712100
43Vanse x fv. 679–x fv. 4212100
420Aust-Agder grense–x E1812100

Mandal kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
458Skinnsnes x E39–Gismerøya12100

Kvinesdal kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
461Lyngdal gr.–Liknes x fv. 46512100
465Hangelandsvika xE39–Kvinlog x fv. 4212100

Lyngdal kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
461Handeland x E39–Kvinesdal gr.12100

Rogaland fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E39Vest Agder gr./Uran–Hordaland gr./Fjon12100
E39Arm Våland S–Kiellandsmyr x rv. 50912100
E39Arm P-plass Mortavika12100
E39Arm P-plass Arsvågen12100
E134Hordaland gr./Fikse–Haugesund x fv. 47 Karmsund N x fv. 873
Gjelder ikke over Karmsund bru
12100
E134Karmsund S x fv. 840–Haugesund Lufthavn m/arm til Husøy hamneterminal12100
13Hove x E39–Hogstad x fv. 51612100
13Torgerkrossen–Langeland x fv. 52712100
13Torgerkrossen–Moen (grustak)12100
42Krossmoen x E39–Nordsjøterminalen, Eigerøy12100
44Skjæveland x fv. 44–Soma x E3912100
44Soma (gravlund) x fv. 44–Stangeland (skule) x E39/fv. 50912100
509Forus N x E39–Tananger–Kiellandsmyr x E3912100

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
13Torgerkrossen x rv. 13–Tau fk.12100
44Titania x privat veg–Eigersund x rv. 4212100
44Nesheim x fv. 160–Søyland x fv. 50712100
44Ree x fv. 223–Skjæveland x rv. 4412100
44Lura x E39–Hillevågstunnelen12100
44Bekkefaret x E39–Hillevågstunnelen12100
44Lura x E39–Sandnes x fv. 50912100
46Knapphus x E134–Kårhus x fv. 73812100
47Mjåsund x E39–Håvik–Nygård x E13412100
504Vindmølleparken x privat veg–Bue x E3912100
507Bore x fv. 510–Søyland x fv. 4412100
509Oalsg. x fv. 44–Stangeland x fv. 51012100
509Soma (gravlund) x rv. 44–Stangeland (skule) x rv. 4412100
509Kiellandsmyr x E39–Banavigå x fv. 42712100
510Klepp x fv. 44–Sømmevågen–Hinna x fv. 4412100
511Skudeneshavn x fv. 47–Hovdastad x fv. 86812100
514Ølen x E134–Sandeid x fv. 4612100
516Hogstad x rv. 13–Hommersåk x fv. 34112100
519Nordbø x E39–Hanansand–Judaberg12100
521Harestad x E39–Randaberg fk.12100

Eigersund kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
60Nordsjørterminalen, Eigerøy x rv. 42–Aker Solutions12

Hå kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
159Håland x fv. 181–Nærbø Ring–Nærbø x fv. 16012100
160Nærbø x fv. 159–Nesheim x fv. 4412100
181Håland x fv. 159–Njølstad (Jærbetong)–Time gr.12100

Klepp kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
241Holekr. x fv. 510–Sandnes gr.12100
242Sandnes gr.–Voll x fv. 24112100

Randaberg kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
413Stavanger gr.–Finnestad x E3912100

Sandnes kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
241Klepp gr.–Sandnes Ø x fv. 50912100
242Skjæveland x fv. 44–Klepp gr.12100
314Gamlevn., Lura x fv. 44–Stavanger gr.12100
349Løwenstrasse, Forus sør x fv. 44–Bærheim x fv. 44312100
443Forusbeen, Stavanger gr.–Sola gr.12100

Sokndal kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
33Hauge krk. x fv. 44–Tørneskog x fv. 3512100
35Tørneskog x fv. 33–Tothammer x fv. 4012100
40Tothammer x fv. 35–Rekefjord Ø12100

Sola kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
443Forusbeen, Sandnes gr.–Ljosheimkr. x fv. 51012100

Stavanger kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
314Gamlevn., Sandnes gr.–Forus N x fv. 4412100
411Hertervigs pl. x fv. 446–Kalhammaren–Tastamyrvn. x fv. 41312100
413Tasta x E39–Dusavik–Randaberg gr.12100
443Forusbeen, Forus Ø x fv. 314–Sandnes gr.12100
446Stavanger sykehus x fv. 509–Nedre Tasta x E3912100

Strand kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
523Tau x rv. 13–Nordmarka (Norstone)12100
527Langeland x rv. 13–avkjøring Jørpeland kraft12100
Gjelder ikke over Nedre bru

Time kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
181Hå gr.–Garborg x fv. 17012100

Hordaland fylke

Riksveger

Riks-vegnr.Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E16Sogn og Fjordane gr./Gudvangen–Vågsbotn x E3912100
E16Nygårdstangen x E39–Festplassen12100
E39Rogaland gr./Fjon–Sogn og Fjordane gr./Jernfjell12100
E39Arm til Skjersholmane fk.12100
E39Arm til Tertnes x fv. 26712100
E134Telemark gr./Ståvatn–Rogaland gr./Fikse12100
7Buskerud gr./Halne–Bu x rv. 1312100
13Bu (Hardangerbrua) x rv. 7–Voss N x E1612100
555Nygårdstangen x E39–Beinastaden x fv. 56112100
555Arm til Jekteviken12100
580Hop x E39–Flesland lufthavn12100

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
47Ekrene næringspark–Haukås x E3912100
57Knarvik x E39–Sogn og Fjordane gr. /Leirvåg fk.12100
540Oasen Kjøpesenter–Straume x fv. 556/55712100
541Stokkabekken x fv. 542–Rubbestadneset12100
542Føyno x E39–Stokkabekken x fv. 54112100
544Arm Leirvik kai–Vabakken x E3912100
545Avkj. Midtfjellet vindpark–Sandvikvåg x E3912100
546Rådal x rv. 580–Krokeide fk.–Hufthammar fk.–Bjellandshalsen x fv. 15412100
546Husavik fk.–Bekkjarvik x fv. 15012100
550Odda x rv. 13–Odda næringspark12100
555Beinastaden x fv. 561–Klokkarvik x fv. 19812100
556Fjøsanger x E39–Straume x fv. 55712100
556Dolvik x fv. 557–Blomsterdalen x fv. 17712100
557Dolvikflaten x fv. 556/173–Liavatnet x rv. 555 inkl. armer Liavatnet og Dolvik12100
558Bjørndalstræ x fv. 557–Haakonsvern x fv. 19712100
561Beinastaden x rv. 555–Sele x kv. 1081 Ulvøyv.12100
562Storavatn x rv. 555–Rævura x fv. 21912100
563Storeklubben x fv. 562–Erdal x fv. 21712100
564Nyborg x E16/E39–Støbotn x fv. 24012100
564Flatøy x E39–Rosslandsv. 960 (Meland Pukk)12100
564Flatøy x E39–Framo, Flatøy12100
565Isdalstø x fv. 57–Alver x fv. 40412100
572Ulvik x fv. 300–Vallavik x rv. 1312100
580Indre Arna x E16–Hardangerv. 86912100
580Heldal x kv. 4090–Nesttun x E3912100
585Nattland x fv. 188–x kv. 4552 Haukelandsbakken12100
585Skoltegrunnskaien–Sandviken x E3912100

Askøy kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
217Lavik x fv. 562–Erdal x fv. 56312100
218Juvik x fv. 562–Horsøy12100
219Rævura x fv. 562–Hanøytangen12100

Bergen kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr..
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
167Snuplass Hamrev.–Fana krk.12100
171Dolvik x fv. 179–Sandsli x rv. 58012100
173Dolvikflaten x fv. 556–Kokstad x fv. 58012100
177Blomsterdalen rkj. x fv. 556–x kv. Lønningen ind. område, Flesland12100
179Sørås x fv. 582–Dolvik sør x fv. 55612100
180Sørås x fv. 179–Nordås inkl. Søråshøgda skole12100
181Skjoldskiftet x E39–Smørås12100
184Midttun x fv. 580–rkj. Totlandsv. x fv. 18312100
188Natland x fv. 585–Midttun x fv. 58012100
189Paradis x fv. 582–Fjøsangerlokket x E3912100
197Loddefjord x fv. 558–Alvøen kai12100
197Håkonshella–Haakonsvern x fv. 55812100
253Minde allé x E39–Minde allé Øt x fv. 58212100
254Kristianborg x E39–Solheim x E3912100
255Danmarksplass x E39–Haukeland x fv. 585, Ibsensg.12100
267Eidsvåg x E39–Nyborg x fv. 564 m/arm til Eidsvåg
267Nyborg (IKEA) x E39–Vågsbotn x E1612100
272Dokken x E39–Nygårdsgaten x fv. 25612100
276Indre Arna x E16–x Storaneset kv. 503412100

Etne kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
34Etne x E134–Tongane ind. område x kv. 103312100
 

Fjell kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
209Straume næringspark–Straume x rv. 55512100
210Polleidet x fv. 211–Eide x veg til næringspark12100
211Ågotnes x fv. 561–Polleidet x fv. 21012100
224Ågotnes x fv. 561–Vindenes x kv.12100
258Bildøystraumen x rv. 555–Blommen x fv. 55512100

Os kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
158Lekven x E39–Grindavoll x fv. 15912100
159Grindavoll x fv. 158–Hjorthaugen x fv. 16012100
160Ulven x E39–Askvik (Askeladden fabrikk)12100

Samnanger kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
133Mørkhøl x fv. 7–Børdal sekundærstasjon12100

Stord kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
59Tveit x E39–Eldøyane12100

Sund kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
198Skogvågen–Skogskiftet x fv. 555 m/arm til Skaganeset12100

Askøy kommune
Kommunale veger

Kommune-vegnr.Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
38Mjølkeviksvarden x fv. 22312100
1000Sjødalsvegen, x fv. 563–Ølen Betong12100
1107Engevikvegen, x kv. 1156 Skarholmvegen12100
1156Skarholmvegen, x fv. 563–kv. 1107 Engevikvegen12100
1169Bakarvågen, x fv. 215–Bakarvågen12100
1198Storebotn x fv. 21712100

Voss kommune
Kommunale veger

Kommune-
vegnr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
48Snuplass for buss v/Sundve12100

Sogn og Fjordane fylke

Riksveger

Riks-vegnr.Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E16Oppland gr./Fossebakken–Lærdal x rv. 5–Hordaland gr./Gudvangen12100
E39Hordaland gr. /Jernfjell–Møre og Romsdal gr./Kvivsv.12100
5Lærdal x E16–Fodnes x fv. 53–Kaupanger
Gjelder ikke over Loftesnes bru (Sogndal)
12100
5Sogndal–Skei x E3912100
5Førde x E39–Florø kai12100
5Kaupanger–Kaupanger kai12100
15Oppland gr./Oppljos tnl.–Hjelle x E39 (Kjøs)12100
15Nordfjordeid x E39–Måløy S x fv. 616/61712100
52Buskerud gr./Eldrehaugen–Borlaug x E1612100
55Sogndal x rv.. 5–Hella fk.12100

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
50Buskerud gr./Geitryggen–Aurland (Nyheim) x E1612100
53Øvre Årdal–Fodnes x rv. 512100
55Dragsvik x fv. 13–Vadheim x E3912100
55Balestrand–Balestrand kai12100
57Sløvåg fk.–Havyard (Tjørneset), Leirvik x fv. 60712100
61Møre og Romsdal gr./Juvatnet–Maurstad x rv. 1512100
607Lavik x E39–Leirvik x fv. 5712100
608Ringstad x fv. 609–Askvoll fk.12100
609Nishammaren x fv. 57–Ringstad x fv. 60812100
617Måløy x rv. 15/fv. 616–Raudeberg12100

Aurland kommune
Sekundæ re fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
243Aurland (Nyheim) x E16–Aurlandsvangen12100

Førde kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
484Førde x E39–Førde sykehus12100

Sogndal kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
213Porsmyri, Kaupanger x rv. 5–Sogndal lufthavn12100

Møre og Romsdal fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E39Sogn og Fjordane gr. Kvivstunnelen–Sør-Trøndelag gr. Vinjefjorden12100
E39Arm til Molde lufthavn, Årø12100
E136Oppland gr.–Spjelkavik–Skutvika12100
70Sør-Trøndelag gr. Trettvollen–Krokbygda x kv.2135 (Sunndal)12100
70Leikvin x fv. 313–Atlanten rkj. x fv. 6412100
651Sogn og Fjordane gr. Stigedalen–Volda12100
658Ålesund aust x E136–Ålesund lufthavn, Vigra12100
658Arm til Flatholmen12100
681Flyplasskrysset x rv. 70–Kristiansund lufthavn, Kvernberget12100

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
60Blindheim–Hellesylt
Gjelder ikke veg til Hellesylt sentrum
12100
60Arm til Stranda sentrum12100
61Solavågen–Garnes12100
61Vidnes–Sogn og Fjordane gr. Juvatnet12100
61Arm til Ulsteinvik12100
62Hjelset–Rød12100
63Linge–Uri bru12100
64Åndalsnes x E136–Nesjestranda12100
64Røvika–Årø–Eide–Kristiansund12100
65Sør-Trøndelag gr. Gardabrekka–Røv12100
620Tue x fv. 61–Sogn og Fjordane gr. Skorge12100
650Linge–Steinholtbrua S12100
650Arm til Liabygda
Gjelder ikke Liabygda Fk.
12100
653Garnes–Hovden12100
656Valle–Magerholm12100
657Mauseidvågen–Langevåg12100
658Valderøya–Giske–Godøya12100
659Eidsvikeidet–Brattvåg–Skjeltene x fv. 14612100
659Arm til Brattvåg fk.12100
661Digernesskiftet x E39–Vatneeidet–Os (Vatne V)12100
661Vatne–Rekdal–Vestnes x E3912100
662Moldegård x E39–Hollingsholmen Fk.12100
663Moen–Elnesvågen–Skogly x fv. 23112100
663Langvatnet/Hatlemyra–Farstad–Vevang x fv. 6412100
664Eidem x fv. 663–Bud12100
669Tustna x fv. 680–Edøy–Røkhaugen.12100
669Skarpneset–Hopen–Nordvika–Øygarden
669Hopen–Innveien
680Byskogen x rv. 70–Sør-Trøndelag gr. Eiteråa12100
682Espeset x fv. 680–Henset x E3912100

Aukra kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
215Hollingen x fv. 662–Fræna gr. Jendem12100
216Aukra Fk.–Horrem–Rindarøy
Arm til Småge fk.
NB! Ikke Småge fk.
12100
217Aukra x fv. 216–Breivika–Horrem x fv. 21612100
220Falkhytta x fv. 216–Riksfjord–Sporsem S x kv. 1060 Løvikv.12100
220Riksfjort–Nerbøen–Nyhamna12100

Averøy kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
247X kv.4206 til Kristvika–Bruhagen x fv. 6412100
251Hoset x fv. 64–Tjønnøya12100
255Vebenstad x fv. 64–Nedal12100

Fræna kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
215Aukra gr. Jendem–Malme x fv. 6412100
405Molde gr. Skaret–Malmedalen x fv. 6412100

Giske kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
135Roaldssanden x fv. 137–Synes x fv. 13612100
137Flypl. x rv. 658–Roald kai12100

Gjemnes kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
279Stokkneset–Høgset x E3912100

Haram kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
106Vadset x fv. 661–Tennfjord12100
146Slyngstad–Skjeltene12100

Kristiansund kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
266Flatsetsundet x rv. 70–Amundøya12100
422Bjørnahaugen x rv. 70–Råket–Vikansvingen x rv. 7012100
423Melkvika x rv. 70–Dale12100

Molde kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
401Øvre Fuglset x fv. 405–Bjørset x fv. 66212100
404Kviltorp x E39–Øvre Berg x fv. 40512100
405Lingedalen x fv. 662–Årødalen–Fræna gr. Skaret12100
405arm Årødalen til fv. 6412100
 

Ulstein kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
25Ulsteinvik–Osnes12100
12100
12100

Ørskog kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
103Gjerdet–Giskemo12100

Sør-Trøndelag fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E6Oppland gr.–Nord-Trøndelag gr.12100
E39Klett x E6–Møre og Romsdal gr.12100
3Hedmark gr.–Ulsberg x E612100
70Oppdal x E6–Møre og Romsdal/Gråura12100
706Fossestuv. x fv. 902–Rotvoll x E612100
706Steinberg rkj.–Ilaparken rkj.12100

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
30Støren x E6/fv. 630–Kjeldbrua V12100
30Gjøsvika x fv. 532–Hedmark gr. Havsjøen12100
31Bersveinsåsvollen x fv. 30–Riksgr. Vauldalen12100
65Bårdshaug x E39–Møre og Romsdal gr.12100
701Storås x fv. 65–Meldal x fv. 70012100
704Sandmoen x E6–Hyttfossen x fv. 71212100
705Kirkvollen–Brekken x fv. 3112100
707Flakk x fv. 715–Spongdal x fv. 83112100
707Bråaunet–Klett x E6/E3912100
708Melhuskrysset Ø rkj.–Korsv. x fv. 692/fv. 69612100
709Børsa x fv. 757–Hove x fv. 70812100
710Gjølme x E39–Krinsvatn x fv. 71512100
713Sandstad x fv. 714–Gryta x fv. 40112100
714Gangåsvatnet x E39–Hellesvik x fv. 71612100
715Ilsvikrkj. x rv. 706–N-Tr./Gaupdalen12100
715N-Tr./Olsøy–Reppkleiv x fv. 1412100
716Hellesvik–Straumøybotn12100
717Sund x fv. 718–Reinskloster12100
718Leira x fv. 715–Sund x fv. 71712100
720N-Tr. Gr. Rødmyr–Leira x fv. 71812100
723Åfjord x fv. 715–Morkem x fv. 5612100

Hitra kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekningx totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
341Sandstad Ø x fv. 714–Hestvika kai12100
343Kalvøya x fv. 714–Jøstenøya gml. Fk.12100

Klæbu kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning
Maks. aksellastMaks. totalvekt
712Melhus/Klæbu gr.–Hyttfoss x fv. 70412100
885Trondheim/Klæbu gr.–Svean bru Ø12100
921Tanemsflata x fv. 704–Hesttrø x fv. 88512100
925Tulluan x fv. 704–Vassfjellet skisenter12100

Malvik kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
941Vikhhammer x fv. 950–Kvegjerdsplass x fv. 87412100
950Trondheim/Malvik gr.– Storsand x E612100

Melhus kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning
Maks. aksellastMaks. totalvekt
712Ler x E6–Melhus/Klæbu gr.12100

Orkdal kommune
Kommunale veger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
460Gjølme S x E39–Orkanger havn12100
462Forve bru x fv. 65–Gjølmesli x E3912100
800Thamshamn–Elkem Thamshamn12100

Rissa kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
141Vestre Naust–Kvithyll12100

Skaun kommune
Kommunale veger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
800Børsa x fv. 803–Viggja Ø x fv. 77312100
803Børsa x fv. 800–Børsa x fv. 70912100

Trondheim kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
812Ilaparken rkj.–Tonstad x E612100
841Myrsund x fv. 707–Heimdal x fv. 90012100
856Stamne x rv. 706–Munkvoll x fv. 81212100
861Moholt–Jakobsli12100
865Elgeseter x E6–Rosendal12100
865Elgeseter x E6–Vollabakken x fv. 86512100
868Olav Engelbrektson Alle–Madsjøen x E612100
868Lilleby x Stjørdalsv.–Losgata x rv. 70612100
885Sorgenfri x E6–Trondheim/Klæbu gr.12100
900Tonstad–Klett12100
901Tiller-ringen x fv. 902–Avkj. Rikets sal12100
902Fossestuv. x rv. 706–Sandmoen x fv. 70412100
902Sjetnhaugan x fv. 902–Tonstad x fv. 81212100
903Rosten Ø x fv. 902–Bjørndalen x fv. 90012100
950Rotvoll Ø x E6–Trondheim/Malvik gr.12100

Ørland kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning
Maks. aksellastMaks. totalvekt
231Skiftkrok x fv. 710–Karlsenget x fv. 23212100
232Kalvå Ø–Karlsenget x fv. 23112100

Nord-Trøndelag fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E6Sør-Trøndelag gr.–Nordland gr.12100
E14Stjørdal x E6–riksgr. Storlien12100

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
17Asp x E6–Flått x fv. 41512100
72Stamphusmyra x E6–Rotmoen12100
705Hell x fv. 24–Sør-Trøndelag gr. Selbu12100
705Arm til Hell stasjon12100
715S-Tr./Gaupdalen–S-Tr./Olsøy12100
720Keiserås–S-Tr. gr. Rødmyr12100
752Hegramo x E14–Okkelberg12100
754Skogn x E6–Hynne12100
755Straumen N x fv. 761–Røstad x fv. 8912100
755Rønningen–Volden x fv. 71512100
756Sandvika x fv. 72–Riksgr. Sandvika12100
757Verdal havn–Stiklestad–Vuku–Volden12100
759Stiklestad x fv. 757–Sannan x fv. 76212100
760Bjøra bru x fv. 17–Grong x E612100
761Straumen N x fv. 755–Vist x E612100
762Figga rkj. x E6–Støa x fv. 26612100
762Arm til Steinkjer stasjon12100
762Arm Sannankrysset–Amfi x E612100
763Steinkjer x E6–Vegset x E612100
765Eidet bru x fv. 74–Riksgr. Grensvika12100
767Lænn x fv. 769–Skomsvoll x fv. 46512100
768Strandval x fv. 769–Abelvær12100
769Spillum x fv. 17–Lund fk.–Geisnes fk.–Hofles fk.– Sørlikorsen x fv. 77012100
770Nordlandskorsen x fv. 17–Austafjord x fv. 50912100
770Arm til Rørvik12100
771Saltbotnkorsen x fv. 770–Hagabukta12100
774Mule x E6–Levanger x fv. 12812100
775Gartland x E6–Høylandet x fv. 1712100
776Høylandet N x fv. 17–Geisnes fk. x12100
777Myrvik x fv. 769–Ølhammeren fk.12100

Nordland fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E6Nord-Trøndelag gr./Smalvatnet–Fauske nord v/døgnhvileplass–Dalselv x fv. 61612100
E6Innhavet døgnhvileplass–Sætran x rv. 82712100
E6Djupdalsåsen x fv. 732–Troms gr. /Gratangseidet12100
E6Arm Båfjellmo–Båfjellmo x rv. 7312100
E6Arm Mobekk bru x kv.–Mo jernb.st.12100
E6Arm Fauske st.12100
E6Arm Fauske N–Fauske godst. x kv.12100
E6Arm Fagernes kai12100
E10Arm Narvik–Narvik jernb.st.12100
E10Riksgr. v/Bjørnfjell–Trældal x E612100
E10Bjerkvik rkj. E6–Troms gr. /Langvatnet12100
E10Troms gr. /Sandtorg–Lødingen x rv. 8512100
E10Lødingen x rv. 85–Troms gr. /Austerdalen12100
E10Troms gr. /Sørdaltunnelen–Svolvær–Limstrand x fv. 99612100
E10Vonheim x fv. 996–Å P-plass12100
E12Tverrånes rkj. E6/rv. 12–Riksgr. Umbukta12100
12Tverrånes rkj. E6/E12–Vikaåsen–Toranes kai12100
73Båfjellmo x E6–Hattfjelldal x fv. 80412100
77Storjord x E6–Riksgr. Graddis12100
80Fauske rkj. E6–Bodø lufthavn12100
80Stormyra x rv. 80–jernb.st.–Bodø fk12100
85Bognes x E6–Kåringen x E1012100
85Troms gr. Austpollen–Sortland bru12100
827Sommarset x E6–Kjøpsvik–Sætran x E612100

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
17Nord-Trøndelag gr.–Sandnessjøen rkj. fv. 80912100
17Sandnesjøen rkj. fv. 809–Leirosen x fv. 7812100
17Skaugvoll x fv. 838–Løding rkj. rv. 8012100
17Leines x rv. 17–Hamnholet12100
17Risnes x fv. 17–Åsen x fv. 47212100
76Brenna x E6–Schrøders pl. x fv. 5412100
76Arm til Hommelstø sentrum12100
78Kulstad (Mosjøen) x E6–Leirosen x fv. 1712100
78Ømmervatn x E6–Drevjamoen x fv. 7812100
82Sortland bru rkj. fv. 820–x Kv. Havnegata12100
804Hattfjelldal x rv. 73–Arbor Hattfjelldal via Arborv.12100
809Sandnessjøen rkj. rv. 17–Sandnessjøen fk.–Bjørn fk.–Glein12100
828Søvik x fv. 17–Flostad12100

Sørfold kommune
Sekundære fylkesveger

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
616Dalselv x E6–Salten Verk12100

Sortland kommune
Kommunale veger

Komm.-veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
1630Havnegata12100

Troms fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E6Nordland gr./Gratangseidet–Storslett x fv. 35212100
E6Storslett x fv. 865–Finnmark gr.12100
E8Riksgr. Galgujavri–Olderbakken xE612100
E8Nordkjosbotn x E6–Terjevika rkj. rv. 86212100
E10Nordland gr./Langvatn–Nordland gr./Sandtorg12100
E10Nordland gr./Austerdalen–Nordland gr./Sørdalstunnelen12100
83Kjeldsund bru V rkj. E10–Sama rkj. fv. 867/fv. 8312100
85Gullesfjordbotn rkj. E10–Nordland gr./Langvatnet12100
853Andselv rkj. E6–Bardufoss lufthavn12100
862Terjevika rkj. E8–Tromsø lufthavn12100

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
86Andselv x E6–Finnsnes
(IKKE over Gisund bru)
12100
848Harstad rkj. rv. 83–Stangnes fk.12100
855Buktamo–Finnfjordbotn12100
856Finnfjordeid–Fredheim12100
860Islandsbotn–Kampevoll–Stonglandseidet12100

Harstad kommune
Kommunale veger

Komm-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
1395Stangnes terminalen12100

Finnmark fylke

Riksveger

Riks-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
E6Langfjordbotn x fv. 882–Tana bru V12100
E6Tana bru Ø–Kirkenes nye kai12100
E6Arm Altaskog–Bukta kai12100
E69Olderfjord x E6–Nordkapp12100
E69Arm til Honningsvåg12100
E75Riksgr. Finland /Utsjoki–Vardø kai
(NB! Ikke over Tana bru)
12100
92Riksgr. Karigasniemi–Gievdneguoikka x rv. 9312100
93Gakori x E6–Eibydalen rasteplass12100
93Suolovuopmi fjellstue–Kautokeino bru N x fv. 612100
93Kautokeino bru S x fv. 2–Riksgr. Kivilompolo12100
94Skaidi x E6–Hammerfest–Meland12100
94Havnev.–Leirvikbasen12100
881Elvebakken x E6–Alta lufthavn12100
887Høybuktmoen V–Kirkenes lufthavn12100
892Lakselv x E6–Banak flyplass12100
893Nedre Neiden x E6–Riksgr. Neiden12100

Primære fylkesveger (tidligere riksveger)

Fylkes-
veg
nr.
Strekning2 x totalvekttabellen
Maks. aksellastMaks. totalvekt
94Arm til Hammerfest kai12100
94Rossmolbukta x rv. 94–Hammerfest lufthavn12100
885Hesseng x E6–Håpet x fv. 88512100
885Håpet x fv. 885–Bjørnevatn12100
890Tana bru Ø x E6–Berlevåg.
IKKE over Storelv bru
12100
890Arm til Berlevåg kai12100

Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 2016. Samtidig oppheves forskrift 31. mars 2016 nr. 344 om to ganger totalvekttabellen, 12/100 tonn, for spesialtransport på riks-, fylkes- og kommunal veg (Vegliste 12/100 spesialtransport).