Forskrift om endring i forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr

DatoFOR-2016-09-27-1135
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2016 hefte 13
Ikrafttredelse27.09.2016
Sist endret
EndrerFOR-2016-05-19-542
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort30.09.2016   kl. 15.10
KorttittelEndr. i kjæledyrforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 27. september 2016 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 15 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 10a (forordning (EU) 2016/561).

I

I forskrift 19. mai 2016 nr. 542 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) gjøres følgende endringer: - - -

II

1.Forskriften trer i kraft straks.
2.Fram til 31. desember 2016 kan hunder, katter og ildere forflyttes til Norge fra territorier og tredjestater med helsesertifikater som er utstedt i samsvar med modellen som gjaldt før forskriften her trådte i kraft, og som senest er utstedt 31. august 2016.

Forordninger 

Endringer som gjøres under avsnittet «Forordninger»: - - -