Forskrift om anvendelse av sikkerhetsloven for Dronning Maud Land

DatoFOR-2016-09-30-1173
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 14
Ikrafttredelse30.09.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forDronning Maud Land
HjemmelLOV-1930-02-27-3-§2, LOV-1998-03-20-10
Kunngjort11.10.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift om anvendelse av sikkerhetsloven for Dronning Maud Land

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 30. september 2016 med hjemmel i lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. (bilandsloven) § 2. Fremmet av Forsvarsdepartementet.

I

§ 1.Lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven), med tilhørende forskrifter gitt med hjemmel i loven, gjelder for Dronning Maud Land, med de begrensninger som følger av Norges folkerettslige forpliktelser.

II

Forskriften trer i kraft umiddelbart.