Forskrift om likeverdighetsvurderinger etter kredittvurderingsbyråregelverket

DatoFOR-2016-10-12-1201
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 14
Ikrafttredelse12.10.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2016-10-03-1174-§7
Kunngjort14.10.2016   kl. 14.50
KorttittelForskrift om likeverdighetsvurderinger etter kredittvurderingsbyråregelverket

Hjemmel: Fastsatt av Finanstilsynet 12. oktober 2016 med hjemmel i forskrift 3. oktober 2016 nr. 1174 om kredittvurderingsbyråer § 7.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31eba (beslutning 2010/578/EU), nr. 31ebb (beslutning 2012/627/EU), nr. 31ebc (beslutning 2012/628/EU), nr. 31ebd (beslutning 2012/630/EU), nr. 31ebe (beslutning 2014/245/EU), nr. 31ebf (beslutning 2014/246/EU), nr. 31ebg (besluning 2014/247/EU), nr. 31 ebh (beslutning 2014/248/EU) og nr. 31ebi (beslutning 2014/249/EU).

§ 1.Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2010/578

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31eba (beslutning 2010/578/EU om anerkjennelse av Japans rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europarlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/627

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31ebb (beslutning 2012/627/EU om anerkjennelse av Australias rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 3.Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/628

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31ebc (beslutning 2012/628/EU om anerkjennelse av De forente staters rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 4.Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/630

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31ebd (beslutning 2012/630/EU om anerkjennelse av Australias rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 5.Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/245

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31ebe (beslutning 2014/245/EU om anerkjennelse av Brasils rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 6.Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/246

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31ebf (beslutning 2014/246/EU om anerkjennelse av Argentinas rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 7.Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/247

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31ebg (beslutning 2014/247/EU om anerkjennelse av Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 8.Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/248

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31ebh (beslutning 2014/248/EU om anerkjennelse av Singapores rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 9.Gjennomføring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/249

EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31ebi (beslutning 2014/249 om anerkjennelse av Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.