Forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS i 2017

DatoFOR-2016-10-18-1216
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2015-12-10-1461
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2014-12-17-1802-§10, LOV-1993-06-11-101-§7-26, LOV-1993-06-11-101-§16-1
Kunngjort21.10.2016   kl. 14.25
KorttittelForskrift om avgiftssatser for bruk av Avinors lufthavner

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 18. oktober 2016 med hjemmel i forskrift 17. desember 2014 nr. 1802 om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS § 10 tredje ledd, jf. lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-26 og § 16-1.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for alle lufthavner drevet av Avinor AS.

§ 2.Avgifter 2017

Følgende avgifter skal gjelde:

Startavgift: NOK 62

Passasjeravgift: NOK 49

Passasjeravgift transfer utland: NOK 35

Sikkerhetsavgift: NOK 65.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 10. desember 2015 nr. 1461 om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS i 2016.