Forskrift om endring i forskrift fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

DatoFOR-2016-11-01-1266
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 14
Ikrafttredelse01.11.2016 med virkning fra 01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-1999-11-22-1160
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-03-26-14-§10-80, FOR-1999-11-19-1158-§10-63
Kunngjort03.11.2016   kl. 14.30
KorttittelEndr. i forskrift fastsatt av Skattedirektoratet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 1. november 2016 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 10-80 og forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 10-63.

I

I forskrift 22. november 1999 nr. 1160 fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring: 

§ 10-63 skal lyde:

§ 10-63. Lavskattland

§ 10-63-1. Opplisting av land som skal anses som lavskattland og land som ikke skal anses som lavskattland i § 10-63-2 og § 10-63-3 er, med de unntak som følger av bestemmelsene, bindende uten nærmere vurdering etter skatteloven § 10-63. Dette gjelder både ved beskatning av inntekt og tap på investeringer i lavskattland, jf. skatteloven § 2-38 tredje ledd a, ved NOKUS-beskatning, jf. skatteloven § 10-60 flg. og ved beregning av kreditfradrag, jf. skatteloven § 16-21 første ledd bokstav a.
§ 10-63-2. Følgende land anses som lavskattland:

Andorra

Anguilla

Bahamas

Bahrain, med unntak for selskap som er skattepliktig for aktiviteter i oljesektoren

Belize

Bermuda BES Islands (Bonaire, St. Eustatius og Saba)

Caymanøyene

De forente arabiske emirater

Hongkong

Isle of Man

Jomfruøyene (amerikanske)

Jomfruøyene (britiske)

Kanaløyene (Jersey, Guernsey, Lihou, Jethou, Herm, Alderney, Great Sark, Little Sark og Brecqhou)

Kosovo

Liberia

Macao

Marshalløyene

Maldivene

Mauritius

Mikronesia

Moldova

Monaco

Montenegro

Nauru

Oman, med unntak for selskap som er skattepliktig for aktiviteter i oljesektoren

Paraguay

Palau (Belau)

Qatar, med unntak for selskap som er skattepliktig for aktiviteter i oljesektoren

San-Barthélemy (Saint Barts, Saint Barth)

Serbia

St. Kitts og Nevis

St. Vincent og Grenadinene

Usbekistan

Vanuatu.

§ 10-63-3.
(1) Landene nedenfor anses ikke som lavskattland, med unntak for selskap som beskattes med redusert sats, som fritas for skatteplikt gjennom ulike incentivordninger eller som på annen måte fritas for beskatning:

Australia

Canada

Chile

India

Japan

Kina

New Zealand

Sør-Afrika

USA.

(2) Opplistingen av land som ikke anses som lavskattland i denne paragraf er likevel ikke bindende uten nærmere vurdering, jf. § 10-63-1, hvis selskapets inntekt i dette landet hovedsakelig er inntekt som nevnt i skatteloven § 2-38 annet ledd som er skattefri, og inntekten skriver seg fra investering i lavskattland.
(3) Første ledd gjelder ikke ved avgjørelsen av om «annen selvstendig innretning eller formuesmasse» som nevnt i skatteloven § 10-60 annet punktum, skal anses hjemmehørende i et lavskattland eller ikke.

II

Endringen trer i kraft straks med virkning fra og med 1. januar 2017 for beskatning av inntekt og tap på investeringer i lavskattland, jf. skatteloven § 2-38, for NOKUS-beskatning, jf. skatteloven § 10-63 og ved beregning av kreditfradrag, jf. skatteloven § 16-21.