Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

DatoFOR-2016-11-17-1342
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2016 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2004-06-01-930
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, FOR-2004-06-01-930-§13-3
Kunngjort22.11.2016   kl. 14.20
KorttittelEndr. i avfallsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Miljødirektoratet 17. november 2016 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52a, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 13-3 femte ledd.

I

I forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) gjøres følgende endring: 

§ 13-3 andre ledd skal lyde:

Melderen, eller melderens representant i Norge, skal betale følgende gebyr til statskassen for Miljødirektoratets saksbehandling:

Samtykke til import eller eksport av avfallkr12 000

II

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2017.