Forskrift om sikkerhetstiltak for skip som opererer i polare farvann

DatoFOR-2016-11-23-1363
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2016 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§6, LOV-2007-02-16-9-§7, LOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§11, LOV-2007-02-16-9-§13, LOV-2007-02-16-9-§14, LOV-2007-02-16-9-§15, LOV-2007-02-16-9-§16, LOV-2007-02-16-9-§19, LOV-2007-02-16-9-§20, LOV-2007-02-16-9-§21, LOV-2007-02-16-9-§22, LOV-2007-02-16-9-§43, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590
Kunngjort24.11.2016   kl. 14.50
KorttittelForskrift om sikkerhetstiltak for skip i polare farvann

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 23. november 2016 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 6, § 7, § 9, § 11, § 13, § 14, § 15, § 16, § 19, § 20, § 21, § 22 og § 43, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for norske passasjerskip og lasteskip med internasjonale sikkerhetssertifikater.

§ 2.SOLAS kapittel XIV

Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974 (SOLAS) konsolidert utgave 2014 kapittel XIV, som endret ved MSC.386(94), gjelder som forskrift.

Første ledd gjelder tilsvarende for statseide skip med internasjonale sikkerhetssertifikater.

§ 3.Polarkoden del I-A

MSC. 385(94) om et internasjonalt regelverk for skip som opererer i polare farvann (polarkoden) del I-A, og de sikkerhetsrelaterte bestemmelsene i innledningen, gjelder som forskrift.

Første ledd gjelder tilsvarende for statseide skip med internasjonale sikkerhetssertifikater.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.

Polarkoden del I

For å lese norsk gjengivelse av Polarkoden del I som vedtatt ved IMO-resolusjon MSC.385(94) og IMO-resolusjon MEPC.264(68) se her: pdf.gif

SOLAS kapittel XIV

For å lese nytt kapittel XIV i SOLAS som vedtatt ved IMO-resolusjon MSC.386(94) se her: pdf.gif