Dokumentet Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr. fra 18.apr.1997 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: