Dokumentet Forskrift om opptak til høyere utdanning fra 31.jan.2007 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: