Dokumentet Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil fra 09.mar.2007 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: