Dokumentet Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) fra 29.okt.2010 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: