Dokumentet Forskrift om forvaltning av hjortevilt fra 10.feb.2012 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: