Reglement for Porsgrunn havnedistrikt.

DatoFOR-1935-01-08-3109
Publisert
Ikrafttredelse15.01.1935
Sist endret
Endrer
Gjelder forPorsgrunn havnedistrikt, Telemark
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§8b jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart, Porsgrunn

Stadfestet ved havnedirektørens skrivelse 8. jan. 1935 som gjeldende fra 15. jan. 1935.

§ 8.Fart.

- - -

Innenfor Torsberg fyr og videre oppover elven skal maskindrevne fartøier gå med sakte fart, dog ikke over 6 nautiske mil i timen.