Reglement for Skien havnedistrikt.

DatoFOR-1935-03-04-3190
Publisert
Ikrafttredelse15.03.1935
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkien havnedistrikt, Telemark
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§8b jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart, Skien

Stadfestet ved havnedirektørens skrivelse 4. mars 1935 som gjeldende fra 15. mars 1935.

§ 8.Fart.

- - -

Innenfor (fra) Kjørbek skal maskindrevne fartøier gå med sakte fart, dog ikke over 5 nautiske mil i timen så sant strømforholdene tillater.