Reglement for Langesund havnedistrikt.

DatoFOR-1935-04-25-3272
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forLangesund havnedistrikt, Telemark
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§8b jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart, Langesund

Stadfestet ved havnedirektørens skrivelse 25. april 1935.

§ 8.Fart.

Innenfor Langøtanken til Figgeskjær skal maskindrevne fartøier gå med sakte fart, dog ikke over 5 nautiske mil i timen.