Reglement for Brevik havn.

DatoFOR-1935-05-07-3273
Publisert
Ikrafttredelse07.05.1935
Sist endret
Endrer
Gjelder forBrevik havnedistrikt, Telemark
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§8b jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart, Brevik

Stadfestet ved havnedirektørens skrivelse 7. mai 1935 som gjeldende fra 7. mai 1935.

§ 8.Fart.

Innenfor en grense fra Gjermesholmen fyrlykt til Flauodden fyrlykt skal maskindrevne fartøier gå med sakte fart, dog ikke over 5 nautiske mil i timen.