Reglement for Stathelle havn.

DatoFOR-1935-07-08-3278
Publisert
Ikrafttredelse01.07.1935
Sist endret
Endrer
Gjelder forStathelle havnedistrikt, Telemark
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§8b jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart, Stathelle

Stadfestet ved havnedirektørens skrivelse 8. juli 1935 som gjeldende fra 1. juli 1935.

§ 8.Fart.

I Breviksfjorden fra Figgeskjær fyrlykt til Gjermesholmen fyrlykt skal maskindrevne fartøyer ikke gå med større fart enn 8 nautiske mil i timen.