Forskrift om maskindrevne fartøyers fart i Hankøsundet i Onsøy, Onsøy kommune, Østfold.

DatoFOR-1948-06-29-3020
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forOnsøy kommune, Østfold
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Hankøsundet

I henhold til lov om havnevesenet av 24. juni 1933, § 52, bestemmer Industridepartementet:

På strekningen mellom "Nordkapp" og Mølen i Hankøsundet i Onsøy herred, Østfold fylke, skal maskindrevne fartøyer ikke gå med større fart enn 5 nautiske mil i timen.

Overtredelse av dette påbud straffes med bøter.

Bestemmelsen trer i stedet for Handelsdpartementets bestemmelse om innskrenket fart i Hankøsundet av 3. september 1937, ikke inntatt i Norsk Lovtidend.