Forskrift om redusert fart i Sveggesundet mellom Kronborg og Engelen, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1950-03-17-3021
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forAverøy kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52, LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Sveggesundet

I henhold til lov om havnevesenet av 24. juni 1933, § 52 bestemmer Industridepartementet at maskindrevne fartøyer på strekningen mellom Kronborg og Engelen i Sveggesundet Møre og Romsdal fylke, (ca. 63° 6,3' nr.br. 7° 36' o.l., sjøkart nr. 35), skal gå med innskrenket fart, ikke over 4 nautiske mil i timen.

Overtredelse av dette påbudet straffes med bøter.