Forskrift om at fartøyer skal gå med innskrenket fart i Ulvsundet i Herdla, Øygarden kommune, Hordaland.

DatoFOR-1950-10-28-3022
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1959-06-13
Endrer
Gjelder forØygarden kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Ulvsundet

Fiskeridepartementet har med brev av 13. juni 1959 i henhold til § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 truffet følgende bestemmelse:

I Ulvsundet, Herdla i Hordaland skal fartøyer innen sjøområdet mellom rette linjer trukket i nordlig retning 1) fra Rongøy gjennom østre pynt på Mikkelsberget til Blomøy, 2) fra Rongøy gjennom Rosholmflu jernstang til Blomøy, gå med innskrenket fart, ikke over 7 knop. Overtredelse av dette påbud straffes med bøter.

Bestemmelsen trer i stedet for de tidligere bestemmelser om fartsbegrensninger i Ulvsundet fastsatt av Industridepartementet 28. oktober 1950.