Forskrift om reglement for regulering av båttrafikken ved Ålesund sjøflyhavn, Ålesund kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1951-04-24-3505
PublisertI 1951 s 264
Ikrafttredelse01.05.1951
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅlesund sjøflyhavn, Ålesund
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§8b jf LOV-1984-06-08-51
Kunngjort
KorttittelForskrift om sjøflyhavn, Ålesund

I medhold av lov om havnevesenet av 24. juni 1933 nr. 8 § 8 b, godkjenner Havnedirektøren herved følgende reglement for regulering av båttrafikken ved Ålesund sjøflyhavn. 

I den tid av året da flyging ved Ålesund sjøflyhavn foregår og forøvrig når sjøflyhavnen anløpes av fly, gjelder følgende bestemmelser.

1.Ålesund sjøflyhavn begrenses av følgende linjer:

I vest: Aspene varde - vestpynten av Buholmkaia.

I nord: Vestpynt Buholmkaia - sydvestpynt av Tyskholmen.

I øst: Sydvestpynt av Tyskholmen - Kveitskjær lykt.

I syd: Kveitskjær lykt - Slindingen (Hesøys østpynt) - Aspene varde.

Når sjøflyging pågår er det forbudt for mindre fartøyer og båter å trafikkere ovennevnte felt, som er å betrakte som start- og landingsfelt for sjøfly.

2.Trafikk med større fartøyer, slep og likn. skal i alminnelighet ikke være bundet av ovenstående bestemmelser, men er ikke fritatt fra å vise den nødvendige aktsomhet og, hvis anropt av patruljebåten, følge de pålegg og instrukser som denne måtte gi.
3.Små fartøyer og båter som i visse tilfelle ønsker å krysse landingsfeltet når sjøflyging pågår, skal på forhånd ha innhentet tillatelse fra patruljebåten.
4.Det er strengt forbudt å kaste vrakgods og flytende tomgods som er til fare for flytrafikken overbord innen sjøflyhavnområdet.
5.Når sjøflyging pågår, må alle fartøyer og båter om mulig holde seg i en avstand av minst 250 meter fra patruljebåten selv om denne befinner seg utenfor det fastlagte felt.
6.Alle fartøyer og båter skal holde seg i en avstand av minst 50 meter fra stilleliggende, forankrede eller fortøyde fly samt under passering gå med sakte fart.
7.Det henstilles til alle fartøyer og båter som befinner seg i nærheten av avgangs- eller landingsfelt å holde godt øye med patruljebåten. De pålegg som dennes fører gir i egenskap av havnebetjent innen sjøflyhavnområdet må følges.
8.Patruljebåten, som er lett kjennelig ved sine påmalte sorte og gule felter på skroget, vil avpatruljere det forbudte område når sjøflyging pågår og ellers når forholdene tilsier det og vil herunder:
a.Om dagen: føre et signalflagg eller en kule eller ballong med sorte og gule felter.
b.Om natten: påkalle oppmerksomheten ved lyskaster.
c.Om dagen og om natten: påkalle oppmerksomheten ved bruk av en kraftig sirene eller grønne og røde optiske signaler.
9.Lyssigneler og deres betydning:

Følgende lyssignaler vil bli gitt av patruljebåten til båter og fartøyer på eller i nærheten av feltet.

Fast rødt øys: Stopp øyeblikkelig og vent.

Blinkende rødt lys: Forbudt område. Gå utenom start- og landingsfeltet. Returner til utsiden av start- og landingsfeltet.

Fast grønt lys: Klart. Fortsett som de stevner.

Blinkende grønt lys: Feltet er klart. De kan nærme dem.

Merk: Pyrotekniske signaler er kun beregnet som signaler for luftfartøyer.

10.Fartøyer eller båter kan påkalle patruljebåtens oppmerksomhet ved:
a.Lydssigneler eller lyssignaler.
b.Vifting med armene, flagg eller liknende.
c.Påfallende manøvrer kloss i start- og landingsfelt.
11.Eventuelle henvendelser til patruljebåten kan rettes direkte til denne eller pr. telefon til havnekontoret.
12.Den som innen det fastsatte område ikke etterkommer pålegg og direktiver fra patruljebåtføreren, eller iakttar bestemmelsene i dette reglement straffes med bøter og blir ansvarlig for eventuell skade.
13.Dette reglement gjelder fra 1. mai 1951 og inntil videre.