Forskrift om at fartøyer skal gå med innskrenket fart i Langevåg ved Bømlo, Bømlo kommune, Hordaland.

DatoFOR-1955-11-18-3034
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBømlo kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Langevåg

I medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 har Fiskeridepartementet bestemt:

Under fart i Langevåg i Bømlo herred, Hordaland, (sjøkart nr. 19) skal fartøyer innenfor en linje fra sydspissen av Rundøy til Zahls brygge gå med innskrenket fart, ikke over 5 nautiske mil i timen.

Overtredelse av dette påbud straffes med bøter.