Forskrift om innskrenket fart i Rasvågen i Hidra, Flekkefjord kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1956-06-23-3252
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlekkefjord kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Rasvågen

I medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 har Fiskeridepartementet bestemt:

Under fart i Rasvågen i Hidra herred, Vest-Agder, (sjøkart nr. 12) skal fartøyer innenfor (nordenfor) en linje fra Våge til Helle gå med innskrenket fart, ikke over 5 nautiske mil i timen.

Overtredelse av dette påbud straffes med bøter.