Forskrift om fart i søndre innløp til Rugsund i Davik, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1957-01-05-3035
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forVågsøy kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Rugsund

I medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 har Fiskeridepartementet bestemt:

Under fart i sundet på sørsiden av Litle Storøy (Grommeholmen) i søndre innløp til Rugsund i Davik herred, Sogn og Fjordane fylke (sjøkart nr. 27) skal fartøyer på strekningen mellom en linje i sydlig retning fra sørpynten av Litle Storøy (Grommeholmen) og en linje i sydøstlig retning fra nordøstre pynt av samme holme gå med innskrenket fart, ikke over 5 nautiske mil i timen.

Overtredelse av dette påbud straffes med bøter.