Forskrift om sakte fart i Nordåsvannet i Fana, Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-1958-08-08-3043
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1980-08-18
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Nordåsvannet

I medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 har Fiskeridepartementet bestemt:

1.Under fart i Nordåsvannet (Fjøsangerfjorden) i Fana herred. Hordaland, skal fartøyer på strekningen mellom en linje parallell med Straume bro 100 m på innsiden av broen og en linje fra N.O.pynten av Søvikneset over S.V.pynten av Bønesholmen til fastlandet gå med innskrenket hastighet, ikke over 6 knop.
2.Under fart på Nordåsvannet (Fjøsangerfjorden) for øvrig skal fartøyer gå med innskrenket hastighet, ikke over 9 knop.

Overtredelse av dette påbudet straffes med bøter.