Forskrift om sakte fart i Vågen i Skjervøy innenfor en linje mellom Kullagerneset til Skjervøy kirke, Skjervøy kommune, Troms.

DatoFOR-1958-12-16-3044
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkjervøy kommune, Troms
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om sakte fart i Vågen i Skjervøy

I medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 har Fiskeridepartementet bestemt:

Under fart i Vågen, Skjervøy i Troms, skal fartøyer innenfor en linje mellom Kullagerneset til Skjervøy kirke gå med innskrenket hastighet, ikke over 5 knop.

Overtredelse av dette påbud straffes med bøter.