Forskrift om fartsbegrensning i Berlandssundet i Berland i Herdla, Askøy kommune, Hordaland.

DatoFOR-1959-01-17-3067
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forAskøy kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Berlandssundet

I medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 har Fiskeridepartementet bestemt:

I Berlandssundet, Herdla i Hordaland, skal fartøyer innen sjøområdet mellom rette linjer trukket i NØ-lig retning

1.fra Klubben til Store (østre) Berlandsholme
2.fra Sjørstølsnes til Berlandsøy

gå med innskrenket hastighet, ikke over 6 knop.