Forskrift om sakte fart i Steinsøysund, Smøla i Hopen, Smøla kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1959-06-13-3084
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSmøla kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Steinsøysund

Fiskeridepartementet har med brev av 13. juni 1959 i henhold til § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 truffet følgende bestemmelse:

I Steinsøysund, Smøla i Møre og Romsdal, skal fartøyer gå med innskrenket fart, ikke over 5 knop, mellom rette linjer trukket i SW-lig retning 1) fra SE-pynten og Steinsøy til Smøla, 2) fra NW-pynten av Steinsøy til Smøla.

Overtredelse av dette påbud straffes med bøter.