Forskrift om innskrenket fart 5 knop i Kulleseid kanalen i Moster, Bømlo kommune, Hordaland.

DatoFOR-1961-06-22-3087
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBømlo kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart Kulleseidkanalen

I medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 har Fiskeridepartementet bestemt:

Under fart i Kulleseidkanalen i Moster herred, Hordaland fylke (sjøkart nr. 19) skal fartøyer på strekningen mellom en linje rettvisende nord-syd gjennom østligste røde laterne på kanalens sydside og en linje rettvisende nord-syd gjennom vestligste punkt på Straumsholmen gå med innskrenket fart, ikke over 5 knop,

Overtredelse av dette påbud straffes med bøter.