Forskrift om innskrenket fart ved Litle Storøy og Storøy utenfor Davik, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1964-10-13-3101
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBremanger kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart ved Storøy

I medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 har Fiskeridepartementet bestemt:

Under fart i sundet på sørsiden av Litle Storøy (Grommeholmen) og østsiden av Storøy i Rugsund i Davik herred, Sogn og Fjordane fylke (sjøkart nr. 27), skal fartøyer på strekningen mellom en linje i sydlig retning fra sydpynten av Litle Storøy (Grommeholmen), en linje i nordlig retning fra nordøstre pynt av samme holme og en linje i østlig retning fra nordøstre pynt av Storøy gå med innskrenket fart, ikke over 5 nautiske mil i timen.

Overtredelse av dette påbudet straffet med bøter.