Forskrift om sakte fart i Lesund i Aure, Aure kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1966-06-24-3107
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forAure kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Lesund

I medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 har Fiskeridepartementet bestemt:

Under fart i Lesund i Aure herred, Møre og Romsdal fylke (sjøkart nr. 37) skal fartøy på strekningen mellom en linje rettvisende Nord-Syd gjennom Åkvikskaget og en linje rettvisende Nord-Syd gjennom østlige punkt på Gjøtholmen gå med innskrenket fart, ikke over 5 nautiske mil i timen.

Overtredelse av dette påbudet straffes med bøter.