Forskrift om sakte fart i Hellvik havn, Eigersund kommune, Rogaland.

DatoFOR-1967-07-10-3117
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forEigersund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Hellvik havn

I medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 har Fiskeridepartementet bestemt:

Under fart i den indre del av Hellvik havn, Eigersund kommune, Rogaland fylke (Sjøkart nr. 13 og nr. 167) skal fartøyer innenfor en linje fra nord-østligste punkt på Sauodden til det vestligste overettmerke på nordsiden av innløpet gå med innskrenket fart, ikke over 5 nautiske mil i timen.

Overtredelse av dette påbudet blir straffet med bøter.