Forskrift om sakte fart ved Halgjem i Os, Os kommune, Hordaland.

DatoFOR-1969-06-20-3124
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forOs kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart ved Halgjem

I medhold av § 52 i lov om Havnevesenet av 24. juni 1933 bestemmer Fiskeridepartementet:

Under fart i sundet på østsiden av Halgjemøy og østsiden og nordsiden av Indrøy i Os herred, Hordaland fylke, skal fartøyer på strekningen mellom en linje rettvisende øst-vest gjennom søndre pynt av holmen Bleikja, en linje i nordlig retning fra nordvestre pynt på Halgjemøy og en linje i nordvestlig retning fra Strøkholneset gå med innskrenket fart, ikke over 8 nautiske mil i timen.

Overtredelse av dette påbud straffes med bøter.