Forskrift om sakte fart i Hemnskjelsundet, Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1969-07-18-3125
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSnillfjord kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Hemnskjelsundet

I medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 har Fiskeridepartementet bestemt:

Under fart i Hemnskjelsundet mellom fastlandet og Hemnskjløy i Snillfjord herred i Sør-Trøndelag fylke (sjøkart nr. 38) skal fartøyer på strekningen mellom en rett linje fra vestligste punkt på Store Skogøy gjennom lykten på Lille Skogøy, en linje i sydøstlig retning fra sydligste punkt på Store Skogøy og en rett linje mellom en odde syd for Hemnskjelhavnen og Målnes gå med innskrenket fart, ikke over 5 nautiske mil i timen.

Overtredelse av dette påbudet straffes med bøter.