Forskrift om sakte fart i Åkviksundet, Herøy kommune, Nordland.

DatoFOR-1970-05-11-3126
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2005-09-20-1062 fra 01.11.2005
Endrer
Gjelder forHerøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Åkviksundet

I medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 har Fiskeridepartementet bestemt:

Under fart i Åkviksundet mellom Dønna og Staulen i Herøy herred, Nordland fylke (sjøkart nr. 56) skal fartøy på strekningen mellom en linje i vestlig retning fra Åkvik fyrlykt og en linje rettvisende øst-vest gjennom nordligste punkt på Nordre Frydholmen gå med innskrenket fart, ikke over 6 nautiske mil i timen.

Overtredelse av dette påbudet straffes med bøter.