Forskrift om sakte fart ved Hamneset i Ramsund, Tjeldsund kommune, Nordland.

DatoFOR-1972-01-10-3145
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forTjeldsund kommune, Nordland
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart ved Hamneset

I medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 har Fiskeridepartementet bestemt:

Under fart ved Hamneset i Ramsund, Nordland fylke (sjøkart nr. 77) skal fartøy på strekningen mellom en rett linje fra nedre Hol overettlykt til nordre duc d'albe i Stokkøyrenna, derfra en rett linje til nordligste punkt på Stokkøy og en rett linje til Sandneset gå med innskrenket fart, ikke over 7 nautiske mil i timen.

Overtredelse av dette påbud straffes med bøter.