Forskrift om sakte fart i Korshamnsundet, Lyngdal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1972-01-17-3146
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forLyngdal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Korshamnsundet

I medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 bestemmer Fiskeridepartementet:

Under fart i Korshamnsundet mellom Kjepsø og Rævø i Lyngdal herred i Vest-Agder fylke (sjøkart nr. 11) skal fartøyer på strekningen mellom en rett linje i sydøstlig retning fra det østligste punkt på Kreklingholmen, en linje fra det sydligste punkt på Kreklingholmen til nordligste punkt på Kjepsø og en rett linje rettvisende øst-vest fra Ulvåsodden lykt gå med innskrenket fart, ikke over 5 nautiske mil i timen.

Overtredelse av dette påbudet straffes med bøter.